Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Promotie

Gebruik deze tools om de waarde van uw bibliotheek onder de aandacht te brengen.

'De bibliotheek is onze toegang tot kennis, cultuur en informeren' in beeld

In 2009 heeft de VOB drie documentaires uitgebracht met als uitgangspunt 'De bibliotheek is onze toegang tot kennis, cultuur en informeren'.  Aflevering 1 'Onze toegang - Lezen' gaat over de waarde van bibliotheken voor lezen en laaggeletterdheid. Aflevering twee 'Onze toegang - Leren' gaat over de waarde van bibliotheken voor levenslang leren. De aflevering 'Onze toegang - Informeren' gaat over de waarde van bibliotheken voor mensen om zich te kunnen informeren.

Toolkit promotie

In deze toolkit zijn hulpmiddelen opgenomen die van pas kunnen komen bij het promoten van uw bibliotheek. De bibliotheken hebben te maken met veel stakeholders en een opdrachtgever namelijk een of meerdere gemeente(s).

Een tool is een checklist of een voorbeelddocument of een schema.

Persbericht schrijven

Iedere nieuwswaardige gebeurtenis kan aanleiding zijn om de pers op te zoeken en dus een persbericht te versturen. Het schrijven van een persbericht, de vorm waarin het wordt verstuurd en het contact met de pers, blijkt nog vaak een lastige klus.
In persbericht schrijven krijgt u elf tips bij het maken en versturen van een persbericht en het contact met de pers.

Draaiboek maken

In een draaiboek kunt u alles zetten wat met een project te maken heeft, van afspraken, briefings en begroting tot en met de contacten en evaluatie. Het geeft u houvast bij de organisatie en overzicht van alles wat er moet gebeuren: in welk tijdspad, wie er betrokken zijn, wat er aangeschaft moet worden etc.
Ook 'dwingt' het om nog eens na te denken over de activiteit en komen er wellicht over het hoofd geziene zaken aan de oppervlakte. Hierbij een voorbeeld van een draaiboek.

Communicatiekalender gebruiken

In een communicatie kalender legt u eenvoudigweg activiteiten rondom berichtgeving naar buiten vast. Het geeft in één oogopslag een goed beeld van wat er allemaal gecommuniceerd moet worden, wanneer en wie daar verantwoordelijk voor is.
Ook heeft u handzaam op rij wat er nu eigenlijk allemaal aan communicatie naar buiten gebracht wordt. Teveel? Te weinig? Mist er nog iets? Hierbij een voorbeeld van hoe een communicatiekalender er uit kan zien.

Verkoopscript

Een verkoopscript is niet meer of minder dan een wegwijzer hoe een gesprek met een klant aan te gaan. 'Oefening baart kunst' en dat geldt zeker ook hiervoor.
Bibliotheek Zoetermeer heeft voor de tweede opdracht een verkoopscript gemaakt, welke als leidraad gebruikt kan worden voor elk verkoopgesprek binnen elke bibliotheek.

Klanttevredenheid

Een tevreden klant is het belangrijkste wat er is, immers een tevreden klant vertelt anderen over zijn tevredenheid, is loyaal en komt terug. Fred Lee schreef het boek: 'Als Disney de baas was in uw ziekenhuis 9,5 dingen die u anders zou doen.' Ondanks dat dit boek geschreven is voor managers in de zorgsector, zijn de voorbeelden zo algemeen dat je het boek op iedere willekeurige organisatie van toepassing kan laten zijn. Als het over klantgerichtheid gaat, zegt hij vriendelijk niet voldoende te vinden, er moet sprake zijn van compassie. Het streven moet niet gericht zijn op goede dienstverlening, maar op excellente dienstverlening. Hij hanteert hiervoor het begrip: Hoffelijkheid. Een ouderwets woord, maar nadenkend over de betekenis van dit woord roept het een gevoel op. Het boek is mogelijk een eye-opener en vast te vinden in iedere bibliotheek.

Meten klanttevredenheid

Het meten van klanttevredenheid is een belangrijk onderdeel van uw marketing. Op basis van cyclussen wordt dit vaak eens in de zoveel jaar gedaan, maar waarom zou u het niet vaker doen? Bibliotheek Veldhoven ontwierp een klanttevredenheidsformulier.
Overigens is het ook helemaal niet vreemd aanwezigen bijvoorbeeld een week nadat de activiteit heeft plaatsgevonden nog eens te vragen naar zijn ervaringen en belevenissen tijdens de activiteit.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 19 december 2017