Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bibliotheekgebruik

In de bibliotheek is als maatschappelijke voorziening plaats voor veel activiteiten: studie en huiswerk maken, onderzoeken, inloopspreekuren, voorlichting lezingen, cursussen, debatten, tentoonstellingen. 

Immers, de kerntaak is het ontwikkelen van burgers en kennis en informatie kan op vele manieren worden overgedragen. Uitlening van materialen is een van de middelen, maar bibliotheken richten zich, vaak samen met lokale partners, steeds meer op andere middelen die beter aansluiten bij de diverse doelgroepen. Veel bibliotheken investeren  daarom steeds meer in de kwaliteit van de verblijfsruimte en in activiteiten. Ze hebben succes, mensen komen en verblijven er graag. In 2014 is voor het eerst weer een stijging waarneembaar in het aantal fysieke bezoeken: 63,4 miljoen bezoeken.

Bezoeken

Naast de fysieke bibliotheek is er ook de digitale bibliotheek met digitale bezoeken. Ook daar is een stijgende lijn zichtbaar. Bibliotheken mogen zich verheugen in totaal ruim 96 miljoen bezoeken per jaar, fysiek en digitaal.

 

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

Fysieke bezoeken

 

 

Aantal bibliotheekbezoeken (in miljoen)

74,0

68,6

64,1

60,0

63,4

 

Digitale bezoeken

 

 

Bezoeken aan bibliotheeksites (in miljoen)

30,0

37,7

32,7

32,0

32,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal bezoeken (in miljoen)

104,0

106,3

96,8

92,0

96,2

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Activiteiten

Voor het eerst is in 2014 cijfermatig inzicht verkregen in de hoeveelheid activiteiten die bibliotheken ontplooien om te voldoen aan de vijf wettelijke kernfuncties. Van de 72.000 activiteiten is 50% gericht op educatie: hulp aan laaggeletterden, trainingen van digitale vaardigheden, activiteiten met scholen, Taalhuis. Bijna 24% van de activiteiten heeft betrekking op lezen en literatuur, zoals optredens van schrijvers, bijeenkomsten van leesclubs, literaire schrijfcursussen. 16% is in het licht van kennis en informatie zoals spreekuren, bemande of onbemande informatiepunten op speciale onderwerpen, bijvoorbeeld, juridisch, gezondheid, historie. 10% van de activiteiten zijn op het terrein van kunst en cultuur, zoals tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, lezingen.

 

Activiteiten

Educatie

 

Lezen  

Literatuur

 

Kennis

Informatie

 

Kunst  

Cultuur

 

Totaal:

ontmoeting

en debat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2014

   36.000

 50%

      17.000

 24%

      12.000

16%

   7.000

10%

        72.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017