Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

KB Inkoopcommissie digitale content

De KB Inkoopcommissie koopt namens de VOB voor alle openbare bibliotheken digitale content in door middel van het basispakket.

Over de werkwijze van de KB Inkoopcommissie is in 2014 overeenstemming bereikt tussen de VOB en de KB.

KB Inkoopcommissie digitale content

De KB Inkoopcommissie bepaalt en bewaakt het beleidskader en de financiën en geeft de inkoopopdrachten aan de KB.
De KB Inkoopcommissie telt zes leden: vier vanuit de openbare bibliotheken en twee vanuit de Koninklijke Bibliotheek (KB). De VOB benoemt alle leden van deze commissie, waarvan twee op voordracht van de KB.
De KB Inkoopcommissie wordt bijgestaan door deze adviesgroep voordracht.

Adviesgroep voordracht e-content

De Adviesgroep voordracht e-content (Avec) selecteert de databestanden en e-books en doet voorstellen aan de Inkoopcommissie. De leden van de adviesgroep zijn ervaren bibliothecarissen die verantwoordelijk zijn voor de collecties in de lokale bibliotheek met speciale aandacht voor digitale ontwikkelingen. Vanuit de KB Inkoopcommissie treedt Myrna Vossen (KB) op als liaison naar de Adviesgroep.

Voorzitter Inkoopcommissie E-content gezocht - aug 2018

In de alv van 14 juni maakte Hans van Velzen bekend dat hij per 1 januari 2019 afscheid gaat nemen als voorzitter van de KB Inkoopcommissie. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar kandidaten voor deze mooie klus.

Heeft u belangstelling voor deze interessante en belangwekkende taak voor het openbare bibliotheekwerk? Mail dan voor 1 oktober uw motivatie voorzien van een cv naar vereniging@spam-preventiondebibliotheken.nl o.v.v. vacature voorzitter KBIC.

Met vragen kunt u terecht bij Francien van Bohemen tel. 030 3070300 of Hans van Velzen.

Suggesties voor de Adviesgroep voordracht e-content? - mrt 2018

De Adviesgroep voordracht e-content (Avec) heeft per direct een postbus geopend, voor vragen en suggesties kun je per mail contact opnemen met Myrna Vossen van de Koninklijke Bibliotheek.

In behandeling te nemen stukken a.u.b. minimaal een week voor de vergaderingen indienen.

Gezamenlijke Jaarplansessie KBIC en AVEC: donderdag 18 oktober

Nieuwe benoemingen KB Inkoopcommissie - okt 2017

Het bestuur van de VOB heeft Monique Groeneveld (Adviescommissie e-content) (Avec) en Paul Adels (KB Inkoopcommissie digitale Content) bekrachtigd als nieuwe leden van de KB Inkoopcommissie.

Herbenoemingen KB Inkoopcommissie - nov 2016

Bestuur van de VOB heeft leden van de KB Inkoopcommissie herbenoemd voor de periode 2017-2018. Verder is ons bestuur akkoord met de vervanging van Coen van Hoogdalem (VOB) door Francien van Bohemen (VOB).
Ook heeft ons bestuur leden van Adviesgroep voordracht e-content (AVEC) herbenoemd.

Advies AVEC - jun 2015

De Adviesgroep voordracht e-content (AVEC) heeft adviezen uitgebracht over Pressreader/Pressdisplay en Lezen voor de lijst. De Inkoopcommissie heeft deze adviezen overgenomen hetgeen betekent dat de inkopers van de KB nu op pad gaan. Zodra voorwaarden en inkooptarieven bekend zijn kan de Inkoopcommissie besluiten tot definitieve aanschaf.
Rond het mogelijk collectief inkopen van Digisterker is door de KB een marktconsultatie uitgezet. Die procedure is noodzakelijk omdat de mogelijke aanschaf van Digisterker onder de aanbestedingsplicht van de KB valt. Andere partijen moet de mogelijkheid geboden worden mee te dingen. De KB verwacht de formele procedure op 1 juli te hebben afgerond. De pilot met Digisterker gaat gewoon van start en er is nog beperkt plaats om mee te doen met de pilot.

Avec aan de slag - apr 2015

De Adviesgroep voordracht e-content (Avec) gaat zich buigen over de volgende data-bestanden: Pressreader, MOM en andere NBD bestanden, Rijbewijs online theorie en examen en DocsOnline (een van de grootste Video-on-Demand-platforms ter wereld voor documentaires op het gebied van conflict, cultuur, geschiedenis, kunst en politiek). Op basis van het door Avec uitgebrachte advies zal de KB Inkoopcommissie een besluit nemen tot al dan niet definitieve voordracht voor inkoop digitale content door de KB. Voor de inkoop wordt de onttrekking aan het Gemeentefonds gebruikt. In 2015 is daarvoor 6,4 miljoen euro beschikbaar.

KB Inkoopcommissie digitale content van start - jan 2015

Op 22 januari is de nieuwe KB Inkoopcommissie digitale content voor het eerst bijeengekomen. De KB Inkoopcommissie is een uitvloeisel van de Wsob waarin de KB, op bindende voordracht van de openbare bibliotheken, verantwoordelijk is voor de aanschaf van digitale content.
Het bestuur van de VOB heeft, op voordracht van de KB, Hildelies Balk (sectorhoofd Marketing & Diensten KB) en Jan Bos (Hoofd Collecties KB) benoemd in januari 2015.
De KB Inkoopcommissie bestaat verder uit Hans van Velzen (oud-directeur OBA), Lenie van der Werf (directeur Biblionet Drenthe), Nan van Schendel (directeur Bibliotheek Gouda) en Coen van Hoogdalem (VOB commissiesecretaris en programmamanager).

VOB delegatie in nieuwe KB Inkoopcommissie - nov 2014

Het bestuur van de VOB heeft de volgende delegatie benoemd op 21 november 2014:

  • Hans van Velzen (oud-directeur OBA) - voorzitter
  • Lenie van der Werf (directeur Biblionet Drenthe)
  • Nan van Schendel (directeur Bibliotheek Gouda)
  • Coen van Hoogdalem (VOB commissiesecretaris en programmamanager)
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 14 augustus 2018