Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Werken bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken

Wij zijn een branchevereniging met als uitgangspunt: De Bibliotheek maakt je rijker!. Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met onze leden.

Samen met onze leden vormen we het netwerk van openbare bibliotheken. Onze leden werken actief mee door zich, namens de VOB, in besturen van andere organisaties te laten benoemen. Daarnaast werken onze leden actief mee door deel te nemen aan commissies, delegaties, teams en werkgroepen.

We zitten op één van de mooiste plekken in hartje Utrecht, naast de Domtoren. Ons bureau bestaat uit een klein, dynamisch team en daarbuiten een flexibele schil.

Wij zijn op dit moment op zoek naar:

Ben jij onze nieuwe vertegenwoordiger VO pensioenregeling?

Wij zijn op zoek naar:

lid voor de werkgeversvertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan (VO)

van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur:

 • goede beleidskeuzen heeft gemaakt;
 • de pensioenregeling goed heeft uitgevoerd;
 • het beleid goed heeft uitgevoerd;
 • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd;
 • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur ook adviseren over bepaalde onderwerpen.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan heeft 6 leden, waarvan 2 leden de werkgevers vertegenwoordigen, 3 leden de werknemers vertegenwoordigen en 1 lid de gepensioneerden vertegenwoordigt.

Kandidaten worden voor een periode van 3 jaar benoemd en zijn maximaal driemaal herbenoembaar. Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen hier voor een jaarlijkse vergoeding.

Competenties

Van de leden van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat zij kunnen acteren op geschiktheidsniveau A. Het nieuwe lid dient daarom bereid te zijn zich binnen een periode van een jaar bij te scholen tot het hiervoor genoemde geschiktheidsniveau A. Het POB faciliteert hiervoor de benodigde opleidingen.

Van een lid van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat hij of zij:

 • betrokken is, met diepgaande interesse in het onderwerp pensioen;
 • onafhankelijk is;
 • verantwoordelijk is;
 • strategisch kan denken en beschikt over reflecterend vermogen
 • beschikt over communicatieve en relationele vaardigheden:
 • besluitvaardig is;
 • beschikt over gevoel voor integriteit en hiernaar handelt.
Interesse?

Meer informatie vind je in de 'competentievisie verantwoordingsorgaan pensioenfonds openbare bibliotheken'.

Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatie en c.v. naar vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. 'Vacature verantwoordingsorgaan POB'.

FOBID Juridische Commissie zoekt nieuw lid

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de FOBID Juridische Commissie (FJC), een vaste commissie van FOBID Netherlands Library Forum.

De FOBID Juridische Commissie houdt zich bezig met juridische aspecten die van belang zijn voor bibliotheken, informatie- en documentatiecentra. Op dit gebied initieert de commissie (inter)nationale acties en reacties. De FJC heeft geregeld overleg met de ministeries van OCW en Justitie, maar laat ook haar geluid horen in Europa.

Thema's

De belangrijkste thema's van de FJC op dit moment zijn:

 • Auteursrecht

Auteursrecht speelt een grote rol in de praktijk van bibliotheken en informatiecentra, zeker ook in de digitale wereld. Aan de orde komen onder meer IBL, de Auteurswet en de gevolgen voor zaken als digitale knipselkranten en de archiefkopie.

 • Privacy-aspecten

Nieuwe wetgeving kan leiden tot inbreuk op de privacy wanneer bibliotheken en informatiecentra gevraagd wordt om inzage in de gegevens van klanten en gebruikers.

 • Andere juridische aspecten

Ook van belang voor de informatiesector zijn de ontwikkelingen rond het databankenrecht, de evaluatie databankenrichtlijn, licenties, hergebruik overheidsdocumentatie, digital rights management, de dienstenrichtlijn en co-regulering.

Wie zoeken we?

Een lid van de FOBID Juridische Commissie: 

 • is directeur/bestuurder van een lid-organisatie van de VOB;
 • heeft bijzondere belangstelling voor juridische aangelegenheden zoals privacywetgeving;
 • volgt de ontwikkelingen rond auteursrecht en privacy;
 • heeft strategisch inzicht;
 • denkt in branchebelang;
 • is bereid de VOB te vertegenwoordigen op bijeenkomsten inzake bovengenoemde thema’s. 
Belangstelling?

Stuur dan jouw motivatie en cv naar vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. 'Lid FOBID Juridische Commissie'.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 06 juni 2019