Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Lenen in alle bibliotheken

Vanaf 1 januari 2016 kunnen bibliotheekleden overal in Nederland boeken en andere materialen lenen. In het project De Nationale Bibliotheekpas noemen we dit gastlenen.
In het eerste kwartaal van 2016 waren er meer dan 900 gastleners actief in Nederland.

Met gastlenen werken alle bibliotheken in Nederland samen. Binnen de VOB hebben de bibliotheken de gezamenlijke afspraken gemaakt en de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI) verzorgen de uitrol. De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de leveranciers van de bibliotheeksystemen hebben de technische randvoorwaarden verzorgd. Voor toepassing in de praktijk zijn diverse middelen beschikbaar.

Gastlenen in het kort

Als een gastlid zich meldt, kan hij worden ingeschreven als gastlener. Afgesproken is dat elk gastlid een gastleen abonnement ontvangt. Het advies is dit abonnement dezelfde rechten en plichten te geven als het Basisabonnement van de gastbibliotheek. Voorlopig krijgt het gastlid (na verificatie in de autorisatieomgeving) een bibliotheekpas van de gastbibliotheek met het gastleen abonnement. Materialen van de gastbibliotheek moeten ook weer in de gastbibliotheek worden terug gebracht. De gastbibliotheek krijgt bericht als een lener geen geldig abonnement meer heeft.

Update Gastlenen fase 1 - apr 2016


Gebruik vaste naam gastleen abonnement
Een aantal bibliotheken gebruikt voor het abonnement voor gastlenen een andere naam dan de landelijk vastgelegde naam gastleen abonnement. Leden met een abonnement met een andere naam, worden daardoor niet herkend door IAM en kunnen niet worden verwerkt als gastlid. Ook hebben ze daardoor de mogelijkheid om bij een andere bibliotheek gratis te lenen. Dat willen we voorkomen. Alle bibliotheken worden daarom verzocht de naam gastleen abonnement te hanteren. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de coördinator gastlenen in uw provincie.

Maakt uw bibliotheek gebruik van Vubis? Wist u dat Infor een fix heeft uitgebracht die er voor zorgt dat incorrect naar IAM verstuurde gastleen abonnementen opnieuw, en dan correct, naar IAM worden gestuurd? Als uw bibliotheek de uitvoering van deze fix nog niet bij Infor heeft aangevraagd, kunt u dat natuurlijk nog doen.

IAM-synchronisatie van gastleners
Helaas lukt het een aantal gastleners niet om geautomatiseerd te koppelen. Daar zijn diverse oorzaken voor. De KB voerde al een aantal verbeteringen door en werkt nog steeds aan de optimalisatie van dit proces. Bibliotheken waar dit voorkomt, krijgen binnenkort meer informatie over een oplossing.

Invoer lenersnummer met een x
Er ontstaan geen problemen meer bij het invoeren van lenersnummers met een x (bijvoorbeeld 123456789x). Zowel invoering van het nummer met een hoofdletter als met een kleine letter levert een goed resultaat op.

IAM-synchronisatie bijna compleet
Alleen Bibliotheek Den Haag is nog niet klaar met de IAM-synchronisatie. Leden van deze bibliotheek die zich aanmelden om te gaan gastlenen, zullen niet geverifieerd worden door de autorisatieomgeving en kunnen niet gastlenen. Andersom is het wel mogelijk: leden van andere bibliotheken kunnen wel bij Bibliotheek Den Haag gastlenen.

Informeer uw klanten over gastlenen
Maak het uw klanten makkelijk door informatie en uitleg over het gebruik van gastlenen op de website van de eigen bibliotheek te plaatsen. Als de term gastlenen gegoogeld wordt, komt men soms uit bij de website www.gastlenen.nl. Deze website is binnenkort niet meer te bezoeken.

Support en vragen over IAM en gastlenen
Met vragen of technische problemen met IAM kunt u terecht bij de Servicedesk van de provinciale ondersteuningsinstelling (POI). Vragen over gastlenen kunt u stellen aan de provinciale coördinatoren gastlenen.

Iwan Overpelt (ProBiblio) is landelijk coördinator van Gastlenen fase 1.

Gastlenen start in 2016 - okt 2015

VOB, KB en SPN besloten onlangs dat gastlenen per 1 januari 2016 van start kan gaan. De problemen met het laden van lenersgegevens en de aansluiting van bibliotheken op IAM zijn nu opgelost. Dat waren eerder de belangrijkste redenen om het gastlenen uit te stellen.

Informatiepakket aangepast - okt 2015

In september 2014 ontvingen alle bibliotheken een informatiepakket. We zijn inmiddels een jaar verder, en daarom is het informatiepakket geactualiseerd.
Het pakket is eind oktober naar de POI's gestuurd, zodat zij informatie over de provinciale situatie kunnen toevoegen. Daarna zorgen zij voor verzending naar de bibliotheken. Deze aangepaste set kunnen de bibliotheken rond 1 november verwachten met het implementatieplan, een checklist en een conceptplanning. Verder zijn er nog een communicatie-toolkit, een FAQ (voor klanten en bibliotheken), een handleiding en de inloggegevens per basisbibliotheek en de promotiefilms.

Promotiefilms

Er zijn twee korte filmpjes gemaakt. Een voor het publiek, de ander voor de medewerkers. De animatiefilm voor de klanten kan met of zonder geluid in de bibliotheek afgespeeld worden en op de website getoond worden. Het wijst klanten op de voordelen en het gemak van gastlenen. Het filmpje voor de medewerkers laat hen op een aansprekende manier zien hoe zij aan de balie om kunnen gaan met gastlenen.

Er komt geen grote landelijke campagne in januari 2016. Later zal de VOB landelijk aandacht geven aan deze vorm van gastlenen.

Wat wordt er verwacht van de Bibliotheek?

Nu de startdatum van gastlenen bekend is, kunnen bibliotheken hun medewerkers en klanten gaan informeren over gastlenen. Ze hebben daar de tijd voor tot het einde van het jaar.

FAQ's

Er is een overzicht met 'Vragen van de Bibliotheek' en 'Vragen van de Klant'. En natuurlijk kunt u altijd terecht bij uw provinciale contactpersoon voor Gastlenen.

In een later stadium, mogelijk over twee jaar, kan gastlenen geautomatiseerd worden afgehandeld. Dan is slechts één pas nodig voor elke bibliotheek en kan materiaal ook worden teruggebracht in de thuisbibliotheek. Binnen de afspraken van het bibliotheeksysteem zal het landelijk gastlenen aanvullend zijn. De landelijke mogelijkheden vergroten het gemak en de reikwijdte van het gebruik.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 07 mei 2018