Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Leenrecht

Openbare bibliotheken hebben voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken geen voorafgaande toestemming van rechthebbenden nodig, mits aan hen een billijke vergoeding wordt betaald.

De plicht om deze leenrechtvergoeding te betalen is geregeld in de Auteurswet.

'Bibliotheken stelen geen boeken' - mrt 2016

Ouders, leerkrachten en bibliothecarissen moeten stoppen met het illegaal verspreiden van (prenten)boeken, zo bepleitte Rian Visser vorige week in NRC Handelsblad ('Houd de boekendief', 25 februari). Het artikel van Rian Visser riep om een reactie van de bibliotheken. We hebben het opinie-artikel 'Bibliotheken stelen geen boeken' aangeboden aan NRC. Maar helaas werd het niet geplaatst. Lees het volledige artikel.

Leenrecht

Het leenrecht is het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken. Het leenrecht is in hoofdzaak van toepassing op openbare bibliotheken. Ook andere publiek toegankelijke bibliotheken die uitlenen zonder winstoogmerk zijn leenrechtplichtig.

Vrijstellingen

Bibliotheken van instellingen voor onderwijs en onderzoek en de KB zijn vrijgesteld van betaling van een leenrechtvergoeding. Dit geldt ook voor uitleen van gesproken boeken voor mensen met een leesbeperking.

Opgave uitleencijfers

De StOL past elk jaar de tarieven aan voor leenrechtvergoedingen.

Voor de jaarlijkse opgave van de uitleencijfers onderscheidt Stichting Leenrecht (SL) drie categorieën:

  • primaire uitleningen, hiermee bedoelt SL een eerste uitlening;
  • betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een verlenging die als nieuwe uitlening wordt geregistreerd;
  • en niet-betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een echte verlenging.

Telt u verlengingen als een nieuwe uitlening dan bent u een leenrechtvergoeding verschuldigd. Telt u een verlenging als een echte verlenging dan niet.

Stichting Leenrecht vergelijkt de opgaves van uitleningen van de bibliotheken met de jaarverslagen. Houd daar rekening mee.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 oktober 2016