Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Onze ledendag met ledenvergadering

U bent op 6 december 2018 welkom op onze eerstvolgende algemene ledenvergadering.

De bijlagen en verslagen kunt u inzien nadat u rechtsboven heeft ingelogd. Volg de alv op Twitter via @VOBtweet of op #alvvob.

6 december in Utrecht

Onze leden zijn welkom op onze ledendag met algemene ledenvergadering op donderdag 6 december 2018 in Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 in Utrecht.
Bekijk hier het programma van onze ledendag.
Na de lunch gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van de werkgeversdelegaties van Cultuurconnectie en de VOB over de uitdagingen die er zijn voor de arbeidsmarkt in onze sectoren en hoe we daarmee aan de slag gaan in de vernieuwde cao en de arbeidsmarktagenda. Namens de VOB schuift Astrid Vrolijk-de Mooij (voorzitter onderhandeldelegatie werkgevers).
Hierna komt dr. Aart Bontekoning ons bijpraten over meerdere generaties binnen een organisatie en hoe ook de komende generaties te boeien en te binden.

De concept-agenda en stukken zijn ook hieronder te vinden. Eerst rechts bovenin inloggen.

Onze ledendag met alv op 14 juni

Onze leden kwamen op 14 juni naar het Spoorwegmuseum voor onze ledendag met algemene ledenvergadering (alv).
De leden stelden het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 vast.
Gerry Poelert werd voor een periode van 4 jaar herbenoemd in ons bestuur. Tenslotte keurde de leden een aantal tussentijdse wijzigingen in de cao Openbare Bibliotheken goed.
Daarna konden onze leden naar twee van vier sessies over e-lending, voortgang fuwa-systeem, modernisering van de cao en de campagnes vanuit CPNB.
Wilt u de vergaderstukken en presentaties inzien? Log dan hierboven in.

Onze ledendag met alv op 7 december

Meer dan zeventig leden kwamen donderdag 7 december naar onze ledenvergadering in Utrecht. We hebben met elkaar gesproken over onder andere de begroting en jaarplan 2018, verdere vernieuwing van onze vereniging, certificering, de wijziging van de cao OB en de inkoop van digitale content.
De VOB organiseerde het middagprogramma 'Leven lang leren' samen met Cultuurconnectie, de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteiten. Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), opende de middag met een speech waarin ze de Arbeidsmarktagenda koppelden aan de ontwikkelingen in onze branches op het gebied van cao, kwaliteitszorg en certificering.

Onze ledendag met alv van 15 juni

Onze ledendag met alv was op 15 juni in de Tuinzalen van het Centraal Museum in Utrecht. Wilt u de vergaderstukken inzien? Log dan hierboven in.

Ledendag

Het thema van de ledendag was vrijwilligers, een actueel onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt. 

Joost van Alkemade directeur van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) deelde zijn kennis over het profiel van de vrijwilliger in Nederland en de strategische motivatie voor de inzet van vrijwilligers. Bekijk hier de presentatie.

Mirthe Biemans ging in op de werkwijze van Humanitas. Bij Humanitas werken werken 24.000 vrijwilligers en 300 beroepskrachten. Bekijk hier de presentatie.

Ledenvergadering

Meer dan 100 leden kwamen samen op onze ledenvergadering. We spraken met elkaar onder andere over de verdere vernieuwing van onze vereniging, certificering vanaf 2018, Route 2020 en de inkoop digitale content. Bekijk hier de presentaties van Willem Camphuis over certificering vanaf 2018, Frans Bergfeld en Willem van Moort over Route 2020 en Hans van Velzen over de inkoop digitale content.

Bekijk ook de sfeerimpressie op VOB Google Photo.

Onze ledendag met alv - 8 december 2016

Onze ledendag met alv was op 8 december in RASA Utrecht.

Ledenmiddag

De VOB organiseerde het middagprogramma 'Samenwerken binnen het sociale domein' samen met de Cultuurconnectie, de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteiten. Gespreksleider was Piet Hein Peeters. In het panel zaten:

  • Marleen Barth, voorzitter VOB
  • Betty van Oortmerssen, voorzitter Cultuurconnectie
  • Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland
  • Angelica Herben, programmamanager Participatie en Arbeid van MEE
  • Bertien Houwing, wethouder te Amersfoort

Sneldichteres Dominique Engers maakte een samenvatting op rijm.

Ledenvergadering

Meer dan de helft van onze leden is samengekomen op onze ledenvergadering. Daarin hebben de leden zich onder andere uitgesproken over het ledenraadpleging, jaarplan en -begroting, herbenoeming bestuurslid en ontwikkelingen rond de cao en SBW.

 

Bekijk de foto's op VOB op Google photo.

Ledendag met alv en symposium - 16 juni 2016

De ledendag met het symposium 'Op weg naar de maatschappelijke bibliotheek: HR voor werkgevers' was op donderdag 16 juni in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Bekijk hier de foto's.

Thom Verheggen (bekend van 'Verdraaide organisaties' en 'De ontmanager') heeft gesproken over: 'Verdraaid! Mijn werk als werkgever verandert?!' Op weg naar een nieuw type organisatie, wat betekent dat voor jou als werkgever/ directeur?

In de alv zijn onder andere de voortgang consortium met de KB, voortgang Route 2020, nieuwe bestuursleden, herpositionering VOB 3.0, jaarplan en begroting 2016 en wijziging statuten/huishoudelijk reglement aan de orde gekomen. Bekijk hier de presentaties (rechtsboven inloggen).

