Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Feiten en cijfers openbare bibliotheken

De Bibliotheek in trends en cijfers.

Laaggeletterden lopen jaarlijks ruim half miljard aan inkomsten mis - apr 2018

Uit onderzoek 'Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid' van PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat laaggeletterden jaarlijks € 572 miljoen aan inkomsten mislopen.
In de huidige Nederlandse kenniseconomie raakt het onvermogen om niet goed te kunnen lezen, schrijven en/of rekenen direct aan de welvaart van mensen. Dit resulteert in minder inkomsten uit werk en hogere zorgkosten voor laaggeletterden. Volgens de meest recente berekening bedragen de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid € 1,13 miljard per jaar.

E-books in 2017 - mrt 2018

Sinds 2014 kunnen leden van de openbare bibliotheek e-books lenen. Elk jaar komen er steeds meer leden met een e-bookaccount bij en worden er meer e-books uitgeleend. Bekijk hier de infographic 'e-books in 2017' van de Koninklijke Bibliotheek, met de belangrijkste cijfers.

Cultuurindex: Auteursoptredens in Nederland - feb 2018

Circa 42% van de tussen 2005 en 2016 afgelegde schrijversbezoeken is georganiseerd door bibliotheken. Het merendeel van die bezoeken is ten behoeve van educatie en leesbevordering van jonge lezers: bibliotheken nemen het overgrote deel van de organisatie van schrijversbezoeken voor basisschoolleerlingen en voor een deel van het middelbaar onderwijs voor hun rekening. Bron: Auteursoptredens in Nederland van de Cultuurindex Nederland.

Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs - jan 2018

De leesbevorderingsaanpak door openbare bibliotheken wordt steeds professioneler in vergelijking met eerdere jaren. Steeds meer scholen hebben een leesplan opgesteld en leesconsulenten zijn steeds vaker hbo-geschoold. Dat blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs’.

Boekstartkoffertje een groeiend succes - jan 2018

Het afgelopen jaar zijn er meer dan 60.000 koffertjes met 120.000 babyboekjes door ouders in de Bibliotheek opgehaald. Dit komt neer op 35% van alle Nederlandse ouders met een pasgeboren baby. Ten opzichte van vijf jaar geleden is dat een toename van 50%. Het succes van BoekStart wordt onderstreept door een recente evaluatieonderzoek 'Boekstartkoffertje: bekendheid, bereik en waardering' van Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van Kunst van Lezen.

Top 100 meest uitgeleende boeken van 2017 - jan 2018

De 'Het leven van een loser'-reeks van kinderboekenauteur Jeff Kinney leidt de Top 100 Meest Uitgeleende Boeken van 2017. De reeks bezet de gehele top 7, in totaal staan er 56 kinderboeken in de top 100. Spannende boeken worden ook veel uitgeleend, er staan 40 titels in de Top 100.

Bibliotheekstatistiek 2016: de bibliotheek in ontwikkeling - jan 2018

De bibliotheek van nu draagt actief bij aan maatschappelijk ontwikkelingen, (digitale) basisvaardigheden van inwoners en sociale cohesie op lokaal niveau. Daarbij wordt samengewerkt met stakeholders en partners, onder meer in het onderwijs. Dit blijkt uit het rapport 'Bibliotheekstatistiek 2016', waarin de uitkomsten van de 'Gegevenslevering Wsob 2016' worden gepresenteerd.

'Lees:Tijd Lezen in Nederland' - SCP, 18 jan 2018

Het rapport 'Lees:Tijd Lezen in Nederland' van het Cultureel Planbureau (SCP) is gebaseerd op een analyse van jarenlange dagboekgegevens van 11.000 Nederlanders. In het rapport wordt beschreven hoeveel, wat, hoe en wanneer Nederlanders lezen. Het belicht de ontwikkelingen in het lezen in de afgelopen tien jaar en de verschillen tussen bevolkingsgroepen.

'De bibliotheek, de plek voor mensen' - Sdu Focus, okt 2017

De bibliotheek zet zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Steeds meer mensen weten de bibliotheek dan ook te vinden voor meer dan alleen boeken. In het artikel 'De bibliotheek, de plek voor mensen' in SDU Focus, drukken wij de gemeenten op het hart om de kansen van de veranderende, lokale bibliotheek te benutten.

'Meer e-books uitgeleend via bibliotheek' - sept 2017

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde op 20 september 2017 de bibliotheekcijfers over het jaar 2016 in Statline. 

