Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Arbeidsmarkt in beeld

De cultuursector in Nederland heeft, net als andere sectoren, te maken met de ingrijpende gevolgen van de crisis.

De branche openbare bibliotheken wil een duurzame arbeidsmarkt. Wat speelt er allemaal?

Branchegegevens ziekteverzuim 2015 - 2016

Arboned heeft in opdracht van de VOB de periodieke brancherapportage 'Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim 2015' uitgebracht.

'Minder personeel en andere taken'- dec 2015

In december 2015 is de arbeidsmarktanalyse 2015 'Minder personeel en andere taken' van BibliotheekWerk (SBW) uitgekomen.

Inventarisatie 'Medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken' - jun 2015

BibliotheekWerk (SBW) heeft een inventarisatie 'Medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken' uitgevoerd over hoeveel personen uit de doelgroep van de Participatiewet werkzaam zijn in de branche openbare bibliotheken op verzoek van het COAOB.

Branchegegevens ziekteverzuim 2014 - 2015

Arboned heeft in opdracht van de VOB de periodieke brancherapportage 'Kerncijfers openbare bibliotheken ziekteverzuim 2014' uitgebracht. Het verzuim binnen openbare bibliotheken is gedaald. Ook hebben medewerkers zich minder vaak ziek gemeld. Het percentage van medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn, is iets toegenomen.

Rapport ‘Arbeidsmarkt en arbeidskosten in beeld’ - 2013

In opdracht van de VOB is in de zomer/najaar 2013 een onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt en de arbeidskosten in de branche door adviesbureau BusyBusiness. Het onderzoek heeft geleid tot het rapport 'Arbeidsmarkt en arbeidskosten in beeld'.

Het rapport is vooral bedoeld om de werkgeversdelegatie in het cao-overleg inzicht te geven in de kosten van de diverse arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunnen bibliotheken zelf hun cijfers vergelijken met de uitkomsten in de rapportage. Log rechtsboven in voor het rapport en de opvallendste uitkomsten.

Arbeidsmarkt analyse - 2013

Bekijk hier de resultaten 'De arbeidsmarkt van openbare bibliotheken in kaart gebracht' of het volledige rapport 'De arbeidsmarkt van openbare biblitoheken in kaart gebracht' uit 2013.

Branchegegevens ziekteverzuim 2012 - 2013

ArboNed heeft de verkorte 'brancherapportage Ziekteverzuim 2012'  uitgebracht in opdracht van de VOB.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017