Ledendag met alv - 10 december 2015

De ledendag met de lezing van Tom Kniesmeijer over 'De kracht van nieuwe netwerken' en alv was op donderdag 10 december in de Witte Dame te Eindhoven.

Tom Kniesmeijer is toekomstpsycholoog, trendwatcher en de initiatiefnemer van de jaarlijkse TrendRede, waarvan de zesde editie op 12 januari 2016 zal verschijnen. Het thema van zijn lezing van 10 december is "De kracht van nieuwe netwerken". De gehele samenleving is zich aan het herinrichten en overal ontstaan ketenkrakers die oude ketens doorbreken en nieuwe verbindingen leggen. Welke kansen zijn er voor bibliotheken, welke rol vervullen zij? En we krijgen vast wel een glimp te zien van de nieuwe TrendRede 2016!  

In de alv zijn onder andere de voortgang consortium met de KB, voortgang Route 2020, loonruimte 2016, herpositionering VOB 3.0, jaarplan en begroting 2016 en de benoeming nieuwe voorzitter aan de orde gekomen.

Extra alv - 8 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 hebben de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg in deze extra alv hun aanbevelingen over hoe de motie Bergfeld c.s. kan worden uitgevoerd, gepresenteerd. Zij richten zich op verzoek van het VOB-bestuur op de toegang tot de digitale bibliotheek en de vormgeving van het digitale lidmaatschap.

De ledenvergadering stemt unaniem in met het voorstel van de verkenners Job Cohen en Ton Brandenbarg. Log rechtsboven in om de bijlagen te bekijken en de verklaring van het bestuur over de positionering van de vereniging.

Alv en ledendag - 18 juni 2015

De alv van donderdag 18 juni 2015 was in het Mariënhof en het Eemhuis in Amersfoort. Vooraf aan de ledenvergadering zijn drie presentaties over het thema 'Meten is weten en weten is vertellen' gegeven.

In de alv zijn de volgende belangrijke punten voorbij gekomen; de Nationale Bibliotheekpas, samenwerking KB en VOB, organisatie centrale inkoop digitale content per 2015, Route 2020cao openbare bibliotheken 2015, nieuw bestuurslid en werving nieuwe voorzitter, jaarverslag en begroting VOB 2014 en besteding vermogenssurplus VOB.

Bekijk de presentaties en moties (eerst rechtsboven inloggen).

Alv - 11 december 2014

De ledendag 'Collectieve marketing en branding en de mogelijkheden van een landelijke pas' en de ledenvergadering is gehouden in de OBA in Amsterdam.
De VOB heeft twee externe sprekers uitgenodigd om hun visie te geven op de mogelijkheden van collectieve marketing met hulp van een gezamenlijke pas. In de alv zijn de volgende belangrijke punten voorbij gekomen; de Nationale Bibliotheekpas, de organisatie centrale inkoop digitale content per 2015, level playing field, de cao openbare bibliotheken 2015, wijziging cao A&O-fonds en begroting SBW, jaarplan en begroting VOB 2015 en besteding vermogenssurplus VOB en restant omslaggelden e-content.

Alv - 12 juni 2014

De ledendag 'Lokale samenwerking en ondernemerschap' en de ledenvergadering is gehouden in Cultura, Ede.
Met als belangrijke punten Bibliotheekwet, integratie BNL, SIOB en KB, lidmaatschap en Nationale Bibliotheekpas, inkoop e-content per 2015, certificeringskader 2014-2017, wijziging fondsen-cao SBWlevel playing field en nieuwe toetreders, nieuw bestuurslid Gerry Poelert en tot slot jaarrekening en -verslag VOB 2013.
Tijdens de ledendag zijn de lezingen van Cas Smithuijsen en Gerry Poelert, de paneldiscussie 'Lokale samenwerking en ondernemerschap' en discussie over nieuwe toetreders aan bod gekomen. Voor het verslag, de agenda, bijlagen en presentaties in te zien, logt u rechtsboven in.

Alv - 12 december 2013

De ledenvergadering is gehouden in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Met als belangrijke punten de bibliotheekwet, cao OB 2014, inkoop digitale content, uitgangspunten Nationale Bibliotheekpas, SBW, verenigingsbeleidsplan en bestuursverkiezing VOB.

Alv - 13 juni 2013

De ledenvergadering is gehouden in de Verkadefabriek in Den Bosch.
Met als belangrijke punten de voortgang bibliotheekwet, de nieuwe certificering, omslag van het basispakket e-content, het e-book pluspakket en de oprichting van het A&O-fonds.

Alv - 28 februari 2013

De extra ledenvergadering van 28 februari jl. in het Beatrixgebouw in Utrecht ging over de bibliotheekwet in wording.

Alv - 12 december 2012

De ledenvergadering is gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.
Met als belangrijke punten de tussentijdse wijziging cao Openbare Bibliotheken, oprichting van het A&O-fonds, Inkoopcommissie en inkoop basispakket digitale content 2013 en de bibliotheekwet.

Alv - 7 juni 2012

De ledenvergadering is gehouden in Dierenpark Amersfoort.
Met als belangrijke punten de modellen voor uitleen van ebooks, de nieuwe strategische brancheagenda voor de komende vier jaar en een nieuw contributiestelsel.

Alv - 26 januari 2012

De extra ledenvergadering is gehouden in de OBA in Amsterdam. Met als thema het cao-onderhandelingsakkoord.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 26 november 2018