Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Onze commissies

We zijn aan het verwerven voor de commissies ICT en Werkgeverszaken.

Bekijk of je past in het profiel op Werken met en voor de VOB.

Commissie Marketing

Commissie Marketing buigt zich over klantregistratie, marketingplatform en landelijke campagnes.

Commissie ICT

De commissie ICT binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van informatisering binnen de branche.

Zoals het voorgenomen collectieve landelijke ict-systeem, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Nationale Bibliotheekpas en ontwikkelingen op de markt van ict-leveranciers.

Commissie Werkgeverszaken

De commissie werkgeverszaken adviseert het bestuur en de werkgeversdelegatie in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) over vraagstukken op het gebied van werkgeverszaken, arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktbeleid binnen de branche, zoals bijvoorbeeld de hoofdlijnen voor een gezamenlijk te bouwen cao voor bibliotheken en kunsteducatie, de implementatie van een nieuw functiewaarderingssysteem, strategische personeelsplanning en het imago van de bibliotheek als werkgever in een krappere arbeidsmarkt, actuele thema’s op genoemde terreinen.

Teams - sept 2016

De nieuwe statuten geven het bestuur de bevoegdheid project- en werkgroepen in te stellen. Ons bestuur wil als vervolgstap samenwerking zoeken met de KB op het gebied van marketing. 

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 03 april 2018