Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Leden en gebruikers

Leden en bezoekers komen en verblijven graag in bibliotheek. Bibliotheken zijn er niet alleen voor mensen die lid zijn.

Iedereen kan van de openbare bibliotheek gebruik maken. Iedereen mag binnenlopen en gebruik maken van alles wat de bibliotheek heeft te bieden, fysiek en digitaal. Zonder lidmaatschap of registratie.

Leden en bevolkingsopbouw

Tot 2010 was ongeveer de helft van de leden van de openbare bibliotheken jeugd tot 18 jaar, de andere helft betrof volwassenen vanaf 18 jaar. De laatste jaren is een langzame daling waarneembaar van het totaal aantal leden: van 3,9 miljoen in 2010 naar 3,7 miljoen in 2013. Die daling betreft voornamelijk volwassenen, het aantal jeugdleden stijgt juist. Hierdoor verschuift de verhouding tussen het aantal jeugdleden en volwassen leden. In 2014: 42% volwassen en 58% jeugdleden.

 


De laatste tien jaar is de bevolking met ruim een half miljoen gegroeid van 16,30 miljoen (2004) naar 16,9 miljoen inwoners (2014). Het aantal jeugdigen tot 18 jaar stijgt niet, maar daalt zelfs licht. Dit betekent dus dat de bevolking meer vergrijst dan verjongt. De groei van het aantal jeugdleden van bibliotheken is dan ook een daadwerkelijke percentuele groei. Het aantal volwassen leden t.o.v. de totale volwassen bevolking is gedaald van 14,3% in 2010 naar 11,3% in 2014. Het aantal jeugdleden is t.o.v. bevolking jeugd gestegen van 60,2% in 2010 naar 65% in 2014. 

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017