Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Onze ledendagen

Je bent welkom op onze algemene ledenvergadering of andere bijeenkomsten als lid van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

In het voor- en najaar organiseren we ledenbijeenkomsten in de regio om dieper op onderwerpen in te kunnen gaan. Ook organiseren we door het jaar heen thema-bijeenkomsten.

Ledenbijeenkomsten in de regio - voorjaar 2019

Veel van onze leden zijn in maart of april naar één van de vier ledenbijeenkomsten in de regio van Weert, Assen, Den Haag of Amersfoort gekomen. We hebben met elkaar gesproken over onder andere VOB 3.0, de evaluatie Wsob en het concept 'Ambitiekader digitaal voor openbare bibliotheken'. Bekijk hier de presentaties over VOB 3.0 en de evaluatie Wsob.

Aankomende alv op 13 juni 2019

Wanneer: donderdag 13 juni 2019

Waar: Nicolaïkerk, Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 8 in Utrecht

Aanmelden of afmelden

Je kunt je hier aan- of afmelden tot donderdag 6 juni 2019.

Ledenvergadering

De concept-agenda en stukken ontvang je uiterlijk 29 mei 2019.

Extra alv cao op 23 januari 2019

Op woensdag 23 januari hielden we een extra alv om de ambities van onze branche bij de cao-onderhandelingen te bespreken en vast te stellen. De extra alv vond plaats In de Driehoek in Utrecht.

De agenda en stukken vind je hieronder (eerst inloggen).

2018

Onze ledendag met alv op 6 december 2018

Onze leden kwamen naar onze ledendag met algemene ledenvergadering op donderdag 6 december 2018 in Zaalverhuur 7 in Utrecht.

Daar spraken we met elkaar onder andere over de voordracht nieuwe voorzitter en tussentijdse wijzigingen cao.

Na de lunch gingen we in gesprek over de uitdagingen in onze arbeidsmarkt, samen met de leden van Cultuurconnectie. Sjef de Laat, kantonrechter en arbeidsrechtspecialist, ging in gesprek met de voorzitters van de onderhandeldelegaties werkgevers van Cultuurconnectie en de VOB. Astrid Vrolijk (VOB) en Ruud Janssen (Cultuurconnectie) spraken met elkaar over de uitdagingen die er zijn binnen de arbeidsmarkt in onze sectoren en hoe we daarmee aan de slag gaan in de vernieuwde cao. Ook kwam de arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector ter sprake.

Na een korte pauze nam Aart Bontekoning ons mee in zijn ideeën over hoe organisaties om kunnen gaan met het verbinden van generaties. Elk generatie, van de oudste tot de jongste, heeft de potentie om van binnenuit de eigen organisatie fris en 'bij de tijd' te houden. Die potentie is te vinden in het gebied waar een generatie de meeste werkenergie van krijgt.
Vooral de vele vergrijzende organisaties en instituten hebben bewuste inzet van die kracht nodig om sociaal, economisch en ecologisch gezond te blijven en om aantrekkelijk te blijven voor medewerkers en klanten. Hij stelde dat het vraagstuk ook voor bibliotheekorganisaties actueel is.

Bekijk hier zijn presentatie 'Nieuwe generaties en evolutie van sociale processen'.

Onze ledendag met alv op 14 juni 2018

Onze leden kwamen op 14 juni naar het Spoorwegmuseum voor onze ledendag met algemene ledenvergadering (alv).
De leden stelden het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 vast.
Gerry Poelert werd voor een periode van 4 jaar herbenoemd in ons bestuur. Tenslotte keurde de leden een aantal tussentijdse wijzigingen in de cao Openbare Bibliotheken goed.
Daarna konden onze leden naar twee van vier sessies over e-lending, voortgang fuwa-systeem, modernisering van de cao en de campagnes vanuit CPNB.
Wilt u de vergaderstukken en presentaties inzien? Log dan hierboven in.

2017

Onze ledendag met alv op 7 december 2017

Meer dan zeventig leden kwamen donderdag 7 december naar onze ledenvergadering in Utrecht. We hebben met elkaar gesproken over onder andere de begroting en jaarplan 2018, verdere vernieuwing van onze vereniging, certificering, de wijziging van de cao OB en de inkoop van digitale content.
De VOB organiseerde het middagprogramma 'Leven lang leren' samen met Cultuurconnectie, de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteiten. Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), opende de middag met een speech waarin ze de Arbeidsmarktagenda koppelden aan de ontwikkelingen in onze branches op het gebied van cao, kwaliteitszorg en certificering.

Onze ledendag met alv van 15 juni 2017

Onze ledendag met alv was op 15 juni in de Tuinzalen van het Centraal Museum in Utrecht. Wilt u de vergaderstukken inzien? Log dan hierboven in.

Ledendag

Het thema van de ledendag was vrijwilligers, een actueel onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt. 

Joost van Alkemade directeur van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) deelde zijn kennis over het profiel van de vrijwilliger in Nederland en de strategische motivatie voor de inzet van vrijwilligers. Bekijk hier de presentatie.

