Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Nationale Bibliotheek Catalogus Plus

De 'Nationale Bibliotheekcatalogus +; content en contextualisering' (NBC+) is een van de sleutelprojecten binnen het programma van onze branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde'. Op 8 juni 2015 sloot projectleider Norma Verheijen (KB) het project 'NBC+ content en contextualisering' formeel af.

De NBC+ vormt de ruggengraat als informatieknooppunt voor bibliotheken. Bibliotheken zijn een aantrekkelijke partner voor uitgeverijen en andere rechthebbenden voor de ontsluiting en (door)levering van content. De NBC en het bestand waarin de vier miljoen bibliotheekklanten zijn samengebracht, zijn daarvoor de basis.

Het sleutelproject is in 2012 gestart en bij de invulling ervan zijn verschillende partijen uit het bibliotheekveld betrokken geweest namelijk Plusbibliotheken, SPN, KB, NBD/Biblion, voormalig BNL en voormalig SIOB.

Het project had tot doel:

 • Identificeren en duiden van relevante (technische) ontwikkelingen die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkelingen rond de NBC+ en bepalend zijn voor de visie op de NBC+ over 5 jaar (toekomstscenario's).
 • Bijdrage leveren aan het inrichten van een sterk, toekomstbestendig en samenhangend collectiebeleid rond zowel het fysieke als het digitale deel van de Collectie Nederland.
 • Optimaliseren van een op de Collectie Nederland aansluitend logistiek & distributiesysteem van analoge content waarbij de behoefte van de gebruiker uitgangspunt is.
 • Duurzame samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende leveranciers van Content & Context.

Afronding NBC + - juli 2015

Met de presentatie van de rapporten 'Aansluiting Landelijke Digitale Infrastructuur en 'lokale' bibliotheeksystemen' en 'Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid'. Deze rapporten zijn opgesteld door Anton Dierdorp, Bureau Organisatie- en ICT-advies projectmanagement.
De rapporten zijn aangeboden aan Jos Debeij (KB) en Coen van Hoogdalem (VOB) en worden ingebracht in de gesprekstafels "Collectieplan" en "Landelijke Digitale Infrastructuur" die de KB organiseert.

De VOB bedankt Norma Verheijen voor haar enthousiaste projectleiderschap en de behaalde resultaten.

Het sleutelproject heeft onder meer opgeleverd:

 • Verkenning NBC+ over 5 jaar
 • Expertmeeting NBC+ over 5 jaar (vraag naar lokale bibliotheeksystemen
 • Pilot Zeeland (rapport) en vervolgvraag naar landelijk beeld
 • IBL vraagstuk met Dinalog uitgewerkt
 • Notitie Collectiebeleid en Interbibliothecair leenverkeer
 • Congres Collectie in Nederland. in Context (150 deelnemers)

Congres Collectie Nederland in Context - okt 2014

Ruim 150 deelnemers bezochten woensdag 8 oktober het Congres Collectie Nederland in Context in Utrecht. SIOB organiseerde dit congres in samenwerking met de VOB. Verschillende sprekers gingen in op de laatste ontwikkelingen rondom de drie thema's collectiebeleid, contextualisering en co-creatie. 

Het plenaire ochtendprogramma werd geleid door Frank Huysmans. De drie lezingen waren van Jan Bierhoff (Medialynx), Norma Verheijen (SIOB) en Aad van Tongeren (ministerie van OCW). In acht verschillende deelsessies konden de deelnemers aan het congres kennis nemen van onderzoeken en best practices die er al zijn op het vlak van collectiebeleid, contextualisering en cocreatie:

 • Collectiebeleid voor openbare bibliotheken; efficiency en samenhang door samenwerking - Frans van Spaandonk Advies.
 • Boekenvoorraden optimaliseren en beheersen in bibliotheeksystemen met een centraal depot - Gerlach van der Heide en Ronald Spanier.
 • Naar een gezamenlijk collectieplan - Rianne Brouwers, Willemijn Jongens en Jan Bos.
 • De NBC+ over 5 jaar - Maurits van der Graaf en Johan Stapel.
 • Collectie Jeugd in context; 1 jaar opbrengst - Marleen Wijnen en Ingrid Bon.
 • Onderzoek naar e-content voor bibliotheken - Bill van Mil en Coen van Hoogdalem.
 • Project verkenning cocreatie, voorbeelden uit de praktijk - Maurits van der Graaf en Carla Bellaard.
 • Wikipedian-in-Residence-project KB en NA en mogelijkheden Wikipedia - Olaf Janssen en Tim de Haan.

In het verslag kunt u meer lezen over het congres. Op siob.nl vindt u verder de presentaties en een aantal publiekssamenvattingen van de sprekers.

Deelproject 'De NBC+ over 5 jaar' afgerond - juni 2014

Het deelproject 'De NBC+ over 5 jaar' is nu afgerond. Op 27 mei 2014 heeft het SIOB een studiemiddag georganiseerd over het perspectief op de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+) over vijf jaar. Centraal stond het rapport 'De doorontwikkeling van de Nationale Bibliotheek Catalogus+. Verkenning van relevante (technische) ontwikkelingen t.b.v. een visie op de NBC+ over 5 jaar' van Maurits de Graaf in opdracht van het SIOB.

Adviesrapport 'Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken' - mrt 2015

Kun je door samenwerking en/of uitbesteding op het gebied van collectievorming efficiencywinst behalen? Door optimalisatie van processen blijkt er nog substantiele efficiencywinst te behalen. Bekijk het adviesrapport  'Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken' van de Plusbibliotheken. Het adviesrapport is opgesteld ter uitvoering van de branchestrategie 'de Bibliotheek levert waarde'. De Plusbibliotheek in uw provincie zal er graag met u werk van maken.

NBC+

De NBC+ ontsluit content van:

 • openbare bibliotheken;
 • andere bibliotheken;
 • van ander publiek gefinancierde organisaties (erfgoed, omroep);
 • en van commerciële leveranciers (kranten, uitgevers).

Via NBC+ kan de klant lenen en kopen, streamen en downloaden. In de bibliotheek, thuis, op het werk en onderweg.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019