Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Basispakket e-content

Vanaf 2015 is het Rijk verantwoordelijk voor de financiering van de centrale aanschaf van digitale content voor de openbare bibliotheken.

Dit bedrag stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ter beschikking aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de inkoop van e-content. De KB Inkoopcommissie koopt vervolgens in, op voordracht van de openbare bibliotheken, begrensd door het financiële kader van het ter beschikking gestelde bedrag.

Basispakket digitale content 2018 bekend - jan 2018

Het basispakket digitale content 2018 is vastgesteld, met thuisgebruik als uitgangspunt.

Met dit pakket krijgen bibliotheken en hun leden toegang tot een ruim digitaal aanbod, waaronder cursussen, naslagwerken en online oefenprogramma's. Nieuw zijn o.a. de voorleesfilmpjes van de Voorleeshoek en artikelen uit het Financieel Dagblad.

Belangrijkste aanpassingen

Nieuw beschikbaar vanaf januari zijn de voorleesfilmpjes van de Voorleeshoek voor kinderen. Ook zijn artikelen uit het Financieel Dagblad (ouder dan drie dagen) te lezen en te doorzoeken. Een twintigtal documentaires van DocsOnline zal in de loop van het eerste kwartaal volgen.

Voor een aantal bronnen is de inhoud aangepast. Zo krijgt u bij Van Dale nu ook toegang tot NT2-woordenboeken en Juniorwoordenboeken. De grote Winkler Prins is vervallen; de Junior en Studie Winkler Prins worden nog wel aangeboden, zowel voor in de Bibliotheek als voor thuisgebruik.

Thuisgebruik was voor alle ingekochte bronnen uitgangspunt. In het eerste kwartaal van 2018 zal daarom voor een groot aantal bronnen thuisgebruik beschikbaar komen, zoals voor de rijbewijsprogramma's van Theorie.nl, LiteRom en de Uittrekselbank, het Financieel Dagblad en de Voorleeshoek.

Meer informatie op kb.nl.

Basispakket e-content 2017 bekend

Het basispakket e-content voor 2017 is bekend. Op voordracht van de openbare bibliotheken heeft de KB Inkoopcommissie deze producten en diensten landelijk ingekocht. Met dit pakket krijgen bibliotheken en bezoekers in de Bibliotheek toegang tot een ruim digitaal aanbod, waaronder cursussen, naslagwerken, Muziekwebluister en een online oefenprogramma Rijbewijs.
Nieuw in het pakket is een oefenprogramma voor het theorie-examen van het Rijbewijs. Niet verlengd zijn de bioscoopinformatie van Hyperleap en een ondersteunende helpdeskfunctie voor Oefenen.nl.

Inkoop digitale kranten - sept 2016

Op voordracht van de KB-inkoopcommissie lopen in 2016 twee trajecten:  inkoop van nationale kranten en inkoop van internationale kranten.
De KB gaat een aanbestedingsprocedure opstarten.

Basispakket digitale content 2016 - febr 2016

Het basispakket digitale content 2016 is vastgesteld door de KB-inkoopcommissie. Met dit pakket krijgen bezoekers in de Bibliotheek toegang tot verschillende diensten en producten, zoals taaloefenprogramma's, naslagwerken, Muziekwebluister en de Consumentenbond. Verder bevat het basispakket e-books, apps, luisterboeken en cursussen.

Ook aan de jeugd is gedacht: speciaal voor deze doelgroep zijn er onder andere luistercolleges, interactieve animaties en digitale prentenboeken ingekocht.
Het verschil met vorige jaren is dat de Krantenbank niet langer deel uitmaakt van het basispakket, en dat Digisterker erbij is gekomen.

Tarief digitaal lidmaatschap vastgesteld door minister OCW - nov 2015

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 10 november de Koninklijke Bibliotheek (KB) laten weten dat ze akkoord is met het door de KB vastgestelde tarief voor het digitale lidmaatschap. De KB heeft het tarief voor het digitale lidmaatschap vastgesteld op 42 euro per jaar.

Kaders en werkwijze - nov 2014

De VOB en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben overeenstemming over de organisatie per 2015 van de inkoop van digitale content voor de openbare bibliotheken. Lees meer over de overeenstemming in het memo 'Kaders en werkwijze inkoop e-content' van de KB.
Het VOB bestuur stemde in zijn vergadering van 21 november 2014 in met een voorstel van de KB dat tot stand kwam in nauwe samenwerking met de VOB Inkoopcommissie. Door de wettelijke bepalingen en de rol van de KB is verdere professionalisering van de inkooporganisatie voorbereid. Er komt een Inkoopcommissie en een Adviesgroep Voordracht.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 29 januari 2018