Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Onze ledendag met ledenvergadering

U bent welkom op onze ledendag met algemene ledenvergadering op donderdag 15 juni 2017.

De volgende ledendag met alv is op 7 december 2017. Zet het alvast in uw agenda!

Deze ledendagen zijn een combinatie van de halfjaarlijkse alv in de ochtend en een inhoudelijke bijeenkomst in de middag. De bijlagen en verslagen kunt u inzien nadat u rechtsboven heeft ingelogd. Volg de alv op Twitter via @VOBtweet of op #alvvob.

Tuinzalen van Centraal Museum op 15 juni

Komt u ook? Meld u nu aan voor onze ledendag met alv op 15 juni in Utrecht.

Bekijk hier de uitnodiging met routebeschrijving.

Programma

U bent welkom vanaf 9.15 uur voor registratie en koffie/ thee.

10.00 - 11.00 uur Start algemene ledenvergadering VOB

11.00 - 11.30 uur Pauze

11.30 - 12.30 uur Vervolg ledenvergadering

12.30 - 14.00 uur Lunch - Ons bestuur biedt leden deze lunch aan

14.00 - 15.30 uur Ledenmiddag met programma 'Vrijwilligersbeleid in de bibliotheek'

15.30 - 17.00 uur Afsluiting van de ledendag met een netwerkborrel

Ledenvergadering

In de ochtend zijn we bij elkaar van 10.00 -12.30 uur voor de alv. De belangrijkste onderwerpen die wij met u willen bespreken, zijn:

 • Vernieuwing vereniging
 • Certificering vanaf 2018
 • Jaarrekening en jaarverslag VOB 2016
Ledendag 'Vrijwilligers'

Het thema van deze middag is vrijwilligers, een actueel onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt. De afgelopen 5 jaar is het aantal vrijwilligers in de branche gestegen van 6.700 naar 11.000 terwijl het aantal vast krachten afnam van 9.000 naar 6.800.

Joost van Alkemade is directeur van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, de netwerk- en belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland).

Bij Humanitas werken 22.000 vrijwilligers en 300 beroepskrachten.

Zij vertellen over hoe zij omgaan met vrijwilligers, over vrijwilligersmanagement en scholing.

Wat betekent dat voor u als werkgever?

 • Welke keuze maken we of moeten we maken, is werken met vrijwilligers een financiële keuze of zijn er andere, bijvoorbeeld strategische, redenen om daarvoor wel of niet te kiezen?
 • Worden we van een professionele organisatie een vrijwilligersorganisatie met begeleiding van professionals?
 • Hoe ga je daar als werkgever mee om, hoe stuur je dat aan?
 • Hoe kunnen vrijwilligers duurzaam worden ingezet?
 • Welk beleid en welke spelregels hanteren we?
 • Kunnen we met hulp van vrijwilligers bepaalde (lokale) doelgroepen beter bereiken, zoals bv. laaggeletterden, ouderen of jongeren?
 • En hoe zit het met de participatiemaatschappij, is het niet juist de rol van de bibliotheek om iedereen een kans te geven mee te doen door ruimte te bieden aan vrijwilligers?

Heel veel vragen, samen gaan we op verkenning naar mogelijke antwoorden

Vrijwilligers vormen een levendig onderwerp waar we in de branche nog lang niet over uit gepraat zijn. De VOB draagt als brancheorganisatie deze middag haar steentje bij door te kijken vanuit het perspectief van werkgever.

We sluiten rond 15.30 uur af met een netwerkborrel in de tuin.

En verder

De concept-agenda en het digitale aanmeldingsformulier voor de alv ontvangt u rond 4 mei. De stukken voor de alv ontvangt u uiterlijk 1 juni 2017. Bekijk alvast het conceptverslag van 8 december. (boven inloggen)

Onze ledendag met alv - 8 december 2016

Onze ledendag met alv was op 8 december in RASA Utrecht.

Ledenmiddag

De VOB organiseerde het middagprogramma 'Samenwerken binnen het sociale domein' samen met de Cultuurconnectie, de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteiten. Gespreksleider was Piet Hein Peeters. In het panel zaten:

 • Marleen Barth, voorzitter VOB
 • Betty van Oortmerssen, voorzitter Cultuurconnectie
 • Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland
 • Angelica Herben, programmamanager Participatie en Arbeid van MEE
 • Bertien Houwing, wethouder te Amersfoort

Sneldichteres Dominique Engers maakte een samenvatting op rijm.

Ledenvergadering

Meer dan de helft van onze leden is samengekomen op onze ledenvergadering. Daarin hebben de leden zich onder andere uitgesproken over het ledenraadpleging, jaarplan en -begroting, herbenoeming bestuurslid en ontwikkelingen rond de cao en SBW.

 

Bekijk de foto's op VOB op Google photo.

Ledendag met alv en symposium - 16 juni 2016

De ledendag met het symposium 'Op weg naar de maatschappelijke bibliotheek: HR voor werkgevers' was op donderdag 16 juni in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Bekijk hier de foto's.

Thom Verheggen (bekend van 'Verdraaide organisaties' en 'De ontmanager') heeft gesproken over: 'Verdraaid! Mijn werk als werkgever verandert?!' Op weg naar een nieuw type organisatie, wat betekent dat voor jou als werkgever/ directeur?

In de alv zijn onder andere de voortgang consortium met de KB, voortgang Route 2020, nieuwe bestuursleden, herpositionering VOB 3.0, jaarplan en begroting 2016 en wijziging statuten/huishoudelijk reglement aan de orde gekomen. Bekijk hier de presentaties (rechtsboven inloggen).

