Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Kengetallen bibliotheken

Elk jaar vraagt de VOB aan de openbare bibliotheken de cijfers op over klanten, collecties, uitleningen, bedrijfsvoering en personeel voor de BIS (Bibliotheek Informatie Systeem).

Deze BIS-cijfers zijn een belangrijke informatiebron voor de branche openbare bibliotheken.

Kengetallen en ontwikkelingen

De VOB gaat aan de slag met de cijfers en zet deze tellingen om in kengetallen. De VOB heeft op een aantal thema's de kengetallen geduid om zo ontwikkelingen en trends in onze branche te beschrijven.

Verder gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze gegevens als bron voor de landelijke statistiek openbare bibliotheken, gepubliceerd op Statline.

Kengetallen

Algemeen 2010-2014
Personeel en vrijwilligers 2010-2014
Leden en gebruikers 2010-2014
Bibliotheekgebruik 2010-2014
Collecties 2010-2014
Bedrijfsvoering 2010-2014

Gegevenslevering door bibliotheken

In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is in artikel 11 (vierde lid) opgenomen dat openbare bibliotheken, die voldoen aan de wettelijke vereisten, gegevens moeten leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de ministeriële regeling 'Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen' is uitgewerkt om welke gegevens het gaat.

Verzamelen gegevens

De VOB heeft met de Koninklijke Bibliotheek, die namens de minister de gegevens zal verzamelen, afgesproken dat in 2016 de gegevensopvraging voor de jaarlijkse BIS en de ministeriele verantwoordelijkheid zoveel mogelijk via één kanaal zal gaan verlopen. Houdt u er rekening mee dat u in 2016 gegevens over 2015 moet leveren?

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 03 oktober 2016