Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Certificering Openbare Bibliotheken

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat bieden een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.

Sinds 2018 voert De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de certificering uit. (Voorheen SCOB).

Pilot Taalhuizen 2018 - jun 2018

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) start een pilot waarin een aantal Taalhuizen samen met hun landelijke samenwerkingspartners gaan verkennen hoe zij zelf hun kwaliteit in kaart kunnen brengen en hoe een externe toets daarvan ingericht zou kunnen worden. Lees meer in ons bericht 'Pilot Taalhuizen 2018'.

Kwaliteit in beeld - juni 2018

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) is officieel overgegaan in de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Ronald Giphart had donderdag 7 juni de eer om het gemeenschappelijke certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' officieel te lanceren in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nieuw certificeringskader definitief vastgesteld - jan 2018

In februari begint de SCOB met de implementatie van het certificeringskader en wordt de organisatie en dienstverlening op het kader afgestemd. Zo komt er bijvoorbeeld een digitale applicatie om het certificeringsproces efficiënt vorm te geven en vindt een aantal pilots plaats. De landelijke werving van auditoren start dit voorjaar. Vanaf medio 2018 zijn het certificeringsproces en de dienstverlening van SCOB volledig ingericht.

Het nieuwe kader geeft onder andere de mogelijkheid om certificering op maat toe te passen: bijvoorbeeld organisaties met meer functies in één keer te certificeren en voor kleinere organisaties een passende audit uit te voeren. SCOB zal regelmatig een nieuws-update verzorgen, zodat de achterbannen van de deelnemende organisaties op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Nieuw certificeringskader

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven hebben na een uitgebreide verkenning besloten om gezamenlijk een certificeringskader te ontwikkelen dat in 2018 ingaat.

Werkgroep

Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties is daarvoor ingesteld. De werkgroep hanteert voor de ontwikkeling van het certificeringskader drie uitgangspunten:

  • Toekomstbestendig: de toekomstbestendigheid van de instelling staat centraal in het nieuwe kader. Het kader is ondersteunend aan het beleidsproces en de bedrijfsvoering en wordt ingebed in de relatie met de gemeente(s);
  • Modulair en flexibel: het nieuwe kwaliteitskader wordt modulair en is flexibel zodat rekening gehouden kan worden met (de verschillen) in omvang van de organisaties en van de (combinaties van) activiteiten;
  • Praktisch en efficiënt instrumentarium: in het audit- en certificeringsproces wordt gebruik gemaakt van praktische, digitale en kostenbesparende ondersteuning. Hierbij wordt tevens de aansluiting gemaakt met digitale benchmarkmogelijkheden.

 

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 16 september 2019