Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Meervoudig verantwoorden

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart is om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.

Die nieuwe diensten moeten aangeboden of geoffreerd worden. Daarvoor is het nodig iets te kunnen zeggen over de verwachte opbrengsten en kosten van de diensten, zowel bij het verkrijgen van financiering als bij de verantwoording achteraf. Inzicht over opbrengsten bouw je op met effectmeting en inzicht over kosten bouw je op met kostentoedeling.

Het project kende twee fasen. In de eerste fase hebben de bibliotheken in twee werkgroepen gewerkt aan de voorwaarden om aan effectmeting en kostentoedeling te kunnen doen: begrippen definiëren en het opstellen van een raamwerk dat richting biedt bij de opzet van concrete projecten.

Toedelen van kosten

Het eerste spoor gaat over toedelen van kosten:

Meten van effecten

Het tweede spoor gaat over het meten van effecten:

Traject Meervoudig verantwoorden 2016 - 2018

Het project Nieuw Rekeningschema is in 2016 uitgebreid naar proeftuinen 'Meervoudig verantwoorden' met aan de ene kant uitvoeren van effectmeting en andere kant toedelen van kosten.
De VOB heeft, na goed overleg met de deelnemers in de landelijke werkgroep Gegevenslevering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gekozen voor een projectmatige aanpak. We hebben dit vormgegeven in proeftuinen voor effectmeting en kostentoedeling.

Met dank aan

Onze dank gaat uit naar stuurgroep 'Meervoudig verantwoorden' met Francien van Bohemen, Jos Debeij, Peter van Eijk en Hans van Velzen en de projectgroep 'Meervoudig verantwoorden' met Eric de Haan, Astrid Vrolijk, Mariet Wolterbeek, Henk van Son, Herman Horst en Wim Schouten.
Ook bedanken wij de deelnemende bibliotheken voor hun inzet op dit terrein. Deelnemende bibliotheken aan de proeftuin 'Kostentoedeling'; Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Bibliotheek Hoorn en Bibliotheek Rotterdam. Deelnemende bibliotheken aan de proeftuin 'Lokale effectmeting'; Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Bibliotheek Het Groene Hart, Cultura, Bibliotheek Eemland, Bibliotheek Idea, Bibliotheek Lek & IJssel, Bibliotheek Midden-Brabant, OBA, Stadkamer en Bibliotheek Z-O-U-T. Speciale dank aan projectleiders Peter van Eijk en Edwin van der Zalm.

Bestaande Rekeningschema - 2008

In 2008 publiceerde de VOB de brochure 'de Vergelijkende bibliotheek'. In deze publicatie staan namelijk vier componenten centraal:

  • het Rekeningschema Openbare Bibliotheken;
  • een model voor Kostentoerekening;
  • het Branche Informatie Systeem en;
  • de Benchmark.
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018