Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Friesland

 = bibliotheeklid

 = PSO

 = overige leden

Bibliotheek Drachten | Smallingerland
Museumplein 1
9203 D Drachten
www.bibliotheekdrachten.nl

Samen met de bibliotheek de Achterhoekse Poort werkt deze bibliotheekorganisatie Drachten | Smallingerland aan beleefhetindebieb.nl.


Bibliotheken Zuidoost Fryslan
Griffioenpark 10
8471 KP Wolvega
www.bzof.nl

Bibliotheekorganisatie Zuidoost Fryslân heeft 8 vestigingen: Appelscha, Beetsterzwaag, Gorredijk, Haulerwijk, Noordwolde, Oosterwolde, Ureterp en Wolvega.


dbieb
Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
leeuwarden@spam-preventiondbieb.nl
www.dbieb.nl

Bibliotheekorganisatie dbieb verzorgt het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel. De stichting heeft 6 vestigingen; Leeuwarden Centrale, Burgum, Grou, Gytsjerk, Hurdegaryp en Stiens.


Bibliotheken Mar en Fean
Marktplein 1
8701 KG Bolsward
www.bibliothekenmarenfean.nl

De bibliotheekorganisatie Mar en Fean heeft als werkgebied de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en Súdwest-Fryslân. De stichting heeft 12 bibliotheekvestigingen. Daarnaast zijn er schoolmediatheken en Lytse Byb’s.


Bibliotheken Noord Fryslan
Brokmui 62
9101 EZ Dokkum
www.ontdekdebieb.nl

De bibliotheekorganisatie Noord Fryslân heeft 15 vestigingen en één uitleenpost in 14 gemeenten in Noord Fryslân.


Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
www.tresoar.nl

Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân.


Bibliotheekservice Fryslan
Zuiderkruisweg 4
8938 AP Leeuwarden
www.bibliotheekservice-fryslan.nl

Bibliotheekservice Fryslân (BSF) is dé serviceorganisatie en innovatieve partner van de Friese Bibliotheken. Ook andere organisaties in bijvoorbeeld de cultuur-, onderwijs-, zorg- en welzijnssector maken gebruik de diensten.


Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017