Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Certificering Openbare Bibliotheken

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) voert de certificering uit.

Nieuw certificeringskader definitief vastgesteld - jan 2018

In februari begint de SCOB met de implementatie van het certificeringskader en wordt de organisatie en dienstverlening op het kader afgestemd. Zo komt er bijvoorbeeld een digitale applicatie om het certificeringsproces efficiënt vorm te geven en vindt een aantal pilots plaats. De landelijke werving van auditoren start dit voorjaar. Vanaf medio 2018 zijn het certificeringsproces en de dienstverlening van SCOB volledig ingericht.

Het nieuwe kader geeft onder andere de mogelijkheid om certificering op maat toe te passen: bijvoorbeeld organisaties met meer functies in één keer te certificeren en voor kleinere organisaties een passende audit uit te voeren. SCOB zal regelmatig een nieuws-update verzorgen, zodat de achterbannen van de deelnemende organisaties op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met SCOB via directie@certificeringob.nl

Nieuw certificeringskader

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven hebben na een uitgebreide verkenning besloten om gezamenlijk een certificeringskader te ontwikkelen dat in 2018 ingaat.

Werkgroep

Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties is daarvoor ingesteld. De werkgroep hanteert voor de ontwikkeling van het certificeringskader drie uitgangspunten:

  • Toekomstbestendig: de toekomstbestendigheid van de instelling staat centraal in het nieuwe kader. Het kader is ondersteunend aan het beleidsproces en de bedrijfsvoering en wordt ingebed in de relatie met de gemeente(s);
  • Modulair en flexibel: het nieuwe kwaliteitskader wordt modulair en is flexibel zodat rekening gehouden kan worden met (de verschillen) in omvang van de organisaties en van de (combinaties van) activiteiten;
  • Praktisch en efficiënt instrumentarium: in het audit- en certificeringsproces wordt gebruik gemaakt van praktische, digitale en kostenbesparende ondersteuning. Hierbij wordt tevens de aansluiting gemaakt met digitale benchmarkmogelijkheden.

 

Proces ontwikkeling certificeringskader 2018 - apr 2017

De POI's, de Stichting Lezen en de Stichting Lezen & Schrijven kennen nog geen certificeringspraktijk en de huidige certificeringskaders van cultuurorganisaties en bibliotheken verschillen (deels) van elkaar. De werkgroep haalt daarom in de eerste helft van 2017 inzichten en wensen op bij de belangrijkste stakeholders: bibliotheken, cultuurorganisaties en auditoren. De uitkomsten van deze bijeenkomsten deelt de werkgroep met de betrokken partijen. De werkgroep legt regelmatig het certificeringskader in ontwikkeling voor aan de stuurgroep. De planning is dat het nieuwe certificeringskader eind 2017 klaar is (voor VOB en Cultuurconnectie geldt dat het kader vastgesteld worden door beide ledenvergaderingen) en begin 2018 geïmplementeerd wordt.

Regiegroep - febr 2017

De regiegroep, bestaande uit SCOB, VOB, VNG, KB en de Cultuurconnectie, is ingesteld die een projectvoorstel ontwikkelt voor certificering na 1 januari 2018. Daarnaast hebben de POI's en Stichting Lezen en Stichting Lezen en Schrijven zich aangemeld om deel te nemen aan het certificeringsstelsel.
Met een, nog in te stellen, werkgroep en stuurgroep worden dit jaar in het land ideeën en wensen opgehaald en verder uitgewerkt. Uitgangspunt is een flexibel en modulair systeem. Het VOB-bestuur heeft ingestemd met deze werkwijze.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 07 maart 2018