Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van bibliotheken omvat onder andere de baten en lasten.

Baten

Bibliotheken hebben twee belangrijke bronnen van inkomsten: gemeentelijke subsidie en eigen inkomsten.
De gemeentelijk subsidie is de afgelopen vier jaar gedaald van in totaal 457,8 miljoen in 2010 naar 420,9 miljoen in 2014, een daling van 37 miljoen (8%). 

De genoemde getallen zijn kengetallen per inwoner/gebruiker/lid, dus landelijke gemiddelden. We kunnen ook kijken naar de werkelijke subsidie per inwoner per bibliotheek. Dan zien we in 2014 de volgende bandbreedte in hoogste en laagste subsidie per inwoner: Є 54,65 tegen Є 9,23 per inwoner. Gemiddeld Є 24,91.

De eigen inkomsten van bibliotheken zijn gedaald van 71,8 miljoen in 2010 naar 62,3 miljoen in 2014, een daling van 9,5 miljoen (13%). Dit is een opmerkelijke daling. De totale baten (subsidie en eigen inkomsten) zijn gedaald met 50,4 miljoen (9%).

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

Baten totaal (subsidie en eigen inkomsten, in miljoenen)

574,2

576,3

570,6

550,7

523,8

Totale eigen inkomsten gebruikers (in miljoen)

71,8 

71,4

69,8

67,6

62,3

 

 

 

 

 

 

Inkomsten gebruikers per gebruiker / lid (in euro) 

17,97

17,81

17,58

17,52

16,46

Inkomsten gebruikers  per inwoner (in euro) 

4,31

4,27

4,16

4,02

3,68

 

 

Lasten

Waar geven bibliotheken hun geld aan uit? Aan huisvesting, personeel, administratie/automatisering, media en overige kosten. Onder mediakosten valt de aanschaf van alle fysieke en digitale media, inclusief de omslaggelden voor digitale content (6,3 miljoen in 2014) en de afdracht leenrecht aan de StOL (13,4 miljoen in 2014).

Lasten

in miljoenen

      2010

    2011

    2012

 2013

 2014

Huisvesting

123,2

126,7

131,9

127,5

118,8

 

 

 

 

 

 

Personeel

270,3

267,9

266,6

256,1

241,9

 

 

 

 

 

 

Administratie-automatisering

50,5

50,6

48,2

46,5

46,0

 

 

 

 

 

 

Media/collectie

77,4

75,9

68,6

70,0

65,1

 

 

 

 

 

 

Overig

45,7

43,7

40,1

34,4

39,0

 

Er is een sterke daling van de huisvestingslasten waarneembaar. Hier wordt zichtbaar dat goed geoutilleerde vestigingen worden vervangen door simpele service- en afhaalpunten. Er wordt duidelijk bezuinigd op huisvestingslasten.

Eveneens zijn de kosten voor personeel sterk gedaald, van 266,6 miljoen in 2012 naar 241,9 miljoen in 2014, een daling van 24,7 miljoen (9%).  Bij het personeel zien we een forse stijging van het aantal vrijwilligers.

De totale lasten van de bibliotheken zijn tussen 2010 en 2014 gedaald met 56,2 miljoen. Dit is 10%.

De totale baten zijn tussen 2010 en 2014 eveneens gedaald, met 50,4 miljoen. Dit is 9%.

 

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

Lasten totaal (in miljoenen)

567,1

564,8

555,4

534,5

510,9

 

 

 

 

 

 

Lasten totaal per gebruiker /lid (in euro)

141,92

140,8 

139,90

138,54

135,02

Lasten totaal per inwoner (in euro)

34,05

33,76

33,10

31,76

30,23

 

 

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017