Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Commissie Digitaal

De commissie Digitaal binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van informatisering binnen de branche.

Onderwerpen waar de commissie zich mee gaat bezighouden zijn onder andere het:

  • formuleren van een 'digitale bibliotheekvisie';
  • streven naar een gezamenlijke digitale agenda voor de sector;
  • doorbreken van terughoudendheid bij het delen van kennis;
  • ophalen pijnpunten en good practices bij onze leden.

Daarnaast wil de commissie gesprekspartner zijn en de klantrol vervullen richting Koninklijke Bibliotheek (KB).
Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven) is trekker vanuit het VOB bestuur.

Vergaderdata van de commissie digitaal - jul 19

De commissie vergadert op:

  • 19 juli
  • 20 september
  • 25 oktober
  • 22 november
  • 13 december

Actieagenda Digitaal - juni 2019

In 2019 heeft de commissie Digitaal gewerkt aan de Actieagenda Digitaal over de digitale ambities van de openbare bibliotheken. De commissie heeft daarmee een kader voor de vereniging opgesteld voor gesprekken met onze partners en om de vereniging verder in positie brengen als gesprekspartner over zaken die betrekking hebben op informatisering en digitalisering.

Bekijk hier de actieagenda Digitaal voor de openbare bibliotheken

Gestart - juli 2018

Op 5 juli kwam de verenigingscommissie Digitaal voor het eerst bijeen. In deze eerste vergadering hebben de commissieleden met elkaar kennisgemaakt en een aantal opdrachten voor de commissie geformuleerd. Albert Kivits heeft een trekkersrol vanuit het VOB bestuur.

Nieuwe verenigingscommissies - dec 2017

De commissie is één van de nieuw opgerichte verenigingscommissies. Deze zijn ingesteld tijdens de ledenvergadering van 7 december 2017 met als doel de interactie binnen de vereniging te vergroten.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 29 juli 2019