Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Personeel en vrijwilligers

In de bibliotheek werken medewerkers en vrijwilligers om leden en bezoekers te informeren.

Personeel

De afgelopen jaren is een forse daling van het personeelsbestand waarneembaar. Het totaal aantal werknemers daalde tussen 2010 en 2013 met 25%, het aantal fulltimers met 21% en het aantal parttimers met 26%. Het aantal arbeidsjaren nam af met 23%.
In 2014 zien we dat de daling niet doorzet, er is zelfs een lichte stijging waarneembaar bij de parttimers. 

Bron BIS/CBS

 

 

Totaal aantal personen     

Totaal aantal fulltimers

Totaal aantal parttimers

Arbeidsjaren op basis 36 uur p.w

 

 

 

 

 

 

2010

8.970

920

8.050

5.190

2011

8.340

860

7.480

5.030

2012

7.870

801

7.069

4.730

2013

6.695

727

5.968

4.003

2014

 

6.841

719

6.122

4.073

 

 

Vrijwilligers

Bibliotheekorganisaties zetten vrijwilligers in het algemeen voor een beperkt aantal uren in. De inzet van vrijwilligers lijkt groot, maar de uren die vrijwilligers werken zijn zeer beperkt. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst werken in het algemeen veel meer uren.
Een duidelijke tendens is het stijgen van het aantal vrijwilligers. Het aantal personen steeg sinds 2010 met 39%, het aantal uren per week met 56%. Gerekend naar personen, zijn er meer vrijwilligers actief in de branche dan vast personeel, te weten 136%.
Gerekend naar fte's maakt het vrijwilligersbestand ongeveer 11% van het totale personeelsbestand uit. Sinds 2010 bijna een verdubbeling.

 

 

Vrijwilligers

Bron: BIS

 

 

Aantal

vrijwilligers

Aantal personen in vaste dienst

Percentage

vrijwilligers 

t.o.v vast

personeel

Vrijwilligers:

totaal uren

per week

Aantal fte

vrijwilligers,

omgerekend

naar 36 uur

per week

Aantal

fte in

vaste

dienst

Percentage

vrijwilligers

fte t.o.v

vaste fte's

36 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

6.720

8.970

75

10.821

301

5.190

5,79

2011

6.825

8.340

82

10.603

295

5.030

5,86

2012

6.758

7.870

86

10.766

299

4.730

6,32

2013

7.516

6.695

112

13.742

382

4.003

9,54

2014

9.341

6.841

136

16.875

469

4.073

11,51


In 2014 bracht SBW de notitie uit 'Vrijwilligers in de bibliotheek; Een inventarisatie van de inzet van vrijwilligers in de bibliotheekbranche'. Hierin is onderzocht hoe vrijwilligers worden ingezet in de openbare bibliotheken: waarom worden ze ingezet? En welke taken verrichten ze?
Ook wordt onderzocht hoe de verhouding is tussen vrijwilligers en vaste medewerkers.

In 2015 bracht SBW de arbeidsmarktanalyse 'Minder personeel en andere taken uit'. Bibliotheken verwachten de komende jaren weinig vacatures.

Zij vervangen hooguit vertrekkende medewerkers. Het is niet lastig nieuwe mensen te vinden, wel is het percentage jongeren gering.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017