Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Leenrecht

Openbare bibliotheken hebben voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken geen voorafgaande toestemming van rechthebbenden nodig, mits aan hen een billijke vergoeding wordt betaald.

De plicht om deze leenvergoeding te betalen is geregeld in de Auteurswet.

Het leenrecht is het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken. Het leenrecht is in hoofdzaak van toepassing op openbare bibliotheken. Ook andere publiek toegankelijke bibliotheken die uitlenen zonder winstoogmerk zijn leenrechtplichtig.

Vrijstellingen

Bibliotheken van instellingen voor onderwijs en onderzoek en de KB zijn vrijgesteld van betaling van een leenvergoeding. Dit geldt ook voor uitleen van gesproken boeken voor mensen met een leesbeperking.

Registratie uitleningen - juli 2018

In juni 2017 verscheen het Ecorys onderzoek naar de ontwikkelingen van de afdracht van leenrecht. Eén van de conclusies van dit onderzoek was o.a. dat er veel variatie is in de wijze waarop uitleningen geteld en geregistreerd worden. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had bij aanbieding van dit onderzoek aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat zij de Koninklijke Bibliotheek (KB), Stichting Leenrecht (SL) en Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) ging vragen tot een oplossing te komen.
Dat heeft geleid tot de memo 'Inzet Datawarehouse ten behoeve van leenrechtopgave bibliotheken' met procedure voorstel. De VOB heeft zijn leden om een reactie gevraagd.

Wijziging Auteurswet en Koninklijke Bibliotheek - feb 2018

Met deze wijziging wordt verduidelijkt dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) is vrijgesteld van het betalen van een vergoeding voor de uitleningen die zij als onderzoeksinstelling verricht op basis van de uitleenexceptie van artikel 15c Auteurswet. Lees voor meer informatie de memorie van toelichting.

Vervolgonderzoek - nov 2016

Uit de eerste web-enquête 'Afdracht leengelden door bibliotheken' uit augustus blijkt dat in opgaves over uitleningen van bibliotheekorganisaties verschillen zitten. Het gaat om de opgegeven uitleningen aan enerzijds Stichting Leenrecht en anderzijds de KB (en in 2014 VOB) voor statistiek openbare bibliotheken bij CBS. Het ministerie van OCW wil graag weten waarom er een verschil is. In de aanvullende web-enquête vraag Ecory aanvullende informatie.

Open brief aan Marjan Berk - dec 2016

Met veel belangstelling las ik je column op 21 december in het AD. Ik begrijp je hartekreet. De bibliotheken hebben net als de Stichting Leenrecht gepleit bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor onafhankelijk onderzoek naar de kwestie. Er is verschil van inzicht over bibliotheken op scholen en leenrecht. We willen heel graag dat dit goed wordt uitgezocht.

Onderzoek afdracht - sept 2016

Mede op aandringen van de Vereniging van Openbare Bibliotheken is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dit jaar een onderzoek gestart naar de samenwerking met het onderwijs van bibliotheken en de afdracht van leengelden door bibliotheken in dat kader. In opdracht van het ministerie van OCW voert Ecorys het onderzoek uit in samenwerking met het Instituut voor Informatierecht (IViR).
Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld. Anne Rube (directeur Probiblio) neemt namens de VOB deel aan de commissie. Verder bestaat deze uit Arjen Polman (manager Stichting Leenrecht), Janne Rijkers (beleidsmedewerker Vereniging Schrijvers en Vertalers, afdeling VvL), Anne Marie Terhorst (wetgevingsjurist ministerie Veiligheid en Justitie), Aad van Tongeren (coördinerend beleidsmedewerker Informatie- en Bibliotheekbeleid, I&B, bij OCW), Amanda van Rij (beleidsmedewerker I&B) en Carin Dankier (ook beleidsmedewerker I&B).

'Bibliotheken stelen geen boeken' - mrt 2016

Ouders, leerkrachten en bibliothecarissen moeten stoppen met het illegaal verspreiden van (prenten)boeken, zo bepleitte Rian Visser vorige week in NRC Handelsblad ('Houd de boekendief', 25 februari). Het artikel van Rian Visser riep om een reactie van de bibliotheken. We hebben het opinie-artikel 'Bibliotheken stelen geen boeken' aangeboden aan NRC. Maar helaas werd het niet geplaatst. Lees het volledige artikel.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2018