Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Digitale content

Vanaf 2015 is het Rijk verantwoordelijk voor de financiering van de centrale aanschaf van digitale content voor de openbare bibliotheken.

Dit bedrag stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ter beschikking aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de inkoop van e-content. De KB Inkoopcommissie koopt vervolgens in, op voordracht van de openbare bibliotheken, begrensd door het financiële kader van het ter beschikking gestelde bedrag.

Basispakket e-content 2017 bekend

Het basispakket e-content voor 2017 is bekend. Op voordracht van de openbare bibliotheken heeft de KB Inkoopcommissie deze producten en diensten landelijk ingekocht. Met dit pakket krijgen bibliotheken en bezoekers in de Bibliotheek toegang tot een ruim digitaal aanbod, waaronder cursussen, naslagwerken, Muziekwebluister en een online oefenprogramma Rijbewijs.

Net als vorig jaar zijn beschikbaar: de woordenboeken van Van Dale, de databanken van OCLC (o.a. Publiekwijzer), encyclopedieartikelen van Winkler Prins, de Uittrekselbank en LiteRom van NBD Biblion. In het kader van basisvaardigheden worden Oefenen.nl en de Slimme Nieuwslezer aangeboden. Voor de jeugd is er JeugdBieb en er zijn digitale prentenboeken, interactieve animaties en luistercolleges.

Nieuw in het pakket is een oefenprogramma voor het theorie-examen van het Rijbewijs.

Niet verlengd zijn de bioscoopinformatie van Hyperleap en een ondersteunende helpdeskfunctie voor Oefenen.nl.

Tarief digitaal lidmaatschap vastgesteld door minister OCW - nov 2015

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 10 november de Koninklijke Bibliotheek (KB) laten weten dat ze akkoord is met het door de KB vastgestelde tarief voor het digitale lidmaatschap. De KB heeft het tarief voor het digitale lidmaatschap vastgesteld op 42 euro per jaar.

Kaders en werkwijze - nov 2014

De VOB en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben overeenstemming over de organisatie per 2015 van de inkoop van digitale content voor de openbare bibliotheken. Lees meer over de overeenstemming in het memo 'Kaders en werkwijze inkoop e-content' van de KB.
Het VOB bestuur stemde in zijn vergadering van 21 november 2014 in met een voorstel van de KB dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met de VOB Inkoopcommissie. Door de wettelijke bepalingen en de rol van de KB is verdere professionalisering van de inkooporganisatie voorbereid. Er komt een Inkoopcommissie en een Adviesgroep Voordracht.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 20 maart 2017