Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Ontwikkelingen en trends

De VOB heeft op een aantal thema's de cijfers geduid om zo ontwikkelingen en trends in onze branche te beschrijven.

Peiling samenwerkingsvormen bij onze leden - nov 2016

De VOB wil graag weten hoe onze leden binnen de vereniging deze samenwerking hebben georganiseerd. De vorm van organisatie heeft invloed op meerdere aspecten. Denk daarbij bedrijfsvoering, arbeidsvoorwaarden (cao), certificeringssysteem, lidmaatschappen, Anbi-status en benchmark. Wij hebben aan onze bibliotheekorganisaties gevraagd hoe zij samenwerken. Ga naar de peiling 'Samenwerkingsvormen bibliotheekorganisaties 2016'.

Bibliotheekvestigingen

Bibliotheekvestigingen in ontwikkeling 2010-heden

In Nederland bestaat een goed netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. Deze voorzieningen kunnen vele verschijningsvormen hebben met verschillende vormen en niveaus van dienstverlening. Vaak wordt maatwerk geboden passend bij de locatie en de doelgroep(en). Kijk voor meer op 'Ontwikkeling bibliotheekvestigingen'.

Trends bij openbare bibliotheken - apr 2016

In 2015 heeft de VOB aan de openbare bibliotheken de laatste keer de cijfers voor de BIS (Bibliotheek Informatie Systeem) opgevraagd. De VOB verwerkt deze cijfers in kengetallen en ontwikkelingen en trends. Bibliotheken zoeken nieuwe wegen om hun kerntaak op een moderne manier vorm te geven, die past bij de wensen en eisen van de huidige tijd. Openbare bibliotheken zijn instellingen die er toe doen. Uitgangspunt is het cijfermateriaal over 2014 en de jaren daarvoor.

Ontwikkelingen

De cijfers over het openbaar bibliotheekwerk over 2014 zijn door het CBS in november 2015 gepubliceerd op Statline Openbare Bibliotheken. De VOB heeft daar een eerste analyse van gemaakt, inclusief De Bibliotheek op school, en inclusief de vele activiteiten die de bibliotheken in toenemende mate ontwikkelen.

Wsob

De nieuwe Wet (Wsob) schrijft openbare bibliotheken vijf functies voor: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. Deze vijf functies vormen de basis voor de doelstelling van de wet dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een fysieke en digitale bibliotheekvoorziening. Daarmee kan de bibliotheek haar kerntaak uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, opdat ieder goed kan functioneren in de maatschappij.

Kerntaken

In elke bibliotheek staan deze kerntaken centraal, ongeacht de middelen waarmee deze bereikt wordt. Iedereen kan de bibliotheek binnenlopen en gebruikmaken van alles wat de bibliotheek te bieden heeft, fysiek en digitaal. Over 2014 noteerden de bibliotheken ruim 63 miljoen fysieke bezoeken en bijna 33 miljoen bezoeken aan hun websites. Bezoekers komen steeds meer voor de studieplekken, de inloopspreekuren, lezingen, cursussen, tentoonstellingen, debatten. Burgers hebben duidelijk behoefte aan een neutrale plek in het publieke domein, waar ze elkaar ontmoeten voor vele activiteiten. Het is deze maatschappelijke functie van bibliotheken die steeds beter cijfermatig in beeld wordt gebracht. Voor het eerst zijn daar, over 2014, cijfers over.

Nieuwe wegen

De uitlening van e-books stijgt snel: van 2,5 miljoen in 2014 naar 4 miljoen in 2015. De bibliotheken bieden steeds meer digitale service die toegankelijk is voor iedereen, 24 uur per dag. Ook digitale trainingen, cursussen, digibars en fab-labs zijn in veel bibliotheken te vinden. Bibliotheken zoeken steeds nieuwe wegen om hun kerntaken op een moderne manier vorm te geven die past bij de wensen en eisen van de huidige tijd. Openbare bibliotheken zijn instellingen die ertoe doen.

Alle genoemde cijfers hebben als bron de CBS cijfers (Statline) en de cijfers van de BIS enquête 2014 (Bibliotheek Informatie Systeem), door de VOB gehouden in voorjaar 2015, tenzij anders vermeld.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2018