Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Actielijn Ondernemen en Samenwerken

De Actielijn Ondernemen en Samenwerken is één van de twee trajecten uit Route 2020.

Actielijn Ondernemen en Samenwerken omvat twee opdrachten: het stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap door het ontwikkelen van financiële en sociale verdienmodellen en kostenreductie en door het stimuleren van brede samenwerking met lokale organisaties op het gebied van cultuur, welzijn en onderwijs.

Route 2020 Advies 'Proeftuinen en Parels' onderweg - juni 2016

Donderdag 30 juni ontving Willem van Moort het advies 'Proeftuinen en Parels' uit handen van Reisgids Route 2020, Henriëtte de Kok. Het advies is het resultaat van de verkenning door de regiogidsen Alian Spelde, Joost Zijderveld, Paul Adels en Rutger van den Assem. Zij gingen in gesprek met collega's van 63 Bibliotheken met 79 plannen als resultaat.

Regiogidsen - apr 2016

Geef bestaande initiatieven door aan onze regiogidsen:

 • Voor Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel:
  mail of bel Alian Spelde op 06 - 23949204.
 • Voor Utrecht, Flevoland en Gelderland:
  mail of bel Joost Zijderveld op 06 - 24759258.
 • Voor Noord- en Zuid-Holland:
  mail of bel Paul Adels op 06 - 12597618.
 • Voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg:
  mail of bel Rutger van den Assem op 06 - 20960748.

Op basis van wat er gebeurt, sporen zij met jullie witte vlekken op. Heb je daar ideeën over, weet hen te vinden.

Projectteam - febr 2016

Team actielijn Ondernemen en Samenwerken

Wij stellen graag het projectteam aan u voor;

 • Henriëtte de Kok (programma-manager);
 • Alian Spelde (hoofd Bibliotheken van Biblionet Groningen);
 • Rutger van den Assem (adviseur organisatieontwikkeling bij Cubiss);
 • Paul Adels (manager Markt & Productontwikkeling bij Bibliotheek Rotterdam);
 • Joost Zijderveld (manager Publieksdienstverlening bij Bibliotheek Eemland);
 • Inge van Asperen (VOB).

Actieplan Ondernemen en samenwerken Route 2020 - dec 2015

Dit actieplan omvat twee opdrachten: het stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap door het ontwikkelen van financiële en sociale verdienmodellen en kostenreductie en door het stimuleren van brede samenwerking met lokale organisaties op het gebied van cultuur, welzijn en onderwijs. De actiegroep stelt per thema concrete doelstellingen vast en vertaalt deze naar actieplannen. Deze plannen hebben een faciliterend en ondersteunend karakter in de vorm van handreikingen, instrumenten, kennisdeling en goede voorbeelden.

Willem van Moort is voorzitter van de actiegroep en Henriette de Kok projectleider. Verder nemen Alian Spelde (hoofd Bibliotheken van Biblionet Groningen), Rutger van den Assem (adviseur organisatieontwikkeling bij Cubiss), Paul Adels (manager Markt & Productontwikkeling bij Bibliotheek Rotterdam), Joost Zijderveld (manager Publieksdienstverlening bij Bibliotheek Eemland) deel. Vanuit de VOB ondersteunt Inge van Asperen.

Er wordt nog een klankbordgroep ingericht en uitvoerende projectgroepen worden op basis van een profiel samengesteld.

Projectteam - jan 2016

Onze oproep voor projectleden voor Route 2020, actielijn Ondernemen en Samenwerken, heeft ruim 20 enthousiaste reacties opgeleverd. Ongeveer de helft van de reacties bestond uit bibliotheekdirecteuren en de andere helft bibliotheekmanagers. Inmiddels zijn vier personen geselecteerd die aan de slag gaan als projectleider.

Een aantal bibliotheekdirecteuren is bereid gevonden om deel te nemen in de Klankbordgroep.

Thema's - febr 2016

Op woensdag 10 februari is de project start-up van Actielijn Ondernemen en Samenwerken uit Route 2020. 

Het projectteam werkt aan vier thema's:

 • Samenwerken en Samenwonen - multifunctionele organisaties;
 • Inspireren - ervaringen delen, communiceren;
 • Doen - innovatieve ideeën verzamelen, Uitvoeren en opschalen;
 • Onderzoeken en delen - businessmodellen en kostenreductieprocessen uitwerken.

De eerste fase van het project gaat over de verkenning. Het projectteam onderzoekt wat er in de branche al is ontwikkeld aan instrumenten, programma's en kennis op het gebied van ondernemerschap en multifunctionele bedrijven.

Actielijn - nov 2015

De actielijn stelt per thema concrete doelstellingen vast en vertaalt deze naar actieplannen. Deze plannen hebben een faciliterend en ondersteunend karakter in de vorm van handreikingen, instrumenten, kennisdeling en goede voorbeelden. Willem van Moort is voorzitter van de actiegroep en Henriette de Kok programmamanager. Vanuit de VOB ondersteunt Inge van Asperen.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 27 november 2018