Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Verkiezingen

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek zowel landelijk als lokaal op de kaart zetten is onmisbaar. In aanloop naar de naderende verkiezingen helpt de VOB u hier graag mee.

Met welke creatieve en opvallende acties speelt u uw bibliotheek lokaal in de kijker? Kijk voor inspiratie eens bij bibliotheek in de media.

Onze pagina Feiten&cijfers vindt u een overzichtelijke verzameling van het cijfermateriaal uit onze branche. Zoals de factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland'.

Cultuur werkt voor de provincie - Kunsten '92, sept 2018

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 hebben de politieke partijen in de provincies de flyer 'Cultuur werkt voor de provincie' ontvangen met acht punten om cultuur in het verkiezingsprogramma van hun partij op te nemen. De flyer is opgesteld namens de leden van Kunsten ’92.

VNG: overzichtskaart gevormde colleges - jun 2018

Op de Overzichtskaart gemeenteraadsverkiezingen houdt de VNG bij welke colleges zijn gevormd na de raadsverkiezingen van maart 2018.

'De bibliotheek doet ertoe' - Publiek Denken - apr 2018

Gemeenten worden zich meer en meer bewust van de toegevoegde waarde van de bibliotheek. De nieuwe maatschappelijke bibliotheken zijn partners voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Lees hier het artikel 'De bibliotheek doet ertoe' uit Publiek Denken van april 2018.

LKCA: Cultuur deel je - apr 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Ieder is de afgelopen tijd op z’n eigen manier actief geweest om cultuur op school en in de vrije tijd op de lokale politieke agenda te krijgen. Met onze gezamenlijke inzet moet dat gaan lukken! Inmiddels heeft het instagram account @cultuurdeelje 1100 volgers, waaronder verschillende lokale politieke partijen en politici. Ook de tools die ontwikkeld zijn voor Cultuur deel je blijven beschikbaar via de LKCA site. Want: public affairs stopt niet na de verkiezingen!

'Handreiking lobbyen bij de gemeente 2018' - Museum Vereniging, jan 2018

De publicatie 'Handreiking lobbyen bij de gemeente 2018' van de museum vereniging, biedt nieuwe impulsen om de relatie met uw gemeente nog sterker te maken. Hoe kun je bijvoorbeeld bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en je eigen agenda aansluiten op die van jouw gemeente? De publicatie bevat adviezen en praktische instrumenten over hoe je de relatie met jouw gemeente zo optimaal mogelijk kunt krijgen.

'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland' factsheet - jan 2018

De nieuwe factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland' is gemaakt door Public Libraries 2020 in samenwerking met de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Op deze handige factsheet is in één oogopslag te zien hoeveel openbare bibliotheken er in Nederland zijn, hoeveel activiteiten er worden georganiseerd en hoeveel (e-)boeken er per jaar worden uitgeleend, en hoe goed Nederlanders online zijn ten opzichte van andere Europese landen.

'De kunst van het beïnvloeden - 25 jaar Kunsten '92' - dec 2017

In 1992 werd Kunsten ’92 opgericht. Een kwart eeuw later bestaat de belangenvereniging nog steeds en is het doel hetzelfde als toen: een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor kunst, cultuur en erfgoed. Ter ere van hun 25-jarig jubileum richt Kunsten '92 zich in 'De kunst van het beïnvloeden - 25 jaar Kunsten '92' op de toekomst van kunst, cultuur en erfgoed.

Bibliotheken & de duurzame samenleving - nov 2017

Op de KB/OB-bijeenkomst van 10 oktober is de rol van bibliotheken bij het behalen van de sustainable development goals van de Verenigde Naties besproken.

Fobid, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, Samenwerkingsverband universiteitsbibliotheken en koninklijke bibliotheek, Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek hebben een folder samengesteld over dit onderwerp: Bibliotheken & de duurzame samenleving.

Vraag je fysieke exemplaren aan via de Koninklijke Bibliotheek.

'De bibliotheek, de plek voor mensen' - Sdu Focus, okt 2017

De bibliotheek zet zich in voor de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Steeds meer mensen weten de bibliotheek dan ook te vinden voor meer dan alleen boeken. In het artikel 'De bibliotheek, de plek voor mensen' in SDU Focus, drukken wij gemeenten op het hart om de kansen van de veranderende, lokale bibliotheek te benutten.

