Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bijeenkomsten

De Vereniging van Openbare Bibliotheken organiseert door het hele jaar heen bijeenkomsten, congressen en workshops voor zijn leden.

Hieronder vindt u een overzicht van wat komen gaat en wat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

In 2016

Ledendag met alv - 8 dec

Onze ledendag met de ledenvergadering vindt plaats op donderdag 8 december.

Ledenmiddag 'Samenwerken binnen het sociale domein' - 8 dec

Vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties uit het sociale domein, zoals Sociaal Werk Nederland en MEE, de Cultuurconnectie en de VOB, gaan op 8 december met elkaar in debat om de wensen en mogelijkheden van samenwerking te verkennen. Deze ledenmiddag van de VOB en Cultuurconnectie sluit aan op de ledenvergadering.

Regiobijeenkomsten over ons ledenonderzoek - 3/9/16 november

De Vereniging van Openbare Bibliotheken is na een bestuurlijke vernieuwing toe aan een volgende stap. We willen u graag raadplegen over wat u vindt van uw Vereniging van Openbare Bibliotheken. En wat de koers voor de komende tijd moet worden. Voortgaand op de lijnen van het rapport 'VOB 3.0' van Cor Wijn, vastgesteld in de ledenvergadering van december 2015, maken we een verdiepingsslag om de lijnen naar de toekomst uit te zetten. U, de leden, bent aan zet. Kom op 3, 9 of 16 november naar onze regiobijeenkomsten onder leiding van onze voorzitter Marleen Barth.

Route 2020: PleisterPlaatsOntmoeting Assen - 29 september

Bekijk het reisverslag van de 'Bieb als ondernemer' in Assen.

Ledendag met alv en symposium 'HR voor werkgevers' - 16 juni

Op 16 juni heeft de VOB halfjaarlijkse ledenvergadering en het symposium met als thema 'Op weg naar de maatschappelijke bibliotheek: HR voor werkgevers'.

'Reorganisaties in bibliotheken - waar moeten werkgevers rekening meehouden?' - 1 juni

De VOB organiseerde op 1 juni een studiebijeenkomst voor directeuren en HR-functionarissen over juridische aspecten van reorganisaties in relatie tot de cao Openbare Bibliotheken.

'Vluchtelingen en bibliotheken' - 27 mei

Op 27 mei was de druk bezochte bijeenkomst met goede voorbeelden uit de praktijk waarbij bibliotheken inspringen op de problematiek en met concrete projecten die integratie bevorderen.

Route 2020: 1e PleisterPlaatsOntmoeting 'Place to Bieb' - 18 mei

De eerste PleisterPlaatsOntmoeting heeft als thema 'Place to Bieb' en was op 18 mei 2016.

Intervisie leidinggevenden - febr

Ook dit jaar biedt de VOB intervisietrajecten aan voor leidinggevenden van de bibliotheken in Nederland. Na 2016 vervalt de bijdrage vanuit de VOB. Wees er dus snel bij. Alleen de eerste datum en tijd van de reeks van drie bijeenkomsten ligt vast. Voor de overige drie bijeenkomsten spreken we data en locaties af met de deelnemers.

Meld je aan voor één van de drie startdata:

  • Donderdag 26 mei 10.00 uur - 13.00 uur bij Seats to Meet Station Amersfoort
  • Maandag 26 september 13.00 - 16.30 uur bij Seats to Meet Station Amersfoort
  • Dinsdag 11 oktober 10.00 - 13.00 locatie bij Seats to Meet Station Amersfoort
Gezond werken: omgaan met werkdruk - 25 februari

De gezamenlijke bijeenkomst van VOB en FNV Publiek Belang op 25 februari over gezond werken en omgaan met werkdruk is goed ontvangen. De sociale partners nemen de opbrengsten mee in onder andere de aanpak van balans tussen werk en privé, één van de thema's uit het sociaal contract. De bijeenkomst is bezocht door ongeveer 40 vertegenwoordigers van werkgevers en 40 werknemers.

In 2015

'Wat doet de Bibliotheek op (social) media?' - 9 dec

Tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 9 december gaf de VOB met Meltwater een workshop met als thema 'Wat doet de Bibliotheek op (social) media?' met deelsessie 'Wat zeggen zij, wat vertellen wij - bibliotheken in (social) media'.

Ledendag met alv - 10 december

De ledendag van de VOB is op donderdag 10 december in de Witte Dame te Eindhoven. De Witte Dame, waarin ook de bibliotheek is gevestigd, bevindt zich op loopafstand van het Centraal Station Eindhoven.

'In gesprek met uw gemeente(n) - 9 november

Op 9 november organiseerde de VOB de workshop 'In gesprek met uw gemeente(n); hoe kan de VNG handreiking Lokaal Bibliotheekwerk dit ondersteunen? in Amersfoort.