Ledendag met alv - 10 december 2015

De ledendag met de lezing van Tom Kniesmeijer over 'De kracht van nieuwe netwerken' en alv was op donderdag 10 december in de Witte Dame te Eindhoven.

Tom Kniesmeijer is toekomstpsycholoog, trendwatcher en de initiatiefnemer van de jaarlijkse TrendRede, waarvan de zesde editie op 12 januari 2016 zal verschijnen. Het thema van zijn lezing van 10 december is "De kracht van nieuwe netwerken". De gehele samenleving is zich aan het herinrichten en overal ontstaan ketenkrakers die oude ketens doorbreken en nieuwe verbindingen leggen. Welke kansen zijn er voor bibliotheken, welke rol vervullen zij? En we krijgen vast wel een glimp te zien van de nieuwe TrendRede 2016!  

In de alv zijn onder andere de voortgang consortium met de KB, voortgang Route 2020, loonruimte 2016, herpositionering VOB 3.0, jaarplan en begroting 2016 en de benoeming nieuwe voorzitter aan de orde gekomen.

Extra alv - 8 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 hebben de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg in deze extra alv hun aanbevelingen over hoe de motie Bergfeld c.s. kan worden uitgevoerd, gepresenteerd. Zij richten zich op verzoek van het VOB-bestuur op de toegang tot de digitale bibliotheek en de vormgeving van het digitale lidmaatschap.

De ledenvergadering stemt unaniem in met het voorstel van de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg. Log rechtsboven in om de bijlagen te bekijken en de verklaring van het bestuur over de positionering van de vereniging.

Alv en ledendag - 18 juni 2015

De alv van donderdag 18 juni 2015 was in het Mariënhof en het Eemhuis in Amersfoort. Vooraf aan de ledenvergadering zijn drie presentaties over het thema 'Meten is weten en weten is vertellen' gegeven.

In de alv zijn de volgende belangrijke punten voorbij gekomen; de Nationale Bibliotheekpas, samenwerking KB en VOB, organisatie centrale inkoop digitale content per 2015, Route 2020cao openbare bibliotheken 2015, nieuw bestuurslid en werving nieuwe voorzitter, jaarverslag en begroting VOB 2014 en besteding vermogenssurplus VOB.

Bekijk de presentaties en moties (eerst rechtsboven inloggen).

Alv - 11 december 2014

De ledendag 'Collectieve marketing en branding en de mogelijkheden van een landelijke pas' en de ledenvergadering is gehouden in de OBA in Amsterdam.
De VOB heeft twee externe sprekers uitgenodigd om hun visie te geven op de mogelijkheden van collectieve marketing met hulp van een gezamenlijke pas. In de alv zijn de volgende belangrijke punten voorbij gekomen; de Nationale Bibliotheekpas, de organisatie centrale inkoop digitale content per 2015, level playing field, de cao openbare bibliotheken 2015, wijziging cao A&O-fonds en begroting SBW, jaarplan en begroting VOB 2015 en besteding vermogenssurplus VOB en restant omslaggelden e-content.

Alv - 12 juni 2014

De ledendag 'Lokale samenwerking en ondernemerschap' en de ledenvergadering is gehouden in Cultura, Ede.
Met als belangrijke punten Bibliotheekwet, integratie BNL, SIOB en KB, lidmaatschap en Nationale Bibliotheekpas, inkoop e-content per 2015, certificeringskader 2014-2017, wijziging fondsen-cao SBWlevel playing field en nieuwe toetreders, nieuw bestuurslid Gerry Poelert en tot slot jaarrekening en -verslag VOB 2013.
Tijdens de ledendag zijn de lezingen van Cas Smithuijsen en Gerry Poelert, de paneldiscussie 'Lokale samenwerking en ondernemerschap' en discussie over nieuwe toetreders aan bod gekomen. Voor het verslag, de agenda, bijlagen en presentaties in te zien, logt u rechtsboven in.

Alv - 12 december 2013

De ledenvergadering is gehouden in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Met als belangrijke punten de bibliotheekwet, cao OB 2014, inkoop digitale content, uitgangspunten Nationale Bibliotheekpas, SBW, verenigingsbeleidsplan en bestuursverkiezing VOB.

Alv - 13 juni 2013

De ledenvergadering is gehouden in de Verkadefabriek in Den Bosch.
Met als belangrijke punten de voortgang bibliotheekwet, de nieuwe certificering, omslag van het basispakket e-content, het e-book pluspakket en de oprichting van het A&O-fonds.

Alv - 28 februari 2013

De extra ledenvergadering van 28 februari jl. in het Beatrixgebouw in Utrecht ging over de bibliotheekwet in wording.

Alv - 12 december 2012

De ledenvergadering is gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.
Met als belangrijke punten de tussentijdse wijziging cao Openbare Bibliotheken, oprichting van het A&O-fonds, Inkoopcommissie en inkoop basispakket digitale content 2013 en de bibliotheekwet.

Alv - 7 juni 2012

De ledenvergadering is gehouden in Dierenpark Amersfoort.
Met als belangrijke punten de modellen voor uitleen van ebooks, de nieuwe strategische brancheagenda voor de komende vier jaar en een nieuw contributiestelsel.

Alv - 26 januari 2012

De extra ledenvergadering is gehouden in de OBA in Amsterdam. Met als thema het cao-onderhandelingsakkoord.

Alv - 9 december 2011

De ledenvergadering is gehouden in Martini Plaza in Groningen.

Alv - 19 mei 2011

De ledenvergadering is gehouden in Centraal Museum in Utrecht.

Alv - 9 december 2010

De ledenvergadering is gehouden in MECC in Maastricht.

Alv - 14 oktober 2010

De extra alv.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2017