Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Werken voor de vereniging

Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met de leden.

Onze leden werken actief mee door zich, namens de VOB, in besturen van andere organisaties te laten benoemen. Daarnaast werken onze leden actief mee door deel te nemen aan commissies, delegaties, teams en werkgroepen.

Op dit moment

zoeken de KB Inkoopcommissie digitale content en de Adviescommissie e-content (Avec) beide een nieuw lid.
Het CPNB zoekt een nieuw algemeen bestuurslid. Gezien de samenstelling van het bestuur wordt expliciet gezocht naar iemand uit de openbare bibliotheek.

Samenstelling en benoeming
 • De KB Inkoopcommissie telt zes leden: vier vanuit de openbare bibliotheken en twee vanuit de Koninklijke Bibliotheek (KB). De VOB benoemt alle leden van deze commissie, waarvan twee op voordracht van de KB.
 • De Adviesgroep voordracht e-content (Avec) ondersteunt de KB Inkoopcommissie.
 • De leden van het CPNB bestuur worden voorgedragen uit de convenantpartners bibliotheek, uitgeverij en boekhandel. Per convenantpartner hebben maximaal twee leden zitting in het bestuur.

Vacature: Algemeen bestuurslid CPNB

De stichting collectieve propaganda van het Nederlandse boek (CPNB) is in verband met het einde van de bestuurstermijn van een haar bestuursleden op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid. Gezien de samenstelling van het bestuur wordt expliciet gezocht naar iemand uit de openbare bibliotheek.

Profiel

Bekijk hier de vacature met toelichting.

Voorwaarden

De bestuurstermijn is 3 jaar en kan maximaal twee keer verlengd worden. De bestuursfuncties bij CPNB zijn onbezoldigd. Wel kan een vergoeding van gemaakte onkosten - binnen de daarvoor geldende regelingen - plaatsvinden.

Belangstelling?

Mail je belangstelling met argumenten en cv voor 22 september 2017 aan vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl.

Vacature: KB Inkoopcommissie digitale content

De KB Inkoopcommissie digitale content bepaalt en bewaakt het beleidskader en de financiën voor de inkoop van digitale content voor de gezamenlijke digitale bibliotheek en geeft de inkoopopdrachten aan de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit vloeit voort uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Profiel

Wij zoeken iemand met:

 • affiniteit met dienstverlening aan de bibliotheekklant in het digitale domein;
 • grote belangstelling voor marketing;
 • affiniteit met digitale ontwikkelingen;
 • gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen die voortvloeien uit de Wsob.

Je bent verder:

 • directeur van een, bij de VOB aangesloten, bibliotheekorganisatie;
 • en, gezien de huidige samenstelling van de commissie, bij voorkeur onder de 40 jaar.
Voorwaarden

Voor deze vacature geldt dat je een vergoeding ontvangt voor de reiskosten. Beide commissies komen circa 6 x per jaar bij elkaar op een centrale plek in Nederland. Dit gebeurt tijdens kantooruren.

Meld je aan

Als je belangstelling hebt, stuur vóór 1 september 2017 je korte motivatie met cv aan Francien van Bohemen via bohemen@debibliotheken.nl o.v.v. 'KB Inkoopcommissie digitale content zoekt een lid'.

Vacature: Adviesgroep Voordracht E-content

De Adviesgroep voordracht e-content (Avec) selecteert de databestanden en e-books en doet voorstellen aan de Inkoopcommissie. De leden van de adviesgroep zijn ervaren bibliothecarissen die verantwoordelijk zijn voor de collecties in de lokale bibliotheek met speciale aandacht voor digitale ontwikkelingen.
Vanuit de KB Inkoopcommissie treedt Myrna Vossen (KB) op als liaison naar de Adviesgroep.

Profiel

Wie zoeken wij?

 • Je bent werkzaam in een openbare bibliotheek;
 • Je functie ligt op het terrein van digitale dienstverlening en innovatie;
 • Je hebt grote belangstelling en kennis van de ontwikkelingen op internet;
 • Je hebt een grote affiniteit met de doelgroep jeugd;
 • Je vindt het leuk om samen met collega's uit andere bibliotheken je te oriënteren op e-content en e-diensten voor openbare bibliotheken;
 • Je bent nieuwsgierig en vindt het leuk om bij te dragen aan vernieuwing in de digitale dienstverlening van de openbare bibliotheken in Nederland;
 • En je bent jong.
Voorwaarden

Voor deze vacature geldt dat je een vergoeding ontvangt voor reiskosten. Beide commissies komen circa 6 x per jaar bij elkaar op een centrale plek in Nederland. Dit gebeurt tijdens kantooruren.

Meld je aan

Als je belangstelling hebt, stuur vóór 1 september 2017 je korte motivatie met cv aan Francien van Bohemen via bohemen@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. 'Adviesgroep Voordracht E-content zoekt een lid'.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017