Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Leesbevordering

Wie moeite heeft met lezen en schrijven, komt moeilijker mee in de samenleving.

Ambitie Agenda 2015-2025

In 2025 is iedereen in Nederland geletterd of bezig dat te worden. Op woensdag 10 december 2014 presenteert H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden samen met ambassadeur Ruben Nicolai de Ambitie Agenda 2015‐2025 van de Leescoalitie. Deze coalitie tussen vijf landelijke spelers op het gebied van leesbevordering, streeft ernaar dat over tien jaar geen enkel kind schoo verlaat met een leesachterstand, en dat alle volwassenen geletterd zijn of bezig dat te worden.
Lees verder in de persuitnodiging 'Prinses Laurentien en Ruben Nicolai lanceren Ambitie Agenda Leescoalitie' uitgestuurd door de Leescoalitie op 256 november 2014.

Actieprogramma 'Tel mee met Taal'

Het actieprogramma 'Tel mee met Taal' van de ministeries OCW, SZW en VWS heeft een looptijd van drie jaar. In de beleidsbrief actieprogramma 'Tel mee met Taal' zetten de departementen de plannen voor taalbevordering en bestrijding laaggeletterdheid uiteen voor de komende periode. Met het programma is een bedrag van ruim € 50 miljoen gemoeid voor de komende drie jaar.

Kunst van Lezen - 2012-2015

logo kunst van lezen

In maart 2012 is het nieuwe actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 door staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangeboden aan de Tweede Kamer. Kunst voor lezen ondersteunt bibliotheken.

Het actieplan is opgesteld door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB).

Kunst van Lezen kent op dit moment drie programmalijnen:

BoekStart

Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Het landelijke project BoekStart voor baby's stimuleert dit. De openbare bibliotheek speelt hierbij een centrale rol.

Bibliotheek op school

Een belangrijke mogelijkheid voor een toekomstbestendige rol voor de Bibliotheken is een nauwe samenwerking met scholen. Dit is mede van belang omdat er bij de verschillende overheden zorg is over het teruglopend taalniveau bij kinderen. Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van boeken en het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid.

Netwerken

Kunst van Lezen ondersteunt bibliotheken bij het opzetten van lokale leesbevorderingsnetwerken. Bibliotheken en andere partners kunnen daarin kennis en ervaringen delen op verschillende niveaus.

Aanpak laaggeletterdheid

In het Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015 staat hoe de Rijksoverheid laaggeletterdheid de komende jaren aanpakt. Het actieplan is onderdeel van een groter plan om het taal- en rekenniveau in alle onderwijssectoren te verbeteren.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 10 januari 2017