Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Living Labs

Hoe kunnen mensen met een taalachterstand en/of met weinig digitale vaardigheden ondersteund worden bij hun zoektocht naar werk?

In zeven Living Labs rond dit thema hebben UWV WERKbedrijf, bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven hieraan gewerkt.

Slotbijeenkomst Living Labs - mrt 2017

Afgelopen zes maanden werkten openbare bibliotheken, UWV en Stichting Lezen & Schrijven intensief samen in zogenaamde living labs. In deze living labs werden de krachten gebundeld om mensen op de arbeidsmarkt betere kansen te geven. want, alles begint met taal. De drie organisaties deelden de opbrengsten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de slotbijeenkomst van 29 maart.
Staatssecretaris Klijnsma was erbij om de resultaten in ontvangst te nemen. Ze vindt dit belangrijk: "Ik ben een grote fan van de bibliotheek en van Lezen & Schrijven omdat die allebei heel goed werk doen. Ik weet dat als je niet goed kunt lezen en schrijven, je de boot mist."

Visualisatie Alles begint met taal

Kijk naar de foto's slotbijeenkomst Living Labs van 29 maart 2017.

Regio's - sept 2016

De Living Labs zijn uitgebreid met twee regio's, namelijk tot Drechtsteden, Noord-Limburg, Flevoland, Midden-Utrecht, Groningen, Midden-Brabant en de Achterhoek. 

Op 20 september zijn onze deelnemende bibliotheken bij elkaar gekomen om de eerste ervaringen met elkaar te delen. Zij ervaren deze aanpak in Living Labs als prettig. Met elkaar pakken ze een vraagstuk op uit het landelijk netwerk met alle ruimte voor aanpak die past binnen een regio. En als het nodig is kunnen ze snel schakelen met het landelijk niveau.

Pilotprogramma - juli 2016

Het UWV WERKbedrijf, VOB en Stichting Lezen en Schrijven starten met vijf Living Labs voor een periode van ongeveer een half jaar.
In de regio's Dordrecht, Flevoland, Groningen, Midden-Utrecht en Noord-Limburg krijgen de volgende onderwerpen de aandacht:

  • helpen van mensen die weinig digivaardig zijn;
  • helpen in de bestrijding van laaggeletterdheid;
  • vergroten van kennis van burgers en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt;
  • vergroten van zelfregie ten behoeve van participatie en employability;
  • bevorderen dat er meer elektronische communicatie tussen UWV en haar klanten kan plaatsvinden.

Deze vijf onderwerpen hebben telkens betrekking op de genoemde doelgroepen laaggeletterden en niet-digivaardigen.

Samenwerking VOB, UWV en Stichting Lezen en Schrijven - jun 2016

Vrijdag 3 juni 2016 tekenden UWV WERKbedrijf, VOB en Stichting Lezen en Schrijven een samenwerkingsovereenkomst.
Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk via pilotprogramma's in vijf arbeidsmarktregio's te verkennen hoe UWV en de openbare bibliotheken elkaar kunnen versterken. Om laaggeletterden en niet-digivaardigen beter toe te rusten voor het zoeken van werk en het deelnemen in het arbeidsproces.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017