Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Statuten en huishoudelijk reglement

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VOB zijn op 16 juni 2016 gewijzigd.

De algemene ledenvergadering heeft op 16 juni 2016 ingestemd met wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de statuten van de VOB.

Ook hebben de leden ingestemd met het Huishoudelijk Reglement onder voorwaarde dat in het najaar nog gesproken gaat worden over stemverhoudingen in de ledenvergadering.

Vergoedingsregeling

De Vergoedingsregeling is ook geactualiseerd op 16 juni 2016 en is als bijlage 1 bij het Huishoudelijk Reglement opgenomen.

Leden van bestuur en project- of werkgroepen hebben recht op een vergoeding.

Contributiestelsel

De VOB hanteert een contributiestelsel dat per 1 januari 2013 aangepast is.
Het contributiestelsel onderscheidt drie soorten leden: bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en overige leden.

Het contributiebedrag is gebaseerd op drie grondslagen:

  • vaste voet;
  • staffelbedrag naar inwoneraantal;
  • en een bedrag per fte.

Elk lid betaalt een vaste voet.
Daarbovenop betaalt elk lid een bedrag per inwoner van het werkgebied. De inwonertallen zijn gestaffeld: als u een hogere staffel bereikt, betaalt u voor de inwoners in deze staffel een lager bedrag per inwoner.
Leden die tevens werkgever zijn, betalen een vast bedrag per fte.

Vaststelling tarieven contributie - dec 2017

Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 december 2017 hebben onze leden ingestemd met de begroting 2018 en daarmee met de contributietarieven.

Vastgesteld door ledenvergadering - jun 2012

Het nieuwe contributiestelsel is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 7 juni 2012. De hardheidsclausule is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 12 december 2012.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 08 februari 2018