Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Vereniging van Openbare Bibliotheken

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bestaat uit ruim 160 leden, een bestuur en bureau. Samen werken wij aan de gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheken, de provinciale ondersteuningsorganisaties (POI's) en de landelijke organisaties.

De VOB verenigt onze branche openbare bibliotheken. De openbare bibliotheken verlenen diensten aan zo'n zes miljoen gebruikers - waarvan er vier miljoen lid zijn - en alle scholen. 6.700 mensen (4000 fte) hebben een baan in de openbare bibliotheek. Onze branche zet meer dan 550 miljoen euro om.

Missie

De VOB staat voor het behartigen van de gezamenlijke belangen van de openbare bibliotheken in Nederland, met het accent op de materiële belangen. Daarnaast neemt zij verantwoordelijkheid voor het functioneren van het netwerk van bibliotheekvoorzieningen.

De VOB is een brancheorganisatie die slagvaardig, flexibel en vraaggestuurd optreedt als belangenbehartiger, contractpartij, dienstverlener, ontmoetingsplaats en werkgeversorganisatie. Versterking van de maatschappelijke rol van de leden staat centraal.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 07 november 2016