Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Werken bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken

Wij zijn een branchevereniging met als uitgangspunt: De Bibliotheek maakt je rijker!. Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met onze leden.

Samen met onze leden vormen we het netwerk van openbare bibliotheken. Onze leden werken actief mee door zich, namens de VOB, in besturen van andere organisaties te laten benoemen. Daarnaast werken onze leden actief mee door deel te nemen aan commissies, delegaties, teams en werkgroepen.

We zitten op één van de mooiste plekken in hartje Utrecht, naast de Domtoren. Ons bureau bestaat uit een klein, dynamisch team en daarbuiten een flexibele schil.

Wij zijn op dit moment op zoek naar:

Bestuurslid StOL

Begin 2019 komt er een plaats beschikbaar in de VOB-onderhandeldelegatie van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL).

Binnen de StOL onderhandelen de auteursrechthebbenden, verenigd in de Stichting Leenrecht, en de openbare bibliotheken, verenigd in de VOB, over de hoogte van de tarieven voor uitleningen door bibliotheken.

StOL

De Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) is door de overheid aangewezen om de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vast te stellen. De VOB onderhandelt jaarlijks in deze stichting namens de aangesloten leden.

In het bestuur van de StOL zijn rechthebbenden via Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken via de VOB op evenwichtige wijze vertegenwoordigd.
Bestuursleden van de StOL worden benoemd voor de duur van drie kalenderjaren. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als partijen in de StOL er niet uit komen, heeft de voorzitter de bevoegdheid om zelf een tariefbesluit te nemen dat bindend is voor alle partijen.

Profiel

Een lid van de VOB-onderhandeldelegatie in de StOL:

  • is directeur/bestuurder van een lid-organisatie van de VOB;
  • heeft bijzondere belangstelling voor het leenrecht en affiniteit met auteursrechtelijke aangelegenheden;
  • volgt de ontwikkelingen rond leenrecht;
  • heeft affiniteit met en kennis van het boekenvak;
  • is vaardig onderhandelaar met strategisch inzicht;
  • denkt in branchebelang;
  • is bereid de VOB te vertegenwoordigen op bijeenkomsten over onderwerpen op het gebied van het leen- en auteursrecht.

Heb je belangstelling? Stuur jouw motivatie en cv naar vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. 'lid onderhandeldelegatie StOL'. Je kunt tot uiterlijk 10 december 2018 reageren.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2018