Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Werken bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken

Wij zijn een branchevereniging met als uitgangspunt: De Bibliotheek maakt je rijker!. Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met onze leden.

Samen met onze leden vormen we het netwerk van openbare bibliotheken. Onze leden werken actief mee door zich, namens de VOB, in besturen van andere organisaties te laten benoemen. Daarnaast werken onze leden actief mee door deel te nemen aan commissies, delegaties, teams en werkgroepen.

We zitten op één van de mooiste plekken in hartje Utrecht, naast de Domtoren. Ons bureau bestaat uit een klein, dynamisch team en daarbuiten een flexibele schil.

Wij zijn op dit moment op zoek naar:

Voor de commissie Marketing zijn wij op zoek naar

                  

                     een DIRECTEUR met affiniteit voor Marketing

                                                 &

               een MARKETING PROFESSIONAL (manager/adviseur)

De commissie Marketing van de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met de positionering van de Bibliotheek. De leidraad voor deze positionering is het in 2016 opgestelde document ‘Positioneringsstatement voor de Bibliotheek’.

De commissie Marketing buigt zich over de landelijke merkpositionering strategie en alle marketing campagnes en activiteiten, die daaruit voortvloeien. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van middelen en campagnes die geïnitieerd en gecoördineerd worden voor bibliotheken. Denk hierbij aan de CPNB- en Leescoalitie-campagnes.

De commissie bestaat uit negen leden; drie directeuren en vijf marketingprofessionals vanuit de lokale bibliotheken of POI’s en één marketingprofessional van de KB. De leden van de commissie Marketing rapporteren aan en worden benoemd door de directeur VOB. Commissieleden ontvangen een vergoeding conform het bepaalde hierover in het Huishoudelijk Reglement van de VOB.

Leden van de commissie Marketing:
 • Zijn werkzaam bij een lidorganisatie van de VOB (als directeur, marketing manager, of strategisch marketing adviseur). 
 • Hebben bijzondere belangstelling voor de landelijke positionering van de bibliotheekbranche. 
 • Zijn bekend met de consumentenmarkt van onze branche. 
 • Volgen ontwikkelingen rond (consumenten-) marketing en communicatie actief. 
 • Hebben een strategische visie op de landelijke positionering van de bibliotheekbranche. 
 • Denken in branchebelang, staan boven de partijen. 
 • Zijn bereid de VOB te vertegenwoordigen op bijeenkomsten inzake onderwerpen op marketinggebied. 
 • Streven er naar om alle vergaderingen van de commissie bij te wonen.

De commissie Marketing is graag een afspiegeling van onze branche en streeft daarom naar een diverse samenstelling, iedereen die zich in dit profiel kan vinden wordt van harte uitgenodigd om te reageren.

Ben je zelf niet geïnteresseerd in deze rol, maar ken je iemand die zeer geschikt zou zijn? Tip ons dan!

Ben jij ons nieuwe commissie lid?

Stuur vóór 6 september je motivatie en cv naar vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. ‘Nieuw lid commissie Marketing’.

De procedure bestaat uit een gesprek met een delegatie van de commissie Marketing, waarna een voordracht tot benoeming wordt gedaan. Met vragen kun je terecht bij Erma van Lamoen (VOB).

Ben jij onze nieuwe vertegenwoordiger VO pensioenregeling?

Wij zijn op zoek naar:

lid voor de werkgeversvertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan (VO)

van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur:

 • goede beleidskeuzen heeft gemaakt;
 • de pensioenregeling goed heeft uitgevoerd;
 • het beleid goed heeft uitgevoerd;
 • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd;
 • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur ook adviseren over bepaalde onderwerpen.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan heeft 6 leden, waarvan 2 leden de werkgevers vertegenwoordigen, 3 leden de werknemers vertegenwoordigen en 1 lid de gepensioneerden vertegenwoordigt.

Kandidaten worden voor een periode van 3 jaar benoemd en zijn maximaal driemaal herbenoembaar. Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen hier voor een jaarlijkse vergoeding.

