Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Samenwerkingsvormen bij onze leden

De organisatievormen van openbare bibliotheken veranderen. Bibliotheken werken steeds meer samen met lokale partners in bredere domeinen of gaan fusies aan. 

Met de peiling 'Samenwerkingsvormen openbare bibliotheken' krijgen we een beter beeld van wat er bij onze leden leeft.

Samenwerkingsvormen bij bibliotheekorganisaties - nov 2016

De VOB heeft aan de leden gevraagd hoe zij samenwerken om te zien hoe onze leden hun organisatie en samenwerking hebben vorm gegeven. Wij willen dit graag weten, want de vorm van organisatie heeft invloed op meerdere aspecten. Denk daarbij bedrijfsvoering, arbeidsvoorwaarden (cao), certificeringssysteem, lidmaatschappen, Anbi-status en benchmark.

In de nazomer van 2016 hebben wij gevraagd hoe zij samenwerken. 125 van onze 156 bibliotheekorganisaties hebben gereageerd op onze peiling.

Samenwerkingsvorm

Onze leden hebben gereageerd op de vier stellingen.

Klik op één van de vier voor meer informatie:

Cirkeldiagram samenwerkingsvorm openbare bibliotheekorganisaties

Van de 125 bibliotheken werken er 53 in gezamenlijke huisvesting met andere organisaties. Nog eens 17 bibliotheken, 13,5 %, is gefuseerd tot één rechtspersoon. Dit betekent dat meer dan de helft van de bibliotheken inmiddels haar huisvesting deelt met partners. Dit kan variëren van twee tot acht partners per organisatie.

Samenwerking bij vestigingen

Veel bibliotheken hebben aangegeven dat het jammer is dat alleen naar de hoofdvestiging is gevraagd bij delen van huisvesting. Ook bij vestigingen wordt huisvesting gedeeld. En geven sommige bibliotheken aan dat zij geen hoofdvestiging hebben.
Zelfstandig werkende bibliotheken werken natuurlijk ook samen op inhoudelijk vlak met zeer diverse lokale partners, zonder huisvesting te delen.

Aantal gemeente(n)
Bibliotheekwerk in gemeente(n)

Bibliotheekorganisaties hebben steeds vaker een groter verzorgingsgebied. Zij hebben aangegeven met hoeveel gemeente(n) ze daadwerkelijk een subsidie/opdrachtrelatie hebben.

Een vijfde van bibliotheekorganisaties (25) levert aan 5 of meer gemeenten bibliotheekdiensten.
Ruim tweederde van de bibliotheekorganisaties (71) levert aan 3 of minder gemeente(n) bibliotheekdiensten.
Hiervan geven bijna 50 bibliotheekorganisaties aan dat ze aan één gemeente bibliotheekdiensten leveren. De vier bibliotheken die een onderdeel zijn van een gemeentelijke dienst, vallen hier ook onder.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017