Governance voor toezichthouders en directies - 30 oktober

Hoe zorg je voor een goed werkend bestuur en toezicht? Hoe werf je nieuwe leden? Hoe gaat het toezicht om met risico, dat hoort bij een ondernemende bibliotheek? Nemen we culturele diversiteit serieus?
De VOB organiseerde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) op 30 oktober de special 'Governance in ondernemende bibliotheek voor toezichthouders en directies'.

'Regie 3.0 een stap verder' - najaar 2015

Binnen de VOB zijn we gestart met de ontwikkeling van een leiderschapsprogramma. De masterclasses 'Regie 3.0 een stap verder' van Cubiss, VOB en business school TIAS sluiten hier goed bij aan. In het najaar start deze serie van masterclasses waarop nu reeds ingeschreven kan worden.

Intervisie ondernemende directeuren

De VOB biedt dit najaar weer thematische intervisie aan ondernemende directeuren. Bekijk het meegestuurde informatieblad 'Intervisieprogramma VOB voor ondernemende directeuren' voor meer informatie.

De sessies staan onder begeleiding van professionele facilitators van Leeuwendaal.

  • Data: najaar 2015 - in overleg
  • Locatie: Utrecht
  • Aantal sessies: 4 bijeenkomsten van een dagdeel

Dankzij een bijdrage van het Netwerk van Directeuren (NvD) kan de VOB de intervisieprogramma's met een behoorlijke korting aan u aanbieden. Voor vier intervisie-bijeenkomsten betaalt u 475 euro p.p. (excl. btw).

Aanmelden kan per direct:

  • Intervisie voor ondernemende directeuren
Extra alv - 8 oktober

Op 8 oktober vindt er een extra alv plaats in Utrecht zoals afgesproken op de alv van 18 juni 2015 met als onderwerp de aanbevelingen van verkenners Cohen/Brandenbarg over hoe de motie Bergfeld c.s. kan worden uitgevoerd. Zij richten zich op verzoek van het VOB-bestuur op de toegang tot de digitale bibliotheek en de vormgeving van het digitale lidmaatschap.

Intervisie leidinggevenden - najaar

De VOB biedt dit najaar weer thematische intervisie aan voor leidinggevenden en middenmanagement.
Dankzij een bijdrage van het Netwerk van Directeuren (NvD) kan de VOB de intervisieprogramma's met een behoorlijke korting aan u aanbieden. Voor vier intervisie-bijeenkomsten voor leidinggevenden betaalt u 375 euro p.p. (excl. btw).

Aanmelden kan per direct:

'Meten is weten en weten is vertellen' en alv - 18 juni 2015

Op 18 juni zijn de leden bijeengekomen op de ledendag 'Meten is weten is vertellen' met de alv in de Marienhof en het Eemhuis in Amersfoort.

'De koers bepalen! Ondernemende bibliotheken op reis'- 27 mei 2015

Op 27 mei heeft u kunnen reizen langs good practices, praktijktips, modellen en reflectiemomenten tijdens de werkconferentie 'De koers bepalen! Ondernemende Bibliotheken op reis'.

VOB ledenraadpleging 'Sociaal contract Bibliotheken' - 20 april

Op donderdag 20 april was er een ruime opkomst voor de ledenraadpleging 'Sociaal contract Bibliotheken' van de VOB.

Voorlichtingsbijeenkomst Wet werk en zekerheid - 9 april

Op 1 juli 2015 treedt het tweede, meest ingrijpende deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking. Het is van belang dat u tijdig goed op de hoogte bent van de inhoud en gevolgen van deze wet, maar ook welke regels gelden bij de overgang van de oude regels naar de nieuwe wet. Op 9 april is hierover de voorlichtingsbijeenkomst gehouden.

Intervisie voor ondernemende directeuren

Wilt u als directeur of directeur-bestuurder werken aan professionalisering, onderlinge kennisdeling en uitwisseling? Geef u op voor het intervisieprogramma.

Intervisie voor leidinggevenden en middenmanagement

Wilt u als leidinggevende werken aan professionalisering, onderlinge kennisdeling en uitwisseling? Geef u op voor het intervisieprogramma in Amersfoort, Den Haag of Den Bosch.

Grijp de Bibliotheekwet als kans - mrt 2015

Op 5 maart is de workshop 'Grijp bibliotheekwet als kans' goed bezocht door bibliotheekdirecteuren.

'Volwassen arbeidsverhoudingen in de Openbare Bibliotheek' - 12 febr 2015

Sociale partners in het COAOB hebben gericht werkgevers en werknemers, en vertegenwoordigers van de VOB, FNV en CNV uitgenodigd voor de co-creatiedag 'Volwassen arbeidsverhoudingen in de Openbare Bibliotheek'. Tijdens deze dag is gezamenlijk gewerkt aan de betekenis van volwassen arbeidsverhoudingen voor goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Training tot FUWA-expert - 2015

Met de training tot FUWA-expert bent u bevoegd om functies te waarderen zoals beschreven in de cao Openbare Bibliotheken. U kunt de training ook volgen als opfriscursus. De locatie en datum bepaalt de VOB in overleg met de deelnemers.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 10 november 2016