Competenties

Van de leden van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat zij kunnen acteren op geschiktheidsniveau A. Het nieuwe lid dient daarom bereid te zijn zich binnen een periode van een jaar bij te scholen tot het hiervoor genoemde geschiktheidsniveau A. Het POB faciliteert hiervoor de benodigde opleidingen.

Van een lid van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat hij of zij:

 • betrokken is, met diepgaande interesse in het onderwerp pensioen;
 • onafhankelijk is;
 • verantwoordelijk is;
 • strategisch kan denken en beschikt over reflecterend vermogen
 • beschikt over communicatieve en relationele vaardigheden:
 • besluitvaardig is;
 • beschikt over gevoel voor integriteit en hiernaar handelt.
Interesse?

Meer informatie vind je in de 'competentievisie verantwoordingsorgaan pensioenfonds openbare bibliotheken'.

Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatie en c.v. naar vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. 'Vacature verantwoordingsorgaan POB'.

FOBID Juridische Commissie zoekt nieuw lid

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de FOBID Juridische Commissie (FJC), een vaste commissie van FOBID Netherlands Library Forum.

De FOBID Juridische Commissie houdt zich bezig met juridische aspecten die van belang zijn voor bibliotheken, informatie- en documentatiecentra. Op dit gebied initieert de commissie (inter)nationale acties en reacties. De FJC heeft geregeld overleg met de ministeries van OCW en Justitie, maar laat ook haar geluid horen in Europa.

Thema's

De belangrijkste thema's van de FJC op dit moment zijn:

 • Auteursrecht

Auteursrecht speelt een grote rol in de praktijk van bibliotheken en informatiecentra, zeker ook in de digitale wereld. Aan de orde komen onder meer IBL, de Auteurswet en de gevolgen voor zaken als digitale knipselkranten en de archiefkopie.

 • Privacy-aspecten

Nieuwe wetgeving kan leiden tot inbreuk op de privacy wanneer bibliotheken en informatiecentra gevraagd wordt om inzage in de gegevens van klanten en gebruikers.

 • Andere juridische aspecten

Ook van belang voor de informatiesector zijn de ontwikkelingen rond het databankenrecht, de evaluatie databankenrichtlijn, licenties, hergebruik overheidsdocumentatie, digital rights management, de dienstenrichtlijn en co-regulering.

Wie zoeken we?

Een lid van de FOBID Juridische Commissie: 

 • is directeur/bestuurder van een lid-organisatie van de VOB;
 • heeft bijzondere belangstelling voor juridische aangelegenheden zoals privacywetgeving;
 • volgt de ontwikkelingen rond auteursrecht en privacy;
 • heeft strategisch inzicht;
 • denkt in branchebelang;
 • is bereid de VOB te vertegenwoordigen op bijeenkomsten inzake bovengenoemde thema’s. 
Belangstelling?

Stuur dan jouw motivatie en cv naar vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. 'Lid FOBID Juridische Commissie'.

Wij zoeken bestuursleden

De Vereniging van Openbare Bibliotheken zoekt twee nieuwe bestuursleden.

We hebben op 15 juli een uitgebreide ledenmailing met profielschets verzonden naar de directies van aangesloten organisaties. Graag geeft ons bestuur alle leden de kans om zich kandidaat te stellen.

Ben jij ons nieuwe bestuurslid?

Mocht je als bestuurslid een bijdrage willen leveren aan de vereniging, dan nodigen we je van harte uit dit kenbaar te maken. Vrouwen worden hierbij nadrukkelijk uitgenodigd. Zie je jezelf niet als bestuurslid, maar ken je mensen in je omgeving die je dat wél ziet doen, roep deze dan op zich kandidaat te stellen.

Stuur dan vóór 1 oktober 2019 je motivatie en cv naar schellekens@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. 'Kandidaatstelling VOB-bestuur'.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 13 augustus 2019