In 2016 organiseerden openbare bibliotheken meer activiteiten op het gebied van leesbevordering, educatie, kennis & informatie, kunst & cultuur en ontmoeting & debat dan in 2015. Het aantal activiteiten steeg landelijk van 79 duizend in 2015, naar 97 duizend in 2016. Ook aantal uitgeleende e-books via de online bibliotheek steeg naar een aantal van 2,8 miljoen. Dat is een toename van 74% ten opzichte van 2015.

Lees hierover meer in het artikel 'Meer e-books uitgeleend via bibliotheek' van het CBS. 

Magazine Leesmonitor 2017 - sept 2017

Lezen is goed voor je, het maakt je tot een beter mens. Dit wordt met grote regelmaat beweerd, maar klopt het ook? En zo ja, welke opbrengsten heeft lezen dan , voor individu en samenleving?

De belangstelling van onderzoekers voor de vraag welke uitwerking boeken hebben, groeit. In deze editie van Leesmonitor - Het Magazine bieden we u een actueel overzicht van beschikbare kennis. Bekijk de Leesmonitor 'Wat beweegt het boek? Over de opbrengsten van lezen'.

Cijfers Wob-verzoek uiteengezet - feb 2017

Mark Deckers heeft de cijfers die zijn vrijgekomen door het Wob-verzoek, verwerkt en uiteengezet op zijn blog Mark Deckers in de volgende artikelen 'De goedkoopste, de grootste en de beste bibliotheek, weten wie dat is?', 'Wat is de meest actieve bibliotheek?' en 'Bij welke bibliotheken komen de bezoekers het liefste nog eens'. 

Data bibliotheken openbaar na wob-verzoek - feb 2017

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een Wob-verzoek, de 'Data openbare bibliotheken' openbaar gemaakt. De data zijn hier te downloaden.

Bibliotheekmonitor 2015 van OCW - jan 2017

In totaal leenden jongeren 38 miljoen keer een boek, 2 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dat staat in de 'Monitor Bibliotheekwet 2015' die minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woensdag 25 januari naar de Tweede Kamer stuurt. Via de brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de bibliotheeksector, één jaar na inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Kinderboeken en spannende boeken het meest uitgeleend - jan 2017

CPNB heeft het persbericht 'Judas van Astrid Holleeder bestverkochte boek van 2016' uitgebracht met ook de meest uitgeleende boeken. In Nederland leest men gemiddeld 6,6 boeken in 2016. Is Judas het bestverkochte boek, via de openbare bibliotheken worden kinderboeken en spannende boeken het meest uitgeleend. De bibliotheek is de leesmotor van Nederland. Mensen lenen veel boeken, in 2015 leenden de bibliotheken 79 miljoen boeken uit en dat is bijna 2x zoveel als er boeken verkocht zijn in 2015 (39 miljoen). Opvallend daarbij is dat vooral jeugdboeken veel uitgeleend worden.

Peiling samenwerkingsvormen bibliotheekorganisaties - nov 2016

De VOB heeft aan onze bibliotheekorganisaties gevraagd hoe zij samenwerken. De VOB wil dit graag weten, want de vorm van organisatie heeft invloed op meerdere aspecten. Denk daarbij bedrijfsvoering, arbeidsvoorwaarden (cao), certificeringssysteem, lidmaatschappen, Anbi-status en benchmark.

Ga naar de peiling 'Samenwerkingsvormen bibliotheekorganisaties 2016' om te zien hoe onze leden hun organisatie en samenwerking hebben vorm gegeven.

'Partner in persoonlijke ontwikkeling' - SDU Focus, okt 2016

De rol van de bibliotheek is veranderd. In het artikel 'De Bibliotheek maakt je rijker' in SDU Focus lichten wij toe hoe de VOB naar de transitie van openbare bibliotheken kijkt.

SCP publiceert rapport 'Sport en Cultuur' - okt 2016

Bibliotheken hebben een hogere bezoekfrequentie (ruim vier bezoeken per jaar) dan gecanoniseerde voorstellingen (anderhalf bezoek per jaar). Het bereik is vergelijkbaar. Dat staat in het nieuwe rapport 'Sport en Cultuur, Patronen in belangstelling en beoefening' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland' - okt 2016

De handige factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland' is gemaakt door Public Libraries 2020 in samenwerking met de VOB. Op deze handige factsheet is in één oogopslag te zien hoeveel openbare bibliotheken er in Nederland zijn, hoeveel activiteiten er worden georganiseerd en hoeveel (e-)boeken er per jaar worden uitgeleend, en hoe goed Nederlanders online zijn ten opzichte van andere Europese landen.
Bekijk hier de factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland' en gebruik de informatie in uw lokale belangenbehartiging. Er is ook een Engelse versie 'Libraries and skills in the Netherlands'.

