Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Innovatie bij bibliotheken

Openbare bibliotheken staan voor de grote opgave om ook in de toekomst de centrale plek te blijven voor ontwikkeling en non-formeel leren. Innoveren is noodzaak om de slag te maken naar een nieuwe positionering als maatschappelijke en educatieve bibliotheek.

De voortzetting van Route 2020 met regiogidsen, proeftuinen en inspiratie krijgt steeds meer vorm. Daarom werken VOB, KB en SPN samen in de gezamenlijke Innovatieagenda.

Nieuwe regiogidsen aan de slag - mei 2019

Met drie nieuwe regiogidsen aan boord is er weer een impuls gegeven aan de innovatiebeweging binnen bibliotheken. Ze gaan lokale innovatie verder helpen en zo mogelijk verbinden met andere (landelijke) programma's en projecten.

De nieuwe regiogidsen zijn:

 • Deem Stam (Bibliotheek Rotterdam) voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland
 • Willemijn van de Walle (Fers) voor Noordoost-Nederland
 • Willy Blom - van 't Land voor Zuid Nederland

Vie van Steenbergen (Bibliotheek Eemland) blijft aan voor Midden- en Noordwest-Nederland.

Blog 'Organisatie van ons netwerk' - nov 2018

Lees blog 2 van gids Joost Zijderveld over 'Organisatie van ons netwerk'.
Joost Zijderveld van Bibliotheek Deventer heeft een rol in het verbeteren van de aansluiting tussen de POI's en de bibliotheken in Nederland via Innovatieagenda. Een goede aansluiting is cruciaal voor het verder brengen van innovaties.

Blog 'Voor jongeren in de bibliotheek' - nov 2018

Lees blog 1 van reisgids Marina Polderman over projecten voor jongeren in de bibliotheek. Vier regiogidsen zijn aan genomen om de innovatiebeweging, die met Route 2020 gestart is, voort te zetten. Marina is actief in de regio Zuidwest-Nederland.

Vervolg Route 2020 krijgt vorm - sept 2018

Naast de inzet van regiogidsen is er tot medio 2019 ruimte voor een aantal proeftuinen en inspiratiebijeenkomsten.
De regiogidsen zoeken en brengen inspiratie, helpen de initiatieven voor het voetlicht te brengen en springen bij als er problemen zijn met innoveren. Een goede aansluiting is cruciaal voor het verder brengen van innovaties. POI's vertalen ontwikkelingen en innovaties van elders naar een lokale aanpak en ondersteunen de bibliotheken. En andersom: lokale initiatieven worden door de bibliotheken, met hulp van de POI's, opgeschaald en overdraagbaar gemaakt.
De vier regiogidsen en Joost Zijderveld werken samen met Erik Boekesteijn die in het traject Van Bibliotheek Naar Beter als sparring partner en creatieve coach bibliotheken begeleidt bij het onderzoeken van lokale behoeftes en helpt bij de implementatie van oplossingen.

Regiogidsen zijn gestart - mei 2018

Vier regiogidsen gaan intussen het land in om lokale innovatie verder te helpen en te verbinden met landelijke programma's en de themagroepen vanuit de Innovatieagenda.

De regiogidsen hebben een rol als 'scout' en verkennen wat er aan kansrijke ideeën en experimenten in de regio naar boven komt. Ze koppelen innoverende bibliotheken in hun regio aan elkaar, aan de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) en aan de themagroepen gerelateerd aan de Actieagenda, om er zo voor te zorgen dat interessante projecten in beeld zijn en verder worden ontwikkeld. Er zijn vier regiogidsen:

 • Ingrid Roelofs (Bibliotheek Venlo) voor Zuidoost-Nederland;
 • Vie van Steenbergen (Bibliotheek Eemland) voor Midden- en Noordwest-Nederland;
 • Marina Polderman, (Noord Oost Brabantse Bibliotheken) voor Zuidwest-Nederland en;
 • Ilona Ebels (Biblionet Groningen) voor Noordoost-Nederland. 

Themagroepen Innovatieagenda - mrt 2018

De themagroepen (voorheen community's of practice) van de Innovatieagenda, met medewerkers van POI's en bibliotheken, hebben een sleutelrol. Er zijn 13 themagroepen met moderators actief op bieb-to-bieb:

 • Doorgaande leeslijn
 • Mediawijsheid
 • Basisvaardigheden
 • Leven Lang Leren
 • Community Librarian
 • Werkplaats
 • Digitale bibliotheek
 • Bibliotheek 3.0 en Transformatie & optimalisatie
 • Effectmeting
 • Marketing
 • Innovatiemethodiek
 • Kennisdeling
 • Vakdeskundigheid

Innovatieagenda - 2018

SPN, VOB en KB werken samen aan innovatie in het bibliotheeknetwerk. Route 2020 van de VOB is vorig jaar succesvol afgesloten, een goede reden om de kennis en ervaring die zijn opgedaan samen verder te brengen. De regiogidsen werken vanuit het Kernteam Innovatie van de VOB, KB en SPN, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Innovatieagenda.

Meer informatie over de gezamenlijke Innovatieagenda.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 09 oktober 2019