Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

De Bibliotheek levert waarde

De branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde' is op 7 juni 2012 vastgesteld door de leden van de VOB.

De branchestrategie is in de zomer van 2012 in verschillende vormen verschenen.

Vormen

Er is een boek met de drie hoofdlijnen uitgebracht in print, een pdf en een epub-versie voor de e-reader en i-pad. Verder hebben de leden een samenvatting ontvangen die ze op naam kunnen zetten bij aanbieding voor de lokale lobby. Een prezi (internetpresentatie) maakte de set lobby-instrumenten van De Bibliotheek levert waarde compleet.

Missie

Bij een bibliotheek die midden in de maatschappij staat, past een eigentijdse missie:

  • De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.
  • De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en groepen. En levert daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving.
  • De kernfuncties van de bibliotheek zijn lezen, leren en informeren. En daaraan ondersteunend aan cultuur, ontmoeting en debat.
Keuze 1 - De Bibliotheek is er voor individu en samenleving

Bij het eerste programma hoort het sleutelproject de Nationale Bibliotheekpas van Samenwerkende PSO's (SPN). SPN werkt daarvoor samen met KB, BNL en de VOB commissie marketing

Keuze 2 - De Bibliotheek is fysiek en digitaal informatieknooppunt

Bij het tweede programma hoort het sleutelproject Nationale Bibliotheekcatalogus-plus (NBC+), uitgevoerd door het SIOB in samenwerking met BNL. SIOB werkt hiervoor samen met de Plusbibliotheken, KB, NBD Biblion en de VOB Inkoopcommissie.

Keuze 3 - De Bibliotheek onderneemt

De VOB neemt het derde programmalijn voor zijn rekening, De Bibliotheek onderneemt. Om de ontwikkeling van het maatschappelijk ondernemerschap in de branche te stimuleren. Partners zijn in elk geval SPN, Stichting Certificering en de VOB commissie Werkgeverszaken.

Andere projecten

De partners hebben op de 3de werkconferentie afgesproken om in 2014 te werken aan:

  • Marktonderzoek. SIOB neemt hierin het voortouw met als partners SPN (Cubiss, Probiblio) en de VOB (commissie Marketing).
  • Eén IT-systeem. Het SIOB en BNL nemen het voortouw.
  • Klantwaarde en maatschappelijke waarde onderzoeken en etaleren. De VOB zal hier als trekker fungeren mede vanwege de PA component (positionering). SPN is partner.
  • Ontwikkeling en inkoop HR instrumenten. De VOB neemt hier het voortouw in nauwe samenwerking met SPN.
  • B-reader. BNL neemt het voortouw om een op apps gebaseerd concept nader uit te werken.

Totstandkoming - 2012

In de ledenvergadering van juni 2012 is de branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde' met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen vastgesteld. De leden hebben gekozen voor de lijnen die de commissie Strategie, met ondersteuning van Berenschot, uit heeft gezet in de nieuwe branchestrategie.

In het eerste kwartaal van 2012 hebben de commissie, het bestuur en de leden in een aantal sessies en een extra ledenvergadering de analyse ‘Opmaat naar een branchestrategie’ gemaakt. Deze analyse is met de leden besproken in drie regiobijeenkomsten besproken. De analyse is door de commissie omgezet in de branchestrategie 2012-2016 'De Bibliotheek levert waarde'.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019