Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Toolkit de Bibliotheek, hart van de samenleving

De KB (voorheen SIOB) en de VOB bieden u in 2014/2015 de toolkit 'de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving' aan met informatie voor bibliotheken en hun (lokale) samenwerkingspartners.

Met de sheets willen wij u op ideeën brengen om uw rol in de samenleving nog creatiever in te vullen.

De Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving

De KB en de VOB helpen u op weg. Met voorbeelden uit de praktijk en goede tips en aanbevelingen vanuit succesvolle landelijke projecten om de Bibliotheek nog beter te presenteren als partner van de gemeente(n). In de toolkit 'de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving' komen een zestal inspiratiesheets met concrete voorbeelden, projecten, activiteiten, stappenplannen en inspirerende filmpjes.
De thema's zijn:

  • informatie- en digitale vaardigheden;
  • lezen en schrijven;
  • werk en inkomen;
  • educatie;
  • e-overheid;
  • en de bibliotheek als neutrale, onafhankelijke, veilige ontmoetingsplek.

Inspiratiesheets

Bibliotheek als ontmoetingsplek

De zesde inspiratiesheet 'Bibliotheek als ontmoetingsplek' gaat in op de onderscheidende rol van de Bibliotheek als neutrale, onafhankelijke ontmoetingsplek.

e-Overheid

De vijfde inspiratiesheet e-Overheid gaat over digivaardiger maken van burgers zodat zij beter kunnen omgaan met digitale (overheids)informatie. De overheid wil met haar programma 'Digitale Overheid 2017' dat burgers in 2017 zoveel mogelijk zaken online regelen. Van het aanvragen van een parkeervergunning tot het kunnen werken met een digitale werkmap bij UWV. Bekijk alle informatie die hoort bij 'e-Overheid'.

Educatie

De vierde inspiratiesheet 'Educatie' gaat in op de educatieve rol van de Bibliotheek bij het taal- en informatievaardiger maken van kinderen en jongeren en daarnaast over de verschillende mogelijkheden die de Bibliotheek biedt voor volwassenen in het kader van het informele leren.
Bekijk alle informatie die hoort bij 'Educatie'.

Werk en inkomen

De derde inspiratiesheet 'Werk en inkomen' gaat in op de rol die de Bibliotheek kan spelen op het gebied van het voorkomen van ongelijkheid in de werksituatie en ervoor te zorgen dat mensen kunnen blijven participeren in de samenleving. Hiervoor is het essentieel dat zij zich blijven ontwikkelen en ontplooien.
Bekijk alle informatie die hoort bij 'Werk & inkomen'.

Taal als basis voor maatschappelijke participatie

De tweede inspiratiesheet 'Taal als basis voor maatschappelijke participatie' gaat in op de rol van de bibliotheek op het gebied van het bevorderen van taal. Bibliotheken spelen met hun dienstverlening een belangrijke rol bij het bevorderen van de taalvaardigheden van de inwoners van de gemeente(n). Bibliotheken hebben een gevarieerd aanbod op het gebied van taalvaardigheid. In samenwerking met de gemeente en lokale partners creëren zij diensten en activiteiten om de taalvaardigheid van burgers te vergroten. Daarnaast biedt de bibliotheek verschillende activiteiten op het gebied van lezen en literatuur waarmee ook overige doelgroepen zichzelf verder kunnen ontplooien.
Bekijk alle informatie die hoort bij 'Taal als basis'.

Informatie- en digitale vaardigheden

De eerste inspiratiesheet 'Informatie- en digitale vaardigheden' gaat in op de rol van de Bibliotheek op het gebied van het bevorderen van informatie- en digitale vaardigheden. Bibliotheken kunnen met hun dienstverlening een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de informatie- en digitale vaardigheden van de inwoners van de gemeente. Dat is meer dan ooit nodig omdat de online informatiestroom toeneemt en de technologische ontwikkelingen steeds meer vragen van mensen.
Bekijk alle informatie die hoort bij 'Informatie- en digitale vaardigheden'.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017