Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

B-reader

De 'B-reader' is een van de projecten binnen onze branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde'.

Reactie Bibliotheek Rivierenland OCW - aug 2015

Bibliotheek Rivierenland heeft met een brief gereageerd op minister Bussemaker over het aanbieden van een e-reader abonnement aan hun leden.

Reactie OCW - juli 2015

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft bij monde van directeur Media en Creatieve Industrie een schriftelijke reactie over het e-reader abonnement naar bibliotheek Rivierenland gestuurd. 

B-reader in Rivierenland en Assen - juli 2015

Lang heeft het ernaar uitgezien dat de realisatie van de B-reader niet haalbaar was. Het initiatief van de Bibliotheek Rivierenland en de Bibliotheek Assen laat zien dat de koppeling van een bibliotheekabonnement aan een e-reader die een bibliotheekuitstraling heeft, wel degelijk mogelijk is.

Gekoppeld aan de B-reader kunnen nieuwe abonnementsvormen in de markt gezet worden. De eerste resultaten van Rivierenland zijn positief. Het laat bovendien zien dat 'de Bibliotheek onderneemt'uit de branchestrategie lokaal een praktische uitwerking krijgt die hopelijk straks landelijk toepasbaar is.

Voor meer informatie kijk op Bibliotheek Rivierenland.

Apps - okt 2013

Een e-reader met eigen bibliotheek beeldmerk lijkt niet haalbaar. BNL neemt het voortouw om een op apps gebaseerd concept nader uit te werken.
De toegevoegde waarde die een dergelijke e-reader zou moeten hebben, is onvoldoende in vergelijking met datgene wat de markt nu al biedt.
Een serviceconcept gebaseerd op apps die ervoor zorgen dat drempels rond e-lezen geslecht worden, lijkt meer voor de hand te liggen. Het succes van de Vakantiebieb wijst in die richting. BNL gaat die mogelijkheid onderzoeken en desgewenst verder uitwerken.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019