Open de deur voor dialoog met toekomstig gemeenteraadsleden - jun 2017

VSCD, VNPF, VOB en Cultuurconnectie zijn als lid van Kunsten '92 blij met de oproep aan de toekomstige cultuurwethouders en gemeenteraadsleden om het belang van kunst en cultuur voor de gemeente in te laten zien. Graag zouden wij deze oproep verder kracht bij willen zetten door jullie (onze leden) op te roepen om lokale politici uit te nodigen. Lees hier de oproep.

Praktijkgids lobby en relatiebeheer voor bibliotheken - jun 2017

Op onze ledenbijeenkomsten in Utrecht, Den Bosch en Assen hebben wij aandacht besteed aan de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Ter ondersteuning van jullie lokale lobby kunnen jullie gebruik maken van de publicatie Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie. In de gids wordt het belang van het opbouwen van een relatie aangevuld met tips van mensen uit het veld.

Cultuur werkt voor de gemeente - juni 2017

Kunst en cultuur zijn bij uitstek beleidsterreinen die bijdragen aan het welzijn van burgers, de ontwikkeling van jongeren, economische innovatie en een stimulerend woon- en werkklimaat. Kunsten '92 verzond half juni de flyer 'Cultuur werkt voor gemeente' aan alle fractievoorzitters van alle partijen in de 200 grootste gemeenten van Nederland. Een mooi handvat voor uw lokale lobby.

Handreiking 'Tips & Tricks: Hoe voer ik een succesvolle lokale lobby' - juni 2017

Breng de juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste persoon. Onze beknopte handreiking Tips & tricks: Hoe voer ik een succesvolle lokale lobby? Over beleid en de gunfactor' helpt u op weg om de bibliotheek in het lokale coalitieakkoord naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 te krijgen. De handreiking is aangepast na de regiobijeenkomsten met onze leden.

Bouwstenen voor uw lokale lobbyverhaal - juni 2017

Ter inspiratie voor uw verhaal vindt u hierbij een aantal passages in de 'Bouwstenen voor uw lokale lobbyverhaal' die de VOB in april in een brief naar de informateur heeft gestuurd. Deze zijn bruikbaar als bouwstenen voor de eigen communicatie naar lokale politiek en voor inbreng op de programmacommissies.

Handreikingen lokale lobby - mei 2017

Op de pagina Lobby bij gemeente staat de VOB als een van de brancheorganisaties die inspiratie verzamelen voor hun leden over de lobbyen bij de gemeente.

Brief aan informateur Edith Schippers - apr 2017

De Vereniging van Openbare Bibliotheken stuurde op 5 april een brief aan de informateur Edith Schippers om aandacht te vragen voor de openbare bibliotheek in de kabinetsformatie. De brief is ook goed te gebruiken voor uw lokale lobby in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

"5 Aandachtspunten voor het regeerakkoord" - mrt 2017

"De lijsttrekkers van politieke partijen zijn het over één ding eens: de waarde van kunst, cultuur en erfgoed voor Nederland. Terecht, want een veerkrachtige democratie kan niet zonder. We staan op nummer 5 van de meest innovatieve landen ter wereld en behoren op tal van gebieden tot de wereldtop. Die positie hebben we verworven door jarenlange investeringen in talent en in een open en diverse culturele infrastructuur. In dit moderne, digitale tijdperk is die infrastructuur net zo belangrijk als wegen en dijken. De overheid moet daarin actief optreden" aldus Kunsten '92.

Lees hier 'Vijf aandachtspunten voor het regeerakkoord' van Kunsten '92, Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed.

Jos Debeij over de bibliotheek in Sociaal Bestek - febr 2017

In het eerste nummer van 2017 van Sociaal Bestek verscheen een goed artikel van Jos Debeij over de "bibliotheek als servicecentrum voor 17 miljoen Nederlanders". Dit artikel is heel goed in te zetten voor uw lokale lobby. Het laat zien wat de bibliotheek betekent voor vaardigheden van onze bevolking en zelfredzaamheid van burgers.

Sociaal bestek is een voor vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 12 november 2018