Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

26-04-2018 Informatiebijeenkomsten AVG

De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) lichten de inventarisatie van de rolduiding en de nieuwe juridische stukken graag toe aan de bibliotheken. Daarom organiseren we gezamenlijk een aantal voorlichtingsbijeenkomsten met voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt om een heldere verdeling in verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft de KB de verschillende verwerkingen die zich voordoen bij de digitale basisdiensten en de rollen die hieruit voortvloeien, nader bekeken. De conclusie is dat de KB, in de huidige regelingen aangeduid als bewerker, volgens de AVG voor vrijwel alle basisdiensten verwerkingsverantwoordelijke is. De bibliotheken zijn dat voor veel basisdiensten óók, gezien de uitwisseling van persoonsgegevens in het netwerk. 

Op basis van deze inventarisatie heeft de KB een aantal juridische documenten voor de digitale basisdiensten aangepast.

Komt u ook?

Wij zien u graag op een van de volgende dagen:


U bent vanaf een half uur voor aanvangstijd welkom voor de inloop.
Met vragen kunt u terecht bij communicatie@spam-preventionkb.nl.

Printen
Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018