Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Living Labs

Hoe kunnen mensen met een taalachterstand en/of met weinig digitale vaardigheden ondersteund worden bij hun zoektocht naar werk?

In zeven Living Labs rond dit thema hebben UWV WERKbedrijf, bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven hieraan gewerkt.

Lessen getrokken uit zeven Living Labs - 29 maart

Kom op 29 maart naar onze bijeenkomst over opbrengsten van zeven Living Labs rond dit thema, een samenwerking van UWV WERKbedrijf, bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven. Hoe is het gegaan? Waar zijn we tegenaan gelopen? Wat hebben werkzoekenden eraan gehad? Werkende weg hebben we in zeven regio's bekeken hoe deze ondersteuning beter en anders kan.

Regio's - sept 2016

De Living Labs zijn uitgebreid met twee regio's, namelijk tot Drechtsteden, Noord-Limburg, Flevoland, Midden-Utrecht, Groningen, Midden-Brabant en de Achterhoek. 

Op 20 september zijn onze deelnemende bibliotheken bij elkaar gekomen om de eerste ervaringen met elkaar te delen. Zij ervaren deze aanpak in Living Labs als prettig. Met elkaar pakken ze een vraagstuk op uit het landelijk netwerk met alle ruimte voor aanpak die past binnen een regio. En als het nodig is kunnen ze snel schakelen met het landelijk niveau.

Pilotprogramma - juli 2016

Het UWV WERKbedrijf, VOB en Stichting Lezen en Schrijven starten met vijf Living Labs voor een periode van ongeveer een half jaar.
In de regio's Dordrecht, Flevoland, Groningen, Midden-Utrecht en Noord-Limburg krijgen de volgende onderwerpen de aandacht:

  • helpen van mensen die weinig digivaardig zijn;
  • helpen in de bestrijding van laaggeletterdheid;
  • vergroten van kennis van burgers en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt;
  • vergroten van zelfregie ten behoeve van participatie en employability;
  • bevorderen dat er meer elektronische communicatie tussen UWV en haar klanten kan plaatsvinden.

Deze vijf onderwerpen hebben telkens betrekking op de genoemde doelgroepen laaggeletterden en niet-digivaardigen.

Samenwerking VOB, UWV en Stichting Lezen en Schrijven - jun 2016

Vrijdag 3 juni 2016 tekenden UWV WERKbedrijf, VOB en Stichting Lezen en Schrijven een samenwerkingsovereenkomst.
Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk via pilotprogramma's in vijf arbeidsmarktregio's te verkennen hoe UWV en de openbare bibliotheken elkaar kunnen versterken. Om laaggeletterden en niet-digivaardigen beter toe te rusten voor het zoeken van werk en het deelnemen in het arbeidsproces.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2017