Mirthe Biemans ging in op de werkwijze van Humanitas. Bij Humanitas werken werken 24.000 vrijwilligers en 300 beroepskrachten. Bekijk hier de presentatie.

Ledenvergadering

Meer dan 100 leden kwamen samen op onze ledenvergadering. We spraken met elkaar onder andere over de verdere vernieuwing van onze vereniging, certificering vanaf 2018, Route 2020 en de inkoop digitale content. Bekijk hier de presentaties van Willem Camphuis over certificering vanaf 2018, Frans Bergfeld en Willem van Moort over Route 2020 en Hans van Velzen over de inkoop digitale content.

Bekijk ook de sfeerimpressie op VOB Google Photo.

2016

Onze ledendag met alv op 8 december 2016

Onze ledendag met alv was op 8 december in RASA Utrecht.

Ledenmiddag

De VOB organiseerde het middagprogramma 'Samenwerken binnen het sociale domein' samen met de Cultuurconnectie, de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteiten. Gespreksleider was Piet Hein Peeters. In het panel zaten:

  • Marleen Barth, voorzitter VOB
  • Betty van Oortmerssen, voorzitter Cultuurconnectie
  • Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland
  • Angelica Herben, programmamanager Participatie en Arbeid van MEE
  • Bertien Houwing, wethouder te Amersfoort

Sneldichteres Dominique Engers maakte een samenvatting op rijm.

Ledenvergadering

Meer dan de helft van onze leden is samengekomen op onze ledenvergadering. Daarin hebben de leden zich onder andere uitgesproken over het ledenraadpleging, jaarplan en -begroting, herbenoeming bestuurslid en ontwikkelingen rond de cao en SBW.

 

Bekijk de foto's op VOB op Google photo.

Ledendag met alv en symposium - 16 juni 2016

De ledendag met het symposium 'Op weg naar de maatschappelijke bibliotheek: HR voor werkgevers' was op donderdag 16 juni in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Bekijk hier de foto's.

Thom Verheggen (bekend van 'Verdraaide organisaties' en 'De ontmanager') heeft gesproken over: 'Verdraaid! Mijn werk als werkgever verandert?!' Op weg naar een nieuw type organisatie, wat betekent dat voor jou als werkgever/ directeur?

In de alv zijn onder andere de voortgang consortium met de KB, voortgang Route 2020, nieuwe bestuursleden, herpositionering VOB 3.0, jaarplan en begroting 2016 en wijziging statuten/huishoudelijk reglement aan de orde gekomen. Bekijk hier de presentaties (rechtsboven inloggen).

2015

Ledendag met alv - 10 december 2015

De ledendag met de lezing van Tom Kniesmeijer over 'De kracht van nieuwe netwerken' en alv was op donderdag 10 december in de Witte Dame te Eindhoven.

Tom Kniesmeijer is toekomstpsycholoog, trendwatcher en de initiatiefnemer van de jaarlijkse TrendRede, waarvan de zesde editie op 12 januari 2016 zal verschijnen. Het thema van zijn lezing van 10 december is "De kracht van nieuwe netwerken". De gehele samenleving is zich aan het herinrichten en overal ontstaan ketenkrakers die oude ketens doorbreken en nieuwe verbindingen leggen. Welke kansen zijn er voor bibliotheken, welke rol vervullen zij? En we krijgen vast wel een glimp te zien van de nieuwe TrendRede 2016!  

In de alv zijn onder andere de voortgang consortium met de KB, voortgang Route 2020, loonruimte 2016, herpositionering VOB 3.0, jaarplan en begroting 2016 en de benoeming nieuwe voorzitter aan de orde gekomen.

Extra alv - 8 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 hebben de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg in deze extra alv hun aanbevelingen over hoe de motie Bergfeld c.s. kan worden uitgevoerd, gepresenteerd. Zij richten zich op verzoek van het VOB-bestuur op de toegang tot de digitale bibliotheek en de vormgeving van het digitale lidmaatschap.

De ledenvergadering stemt unaniem in met het voorstel van de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg. Log rechtsboven in om de bijlagen te bekijken en de verklaring van het bestuur over de positionering van de vereniging.

Alv en ledendag - 18 juni 2015

De alv van donderdag 18 juni 2015 was in het Mariënhof en het Eemhuis in Amersfoort. Vooraf aan de ledenvergadering zijn drie presentaties over het thema 'Meten is weten en weten is vertellen' gegeven.

In de alv zijn de volgende belangrijke punten voorbij gekomen; de Nationale Bibliotheekpas, samenwerking KB en VOB, organisatie centrale inkoop digitale content per 2015, Route 2020cao openbare bibliotheken 2015, nieuw bestuurslid en werving nieuwe voorzitter, jaarverslag en begroting VOB 2014 en besteding vermogenssurplus VOB.

Bekijk de presentaties en moties (eerst rechtsboven inloggen).

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019