Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Gebruik landelijke huisstijl en merkbeeld

Bibliotheken zijn een merk in ontwikkeling. In 2009 is samen met een aantal bibliotheken en bibliotheekorganisaties een nieuw beeldmerk en huisstijl ontwikkeld.

Een uiting van de vernieuwingsslag waar veel bibliotheken op dat moment mee bezig waren en nog steeds zijn. Tegelijkertijd ontstonden ook de landelijke formule en de landelijke digitale Bibliotheek, waar een eenduidige landelijk beeldmerk en huisstijl onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Handboeken

Toelichting op de positionering, gezamenlijk merkbeeld en landelijke huisstijl van de openbare bibliotheken.

Hier te downloaden:

Toepassingen

Waarom ook al weer een landelijke huisstijl? De landelijke huisstijl stelt ons in staat om ons als eenheid te profileren en zonder belemmeringen samen te werken. Het draagt bij aan de herkenbaarheid en het scheelt ook in productiekosten, zoals bij het gezamenlijk ontwikkelen van acties of campagnes.

Om de richtlijnen van het beeldmerk en de huisstijl te waarborgen heeft commissie marketing van de VOB het merkteam opgezet.

Handboek 'Bibliotheek.nl online styleguide' - nov 2016

Een gloednieuwe styleguide heeft het Merkteam van de opgefriste landelijke online huisstijl gemaakt, samen met de KB. Dit handboek kun je gebruiken voor het toepassen landelijke huisstijl voor websites. Je vindt er onder andere informatie over style basics en componenten. Bekijk hier het handboek 'Bibliotheek.nl online styleguide'.

Uitbouwen landelijke huisstijl - dec 2014

In 2015 heeft het merkteam de ambitie om de doorontwikkeling van de huisstijl te realiseren op twee vlakken:

  • doorontwikkelen van de digitale huisstijl;
  • ontwikkelen van huisstijlmogelijkheden van samenwerkingsverbanden met Bibliotheek en partners in één gebouw.
Monitoren landelijke huisstijl

Een merk succesvol in de markt zetten en houden vraagt om continue monitoring. Eenmaal per drie jaar doet BiebPanel onderzoek naar het imago. Het merkteam analyseert de resultaten op aansluiting bij het gewenste imago. Als bijsturing nodig is, werken we daarvoor samen met het campagneteam.

Onderhouden landelijke huisstijl

Het toetsen van de huisstijldragers is een taak van het Merkteam.
Het Merkteam beslist of huisstijldragers voldoen aan het huisstijlhandboek en landelijk toegepast kunnen worden. Bibliotheken en Bibliotheekorganisaties dienen het landelijk Merkteam om advies of goedkeuring te vragen bij een specifieke ontwikkeling van de huisstijl. Ze kunnen ook concrete uitwerkingen voorleggen.
Bibliotheken kunnen zelf vooraf toetsen of hun communicatiemiddelen aan de landelijke huisstijl door de handboeken te bekijken.
Er is ook veel materiaal te bestellen dat in de huisstijl is gemaakt via de portal van Biblionet.

De landelijke huisstijl is ontwikkeld op basis van een landelijke positionering. De landelijke positionering en hoe u die kunt vertalen voor uw eigen werkgebied vind u in 'Positionering en merkbeeld. Schatkamer van de toekomst'.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2017