Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Feiten en cijfers openbare bibliotheken

De Bibliotheek in trends en cijfers.

Cijfers Wob-verzoek uiteengezet - feb 2017

Mark Deckers heeft de cijfers die zijn vrijgekomen door het Wob-verzoek, verwerkt en uiteengezet op zijn blog in de volgende artikelen 'De goedkoopste, de grootste en de beste bibliotheek, weten wie dat is?', 'Wat is de meest actieve bibliotheek?' en 'Bij welke bibliotheken komen de bezoekers het liefste nog eens'. 

Data bibliotheken openbaar na wob-verzoek - feb 2017

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een Wob-verzoek, de 'Data openbare bibliotheken' openbaar gemaakt. De data zijn hier te downloaden.

Bibliotheekmonitor 2015 van OCW - jan 2017

In totaal leenden jongeren 38 miljoen keer een boek, 2 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dat staat in de 'Monitor Bibliotheekwet 2015' die minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woensdag 25 januari naar de Tweede Kamer stuurt. Via de brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de bibliotheeksector, één jaar na inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Kinderboeken en spannende boeken het meest uitgeleend - jan 2017

CPNB heeft het persbericht 'Judas van Astrid Holleeder bestverkochte boek van 2016' uitgebracht met ook de meest uitgeleende boeken. In Nederland leest men gemiddeld 6,6 boeken in 2016. Is Judas het bestverkochte boek, via de openbare bibliotheken worden kinderboeken en spannende boeken het meest uitgeleend. De bibliotheek is de leesmotor van Nederland. Mensen lenen veel boeken, in 2015 leenden de bibliotheken 79 miljoen boeken uit en dat is bijna 2x zoveel als er boeken verkocht zijn in 2015 (39 miljoen). Opvallend daarbij is dat vooral jeugdboeken veel uitgeleend worden.

Peiling samenwerkingsvormen bibliotheekorganisaties - nov 2016

De VOB heeft aan onze bibliotheekorganisaties gevraagd hoe zij samenwerken. De VOB wil dit graag weten, want de vorm van organisatie heeft invloed op meerdere aspecten. Denk daarbij bedrijfsvoering, arbeidsvoorwaarden (cao), certificeringssysteem, lidmaatschappen, Anbi-status en benchmark.

Ga naar de peiling 'Samenwerkingsvormen bibliotheekorganisaties 2016' om te zien hoe onze leden hun organisatie en samenwerking hebben vorm gegeven.

'Partner in persoonlijke ontwikkeling' - SDU Focus, okt 2016

De rol van de bibliotheek is veranderd. In het artikel 'De Bibliotheek maakt je rijker' in SDU Focus lichten wij toe hoe de VOB naar de transitie van openbare bibliotheken kijkt.

SCP publiceert rapport 'Sport en Cultuur' - okt 2016

Bibliotheken hebben een hogere bezoekfrequentie (ruim vier bezoeken per jaar) dan gecanoniseerde voorstellingen (anderhalf bezoek per jaar). Het bereik is vergelijkbaar. Dat staat in het nieuwe rapport 'Sport en Cultuur, Patronen in belangstelling en beoefening' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland' - okt 2016

De handige factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland' is gemaakt door Public Libraries 2020 in samenwerking met de VOB. Op deze handige factsheet is in één oogopslag te zien hoeveel openbare bibliotheken er in Nederland zijn, hoeveel activiteiten er worden georganiseerd en hoeveel (e-)boeken er per jaar worden uitgeleend, en hoe goed Nederlanders online zijn ten opzichte van andere Europese landen.
Bekijk hier de factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland' en gebruik de informatie in uw lokale belangenbehartiging. Er is ook een Engelse versie 'Libraries and skills in the Netherlands'.

'Aantal leden openbare bibliotheken stabiel, meer activiteiten' - juli 2016

De KB en CBS stuurden het persbericht 'Aantal bibliotheekleden en uitleningen stabiliseert' uit. De 156 Nederlandse openbare bibliotheken telden in 2015, net als in het jaar daarvoor, zo’n 3,8 miljoen leden, blijkt uit cijfers van CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Daarmee lijkt de daling van het aantal leden tot stilstand gekomen. In 2015 organiseerden bibliotheken 81.500 activiteiten.

Toelichting bibliotheekstatistiek 2015 - juli 2016

De bibliotheekstatistiek van het CBS is gebaseerd op de wettelijke gegevenslevering conform de Wsob, waaraan alle bibliotheken hebben bijgedragen. In het rapport Bibliotheekstatistiek 2015 wordt een toelichting gegeven op de verzamelde gegevens. Het rapport gaat niet alleen in op cijfers over leden, de collectie en uitleningen, maar ook op aspecten van de bedrijfsvoering zoals kosten, baten en personeel.

Arbeidsmarktanalyse 'Minder personeel en andere taken'- dec 2015

In december 2015 is de arbeidsmarktanalyse 2015 'Minder personeel en andere taken' van BibliotheekWerk (SBW) uitgekomen.

72.000 activiteiten in 2014 - nov 2015

Openbare bibliotheken organiseerden vorig jaar meer dan 72 duizend activiteiten. Deze activiteiten behoren tot de bredere functie van bibliotheken in de samenleving en zijn voor het eerst geteld. Bezoekers komen steeds meer voor activiteiten naar de openbare bibliotheek. CBS heeft de Statline Openbare Bibliotheken 2014 gepubliceerd.

Afstand tot de bibliotheek neemt toe - febr 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde op 25 februari dat de afstand tot de bibliotheek toeneemt. Het CBS gaat uit van 1030 bibliotheken in 2014 en 1070 in 2012. Deze cijfers vragen om een nuancering, want het aanbod in bibliotheekvoorzieningen wordt steeds gevarieerder.

In Nederland bestaat een wijdverspreid en wijdvertakt netwerk van openbare bibliotheekvestigingen in vele verschijningsvormen.

Bibliotheken

Begin 2016 waren er 154 bibliotheekorganisaties en 9 provinciale service organisaties die het openbaar bibliotheekwerk in Nederland verzorgen met zo'n 770 vestigingen, Bibliotheken op 2.400 scholen en zo'n 230 servicepunten. Bijvoorbeeld uitleenpunten in verzorgingshuizen, in banken, in supermarkten, bibliobussen en bibliobushaltes, en zelfbedieningsbibliotheken. De dienstverlening van een servicepunt is beperkter dan die van een zelfstandige vestiging.

Een vestiging biedt, volgens afspraken tussen de VOB en KB, het volgende dienstverleningsniveau:

  • openingsuren minimaal 15 uur per week;
  • digitale toegang tot de gehele collectie en activiteitenaanbod;
  • vraagbemiddeling;
  • culturele/literaire activiteiten;
  • aanbod voor scholieren/instellingen passend bij de keuzes die gemaakt zijn in het spreidings- en marketingbeleid;
  • studiemogelijkheden.

Een servicepunt biedt beperktere mogelijkheden dan een vestiging. Een servicepunt biedt minimaal het volgende dienstverleningsniveau:

  • is minimaal 4 uur per week open;
  • biedt digitale toegang tot het totale activiteitenaanbod;
  • voorziet in vraagbemiddeling (zowel persoonlijk als via internet).

(meetdatum 1 januari desbetreffende jaar)

Onderzoeksrapport ‘Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid’ - mei 2015

Op 27 mei heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) het onderzoeksrapport 'Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid' gepresenteerd. Het onderzoek toont de invloed van gemeentelijke bezuinigingen op de mate van cultureel ondernemerschap in de openbare bibliotheeksector.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 15 februari 2017