Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Werken aan strategie

De openbare bibliotheek levert waarde aan individu en samenleving als fysiek en digitaal informatieknooppunt door maatschappelijk te ondernemen.

Dit is de strategie die branche openbare bibliotheken voor de periode 2012-2016 hanteert. U kunt de strategie 'De bibliotheek levert waarde' zelf inzetten voor uw lokale lobby. Voor de uitvoering van onze strategie zetten wij drie programma's in met meerdere projecten. 

Marktonderzoek - 2014

De projectgroep Consumer Insights (SIOB, Cubiss en ProBiblio) is gestart met dit marktonderzoek voor doelgroepsegmentatie. Want het gezamenlijk uitvoeren van marktonderzoek zorgt voor kostenvoordelen, efficiency en vergelijkbaarheid van resultaten.
Met het uitkomen van het rapport 'Gebruikersonderzoek binnen bibliotheken. Naar samenhang en afstemming binnen de bibliotheekbranche' in 2014 is een belangrijke stap gezet. Met een overzicht van de stand van zaken, relevante ontwikkelingen in de branche en perspectieven op de toekomst. Eén conclusie is dat de bibliotheken behoefte hebben aan meer kennis over niet-gebruikers, laaggeletterden en afhakers.
In de volgende fase gaat het projectteam aan de slag met acties uit het plan van aanpak, waaronder een (ver)nieuw(d) doelgroepenmodel met de segmentatiemethode van Mosaic. Wensen, voorkeuren en verwachtingen van klanten geven steeds meer richting aan de dienstverlening en bedrijfsvoering van openbare bibliotheken.

Derde werkconferentie - okt 2013

Op 17 oktober 2013 hield de VOB de 3de werkconferentie over de branchestrategie. Alle stakeholders VOB, SIOB, BNL, KB, SPN, Plus bibliotheken en NBD Biblion waren er, met uitzondering van Stichting Certificering.

De partners spreken een aantal gezamenlijke initiatieven af voor 2014:

  • Marktonderzoek. SIOB neemt hierin het voortouw met als partners SPN (Cubiss, Probiblio) en de VOB (commissie Marketing). Doel is te komen tot een gezamenlijke onderzoeksagenda inclusief financiering.
  • Eén IT-systeem. Het SIOB en BNL nemen het voortouw. BNL wordt gevraagd een vooronderzoek/impactanalyse op te stellen.
  • Klantwaarde en maatschappelijke waarde onderzoeken en etaleren. De VOB zal hier als trekker fungeren mede vanwege de PA component (positionering). SPN is partner.
  • Ontwikkeling en inkoop HR instrumenten. De VOB neemt hier het voortouw in nauwe samenwerking met SPN.
  • B-reader. BNL neemt het voortouw om een op apps gebaseerd concept nader uit te werken.

Ledendag - juni 2013

Tijdens het ledencongres 2013 zijn de leden geïnformeerd over de voortgang van de branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde'.
De sleutelprojecten Nationale Bibliotheekpas en NBC+ liggen op schema. Het programma 'De Bibliotheek onderneemt' is bezig met het opstellen van een concreet programmaplan dat gepresenteerd gaat worden op de 3de werkconferentie. Voor de B-reader wordt nog gezocht naar een overall trekker van het project. Met SPN voert de VOB verkennende gesprekken gezamenlijk marktonderzoek en ontwikkeling en/of inkoop van HR instrumenten. De VOB neemt samen met BNL het initiatief om te komen tot een aanscherping van de positionering van bibliotheek.nl. Vooral de integratie van offline en online positionering krijgt daarin aandacht.

Tweede werkconferentie - mrt 2013

De projectpartners hebben tijdens de tweede werkconferentie op 27 maart 2013 de plannen gepresenteerd. Lees verder over de uitkomsten van de tweede werkconferentie. De concrete afspraken, de wil tot samenwerken en het tijdig opleveren van plannen geven aan dat de samenwerkende partners het uitvoeringsprogramma hoog op de prioriteitenlijst hebben staan.

Zoals afgesproken in de eerste werkconferentie van 31 oktober 2012 heeft de VOB een voorstel aangeleverd voor het management van het uitvoeringsprogramma van de branchestrategie. Daaruit is voortgekomen dat Coen van Hoogdalem (VOB) per 1 januari 2013 is aangesteld als programmamanager.

Daarnaast leveren SPN voor het sleutelproject 'Nationale Bibliotheekpas', SIOB voor het sleutelproject 'Nationale Bibliotheek Catalogus'(NBC+ Content en Context) en de VOB voor het sleutelproject 'De bibliotheek onderneemt' plannen van aanpak. Projectleiders zijn Nicolette van Ham (SPN) voor de Nationale Bibliotheekpas en Norma Verheijen (SIOB) voor de NBC+ Content en Context.

Eerste werkconferentie - okt 2012

De VOB en de beoogde partners vonden elkaar in afspraken om de branchestrategie gezamenlijk te realiseren op 31 oktober 2012. SPN neemt de Bibliotheekpas voor zijn rekening en werkt daarvoor samen met KB, NBD Biblion, SIOB en de VOB-commissie Marketing. BNL zorgt er voor dat de Nationale Bibliotheek Catalogus in 2013 operationeel is.

Maar er moet nog veel gebeuren om deze te vullen met (meta)content van andere bibliotheken dan de openbare en met content van andere instellingen. Ook de contextualisering wordt opgepakt. SIOB is voor dit onderdeel de trekker van een brede coalitie die gericht is op het verwerven en contextualiseren van content. Plusbibliotheken zijn samenwerkingspartner, met KB, NBD Biblion en de VOB-Inkoopcommissie.

Een B-reader - een eigen e-book distributie voor bibliotheekleden - is een aantrekkelijk idee. Kan dat via (inkoop)afspraken, software en/of een eigen reader worden gerealiseerd? NBD/Biblion en Bibliotheek.nl leggen in november een gezamenlijk onderzoeksvoorstel voor aan het VOB-bestuur.

'De Bibliotheek onderneemt', die programmalijn neemt de VOB voor zijn rekening. De VOB stelt een programma op voor de komende jaren voor de ontwikkeling van het maatschappelijk ondernemerschap in de branche. Partners zijn in elk geval SPN, Stichting Certificering en de VOB commissie Werkgeverszaken.

Keuzen - 2012

In de branchestrategie zijn er drie keuzen gemaakt. Deze drie keuzen zijn omgezet in programma's met sleutelprojecten en andere projecten die de branche uitvoert.
Trekkers van de programma's zijn de Samenwerkende PSO's (SPN), het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).
Partners in deze projecten zijn de Stichting Bibliotheek.nl (BNL), NBD Biblion, de Plusbibliotheken, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019