Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Leenrecht

Openbare bibliotheken hebben voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken geen voorafgaande toestemming van rechthebbenden nodig, mits aan hen een billijke vergoeding wordt betaald.

De plicht om deze leenvergoeding te betalen is geregeld in de Auteurswet.

Het leenrecht is het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken. Het leenrecht is in hoofdzaak van toepassing op openbare bibliotheken. Ook andere publiek toegankelijke bibliotheken die uitlenen zonder winstoogmerk zijn leenrechtplichtig.

Vrijstellingen

Bibliotheken van instellingen voor onderwijs en onderzoek en de KB zijn vrijgesteld van betaling van een leenvergoeding. Dit geldt ook voor uitleen van gesproken boeken voor mensen met een leesbeperking.

Opgave uitleencijfers

De StOL past elk jaar de tarieven aan voor leenvergoedingen.

Voor de jaarlijkse opgave van de uitleencijfers onderscheidt Stichting Leenrecht (SL) drie categorieën:

  • primaire uitleningen, hiermee bedoelt SL een eerste uitlening;
  • betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een verlenging die als nieuwe uitlening wordt geregistreerd;
  • en niet-betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een echte verlenging.

Telt u verlengingen als een nieuwe uitlening dan bent u een leenvergoeding verschuldigd. Telt u een verlenging als een echte verlenging dan niet.

Stichting Leenrecht vergelijkt de opgaves van uitleningen van de bibliotheken met de jaarverslagen. Houd daar rekening mee.

Vervolgonderzoek - nov 2016

Uit de eerste web-enquête 'Afdracht leengelden door bibliotheken' uit augustus blijkt dat in opgaves over uitleningen van bibliotheekorganisaties verschillen zitten. Het gaat om de opgegeven uitleningen aan enerzijds Stichting Leenrecht en anderzijds de KB (en in 2014 VOB) voor statistiek openbare bibliotheken bij CBS. Het ministerie van OCW wil graag weten waarom er een verschil is. In de aanvullende web-enquête vraag Ecory aanvullende informatie.

Open brief aan Marjan Berk - dec 2016

Met veel belangstelling las ik je column op 21 december in het AD. Ik begrijp je hartekreet. De bibliotheken hebben net als de Stichting Leenrecht gepleit bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor onafhankelijk onderzoek naar de kwestie. Er is verschil van inzicht over bibliotheken op scholen en leenrecht. We willen heel graag dat dit goed wordt uitgezocht.

Onderzoek afdracht - sept 2016

Mede op aandringen van de Vereniging van Openbare Bibliotheken is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dit jaar een onderzoek gestart naar de samenwerking met het onderwijs van bibliotheken en de afdracht van leengelden door bibliotheken in dat kader. In opdracht van het ministerie van OCW voert Ecorys het onderzoek uit in samenwerking met het Instituut voor Informatierecht (IViR).
Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld. Anne Rube (directeur Probiblio) neemt namens de VOB deel aan de commissie. Verder bestaat deze uit Arjen Polman (manager Stichting Leenrecht), Janne Rijkers (beleidsmedewerker Vereniging Schrijvers en Vertalers, afdeling VvL), Anne Marie Terhorst (wetgevingsjurist ministerie Veiligheid en Justitie), Aad van Tongeren (coördinerend beleidsmedewerker Informatie- en Bibliotheekbeleid, I&B, bij OCW), Amanda van Rij (beleidsmedewerker I&B) en Carin Dankier (ook beleidsmedewerker I&B).

'Bibliotheken stelen geen boeken' - mrt 2016

Ouders, leerkrachten en bibliothecarissen moeten stoppen met het illegaal verspreiden van (prenten)boeken, zo bepleitte Rian Visser vorige week in NRC Handelsblad ('Houd de boekendief', 25 februari). Het artikel van Rian Visser riep om een reactie van de bibliotheken. We hebben het opinie-artikel 'Bibliotheken stelen geen boeken' aangeboden aan NRC. Maar helaas werd het niet geplaatst. Lees het volledige artikel.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017