Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Netwerk openbare bibliotheken

Lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek vormen samen één netwerk van openbare bibliotheken, dat invulling geeft aan de vijf bibliotheekfuncties.

Sinds de Wsob van kracht is, voert de VOB maandelijks overleg met stafafdeling Bibliotheekstelsel van de Koninklijke Bibliotheek. Dit overleg startte in oktober 2014.

Reactie VOB op het advies van de Commissie Gerritsen - dec 2016

Arjen Gerritsen (burgemeester van Almelo) heeft op 14 december het advies 'Van Boekenbewaarplaats naar vitale schakel' aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VNG, de KB en de VOB aangeboden. Lees hier de reactie van de VOB.

'Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel' is een vervolg op het advies van de Commissie Cohen uit 2014.

Netwerkoverleg juli 2016

Dit netwerkoverleg ging over Nationale Bibliotheekpas, autoriseren via de landelijke Authenticatie Voorziening (AV, voorheen IAM) en aan een collectieve persoons- en abonnementenregistratie.

Netwerkoverleg juni 2016

Dit netwerkoverleg ging over het collectieplan en gesprekstafels Landelijke digitale infrastructuur.

Netwerkoverleg mei 2015

Dit netwerkoverleg ging over gegevenslevering, marketing en PR, Nationale Bibliotheekpas en communicatie.

Beleidsplan 2015-2018 Koninklijke Bibliotheek - dec 2015

'De kracht van het netwerk' is het motto van het beleidsplan 2015-2018 van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De VOB heeft waardering voor de visie en plannen die uit dit beleidsplan spreken.
Bekijk hier 'De kracht van het netwerk. Beleidsplan 2015-2018'.

Een nieuw hoofdstuk voor netwerk - jan 2015

Op 1 januari 2015 zijn vier organisaties uit de bibliotheekwereld samen gegaan als Koninklijke Bibliotheek (KB). Dat zijn het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), de Stichting Bibliotheek.nl (BNL), de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL) en de bestaande KB. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg de bibliotheekwet, is namelijk van kracht.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017