Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Certificering Openbare Bibliotheken

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) voert de certificering uit.

Regiegroep - febr 2017

De regiegroep, bestaande uit SCOB, VOB, VNG, KB en de Cultuurconnectie, is ingesteld die een projectvoorstel ontwikkelt voor certificering na 1 januari 2018. Daarnaast hebben de POI's en Stichting Lezen en Stichting Lezen en Schrijven zich aangemeld om deel te nemen aan het certificeringsstelsel.
Met een, nog in te stellen, werkgroep en stuurgroep worden dit jaar in het land ideeën en wensen opgehaald en verder uitgewerkt. Uitgangspunt is een flexibel en modulair systeem. Het VOB-bestuur heeft ingestemd met deze werkwijze.

Impulsprogramma afgerond - jan 2017

In de tweede helft van 2016 is in opdracht van de VOB en in nauwe samenwerking met SCOB het zogenaamde Impulsprogramma uitgevoerd door Thomas van Dalen Advies. Het programma had als doel om te onderzoeken hoe de certificering een grotere bijdrage zou kunnen leveren aan de ontwikkeling van de bibliotheken en de sector.

Bijdrage VOB certificering 2014-2017 - nov 2016

Tijdens de ledenvergadering van 10 december 2015 hebben de leden het voorstel van het bestuur aangenomen, zodat de VOB bijdraagt aan de kosten van de audits voor de certificering 2014-2017. U kunt deze bijdrage vanaf nu aanvragen bij de VOB.

Bijdrage

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) factureert de kosten voor de certificering bij u. Na uw betaling van deze factuur kunt u de VOB verzoeken een financiële bijdrage te leveren van respectievelijk € 4.500 voor kleine bibliotheken of € 6.300 voor grote bibliotheken. De SCOB hanteert deze indeling van klein of groot.

Kosten declareren 

Graag ontvangt de VOB een factuur van u met daarin

  • uw lidmaatschapsnummer
  • IBAN nummer
  • bedrag excl. btw, btw en totaalbedrag
  • omschrijving: kosten certificering 2014-2017

Stuur uw factuur per mail o.v.v. 'verzoek bijdrage kosten certificering'

Positief advies VNG certificering 'Zichtbare waarde' - nov 2014

Op 19 november heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief gestuurd met een bevestiging van het positieve advies over het nieuwe certificeringskader 'Zichtbare waarde. Periode 2014 -2017' aan de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) en de VOB.
Op 9 oktober heeft de Commissie Onderwijs, Cultuur en Sport van de VNG zich over de nieuwe certificeringsnorm gebogen en positief geadviseerd.
Met de instemming van de VNG kan de derde ronde van de certificering nu definitief van start gaan. De SCOB heeft al het nodige in werking gezet.
In deze brief meldt de VNG ook dat zij van plan zijn om in 2015 een handreiking uit te brengen in het kader van de implementatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet. Daarin neemt de VNG de aanbeveling aan de gemeenten op om certificering van de bibliotheek als onderdeel van de subsidievoorwaarden op te nemen. Op 20 november 2014 plaatste de VNG het bericht 'Nieuwe certificeringnorm openbare bibliotheken'.

'Zichtbare waarde 2014-2017' vastgesteld - juni 2014

De algemene ledenvergadering van de VOB heeft ingestemd met het nieuwe certificeringskader 2014 - 2017 en de voorgestelde aanpak. Het voorgestelde certificeringskader 'Zichtbare waarde' 2014 - 2017 en de nieuwe aanpak is door de leden van de VOB positief beoordeeld.

Kader

De strikte normering is vervangen door een kwaliteitskader, maar niet geheel losgelaten om aan te blijven sluiten bij de voorgaande certificeringsrondes. Het kader en de aanpak zijn minder gericht op documenten en procedures en op het terugkijken en voldoen aan een norm en meer gericht op planmatige kwaliteitsverbetering in de toekomst en op toekomstbestendigheid.
De sfeer van 'meten' is veranderd in een sfeer van meer 'ondersteuning en coaching' op basis van door de bibliotheek zelf geformuleerde ambities die aansluiten bij wat de bibliotheek zelf als knelpunten ervaart.
Toetsing en gesprek vinden niet meer plaats door één, maar door twee personen, waaronder een 'peer'; er is sprake van een beperkt auditteam.

Het voorgestelde certificeringskader en aanpak passen op deze manier bij het huidige kwaliteitsdenken en bij een professionele branche in beweging die ondernemend, toekomstgericht en maatschappelijk relevant wil zijn.

De VOB bestuur biedt het nieuwe certificeringskader 2014-2017 'Zichtbare waarde' nu ter instemming aan aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 05 april 2017