'Aantal leden openbare bibliotheken stabiel, meer activiteiten' - juli 2016

De KB en CBS stuurden het persbericht 'Aantal bibliotheekleden en uitleningen stabiliseert' uit. De 156 Nederlandse openbare bibliotheken telden in 2015, net als in het jaar daarvoor, zo’n 3,8 miljoen leden, blijkt uit cijfers van CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Daarmee lijkt de daling van het aantal leden tot stilstand gekomen. In 2015 organiseerden bibliotheken 81.500 activiteiten.

Toelichting bibliotheekstatistiek 2015 - juli 2016

De bibliotheekstatistiek van het CBS is gebaseerd op de wettelijke gegevenslevering conform de Wsob, waaraan alle bibliotheken hebben bijgedragen. In het rapport Bibliotheekstatistiek 2015 wordt een toelichting gegeven op de verzamelde gegevens. Het rapport gaat niet alleen in op cijfers over leden, de collectie en uitleningen, maar ook op aspecten van de bedrijfsvoering zoals kosten, baten en personeel.

Arbeidsmarktanalyse 'Minder personeel en andere taken'- dec 2015

In december 2015 is de arbeidsmarktanalyse 2015 'Minder personeel en andere taken' van BibliotheekWerk (SBW) uitgekomen.

72.000 activiteiten in 2014 - nov 2015

Openbare bibliotheken organiseerden vorig jaar meer dan 72 duizend activiteiten. Deze activiteiten behoren tot de bredere functie van bibliotheken in de samenleving en zijn voor het eerst geteld. Bezoekers komen steeds meer voor activiteiten naar de openbare bibliotheek. CBS heeft de Statline Openbare Bibliotheken 2014 gepubliceerd.

Afstand tot de bibliotheek neemt toe - febr 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde op 25 februari dat de afstand tot de bibliotheek toeneemt. Het CBS gaat uit van 1030 bibliotheken in 2014 en 1070 in 2012. Deze cijfers vragen om een nuancering, want het aanbod in bibliotheekvoorzieningen wordt steeds gevarieerder.

In Nederland bestaat een wijdverspreid en wijdvertakt netwerk van openbare bibliotheekvestigingen in vele verschijningsvormen.

Bibliotheken

Begin 2016 waren er 154 bibliotheekorganisaties en 9 provinciale service organisaties die het openbaar bibliotheekwerk in Nederland verzorgen met zo'n 770 vestigingen, Bibliotheken op 2.400 scholen en zo'n 230 servicepunten. Bijvoorbeeld uitleenpunten in verzorgingshuizen, in banken, in supermarkten, bibliobussen en bibliobushaltes, en zelfbedieningsbibliotheken. De dienstverlening van een servicepunt is beperkter dan die van een zelfstandige vestiging.

Een vestiging biedt, volgens afspraken tussen de VOB en KB, het volgende dienstverleningsniveau:

  • openingsuren minimaal 15 uur per week;
  • digitale toegang tot de gehele collectie en activiteitenaanbod;
  • vraagbemiddeling;
  • culturele/literaire activiteiten;
  • aanbod voor scholieren/instellingen passend bij de keuzes die gemaakt zijn in het spreidings- en marketingbeleid;
  • studiemogelijkheden.

Een servicepunt biedt beperktere mogelijkheden dan een vestiging. Een servicepunt biedt minimaal het volgende dienstverleningsniveau:

  • is minimaal 4 uur per week open;
  • biedt digitale toegang tot het totale activiteitenaanbod;
  • voorziet in vraagbemiddeling (zowel persoonlijk als via internet).

(meetdatum 1 januari desbetreffende jaar)

Onderzoeksrapport ‘Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid’ - mei 2015

Op 27 mei heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) het onderzoeksrapport 'Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid' gepresenteerd. Het onderzoek toont de invloed van gemeentelijke bezuinigingen op de mate van cultureel ondernemerschap in de openbare bibliotheeksector.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 11 juni 2018