Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Werken bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken

Wij zijn een branchevereniging met als uitgangspunt: De Bibliotheek maakt je rijker!. Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met onze leden.

Samen met onze leden vormen we het netwerk van openbare bibliotheken. Onze leden werken actief mee door zich, namens de VOB, in besturen van andere organisaties te laten benoemen. Daarnaast werken onze leden actief mee door deel te nemen aan commissies, delegaties, teams en werkgroepen.

We zitten op één van de mooiste plekken in hartje Utrecht, naast de Domtoren. Ons bureau bestaat uit een klein, dynamisch team en daarbuiten een flexibele schil.

Wij zijn op dit moment op zoek naar:

FOBID Juridische Commissie zoekt nieuw lid

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de FOBID Juridische Commissie (FJC), een vaste commissie van FOBID Netherlands Library Forum.

De FOBID Juridische Commissie houdt zich bezig met juridische aspecten die van belang zijn voor bibliotheken, informatie- en documentatiecentra. Op dit gebied initieert de commissie (inter)nationale acties en reacties. De FJC heeft geregeld overleg met de ministeries van OCW en Justitie, maar laat ook haar geluid horen in Europa.

Thema's

De belangrijkste thema's van de FJC op dit moment zijn:

 • Auteursrecht

Auteursrecht speelt een grote rol in de praktijk van bibliotheken en informatiecentra, zeker ook in de digitale wereld. Aan de orde komen onder meer IBL, de Auteurswet en de gevolgen voor zaken als digitale knipselkranten en de archiefkopie.

 • Privacy-aspecten

Nieuwe wetgeving kan leiden tot inbreuk op de privacy wanneer bibliotheken en informatiecentra gevraagd wordt om inzage in de gegevens van klanten en gebruikers.

 • Andere juridische aspecten

Ook van belang voor de informatiesector zijn de ontwikkelingen rond het databankenrecht, de evaluatie databankenrichtlijn, licenties, hergebruik overheidsdocumentatie, digital rights management, de dienstenrichtlijn en co-regulering.

Wie zoeken we?

Een lid van de FOBID Juridische Commissie: 

 • is directeur/bestuurder van een lid-organisatie van de VOB;
 • heeft bijzondere belangstelling voor juridische aangelegenheden zoals privacywetgeving;
 • volgt de ontwikkelingen rond auteursrecht en privacy;
 • heeft strategisch inzicht;
 • denkt in branchebelang;
 • is bereid de VOB te vertegenwoordigen op bijeenkomsten inzake bovengenoemde thema’s. 
Belangstelling?

Stuur dan jouw motivatie en cv voor 27 maart a.s. naar vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. 'Lid FOBID Juridische Commissie'.

 

 

Stichting BibliotheekWerk zoekt nieuw bestuurslid

Medio 2019 komt er een plek beschikbaar in het bestuur van Stichting BibliotheekWerk (SBW), het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds) van en voor werkgevers en werknemers in de bibliotheekbranche.

Stichting BibliotheekWerk

SBW is in het leven geroepen om een goed functionerende arbeidsmarkt in onze branche te bevorderen. Hiervoor worden activiteiten geïnitieerd in het verlengde van het cao-domein op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Daarnaast voert de stichting projecten en onderzoek uit op het gebied van de arbeidsmarkt voor de branche openbare bibliotheken en draagt zij bij aan innovatieve projecten en activiteiten vanuit bibliotheken.


Werknemers en werkgevers willen een goed functionerende arbeidsmarkt in de huidige dynamische ontwikkelingen. In BibliotheekWerk werken werkgevers- en werknemersorganisaties samen om dit te realiseren.

Wie zoeken we? 

Het bestuur van BibliotheekWerk is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Bestuursleden worden benoemd voor maximaal 2 periodes van drie jaar.
Een bestuurslid van BibliotheekWerk:

 • is directeur/bestuurder van een lid-organisatie van de VOB.
 • Heeft bijzondere belangstelling voor aangelegenheden op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden.
 • Volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • Heeft affiniteit met arbeidsmarkt gerelateerde projecten, organisatieontwikkeling en HRM-beleid.
 • Heeft strategisch inzicht.
 • Denkt in branchebelang.
 • Is bereid BibliotheekWerk (namens de VOB) te vertegenwoordigen op bijeenkomsten inzake onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt en ontwikkeling.
Ben jij het nieuwe bestuurslid van SBW?

Stuur dan voor 1 maart 2019 je cv en motivatie naar vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. ‘bestuurslid SBW’.

‘Voor deze bestuursfunctie geldt dat je een vergoeding ontvangt van je reiskosten. Het bestuur vergadert 4 x per jaar, afwisselend in Utrecht en Den Haag. Dit gebeurt tijdens kantooruren.’

 

 

Vacature: KB Inkoopcommissie digitale content

Met het vertrek van één van haar leden is er een vacature ontstaan in de KB Inkoopcommissie.

Wat doet de KB Inkoopcommissie?

De KB Inkoopcommissie digitale content bepaalt en bewaakt het beleidskader en de financiën voor de inkoop van digitale content voor de gezamenlijke digitale bibliotheek en geeft de inkoopopdrachten aan de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit vloeit voort uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Samenstelling en benoeming

De KB Inkoopcommissie telt zes leden: vier vanuit de openbare bibliotheken en twee vanuit de Koninklijke Bibliotheek (KB). De VOB benoemt alle leden van deze commissie, waarvan twee op voordracht van de KB.

Profiel

Wij zoeken iemand met:

 • Affiniteit met dienstverlening aan de bibliotheekklant in het digitale domein.
 • Grote belangstelling voor marketing.
 • Affiniteit met digitale ontwikkelingen.
 • Gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen die voortvloeien uit de Wsob.

Daarnaast ben je:

 • Directeur van een bij de VOB aangesloten bibliotheekorganisatie.
 • Gezien de huidige samenstelling van de commissie ben je bij voorkeur niet ouder dan 40 jaar.
Voorwaarden

Voor deze vacature geldt dat je een vergoeding ontvangt voor de reiskosten. Beide commissies komen circa 6 x per jaar bij elkaar op een centrale plek in Nederland. Dit gebeurt tijdens kantooruren.

Belangstelling?

Stuur dan je motivatie met cv aan Francien van Bohemen via bohemen@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. 'Nieuw lid KB Inkoopcommissie digitale content'.

 

 

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019