Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Meervoudig verantwoorden

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart is om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.

Die nieuwe diensten moeten aangeboden of geoffreerd worden. Daarvoor is het nodig iets te kunnen zeggen over de verwachte opbrengsten en kosten van de diensten, zowel bij het verkrijgen van financiering als bij de verantwoording achteraf. Inzicht over opbrengsten bouw je op met effectmeting en inzicht over kosten bouw je op met kostentoedeling.

Toedelen van kosten

Het eerste spoor gaat over toedelen van kosten:

Meten van effecten

Het tweede spoor gaat over het meten van effecten:

Parameters gemiddelde uurprijs 2019 bijgewerkt - jan 2019

De jaarlijkse aanpassingen van salarissen vanwege de cao openbare bibliotheken leiden tot een wijziging van de parameters die gebruikt kunnen worden voor de kostprijsberekening. De geactualiseerde parameters zijn beschreven ter toepassing op de methode 'Kostprijsberekening voor bibliotheken'. 

Bekijk voor meer informatie het document 'Parameters Meervoudig verantwoorden 2019'.

Bijeenkomst - sept 2018

Op 26 september was er de goed bezochte bijeenkomst over meervoudig verantwoorden. Daarin bespraken we hoe je kostentoedeling en lokale effectmeting kunt doen voor bibliotheekorganisaties.

Bekijk hier de foto's.

Bekijk hier de vijf presentaties:

Traject Meervoudig verantwoorden 2016 - 2018

Het project kende twee fasen. In de eerste fase hebben de bibliotheken in twee werkgroepen gewerkt aan de voorwaarden om aan effectmeting en kostentoedeling te kunnen doen: begrippen definiëren en het opstellen van een raamwerk dat richting biedt bij de opzet van concrete projecten.

In de eerste fase heeft de werkgroep kostentoedeling een Handreiking 'Toedelen van kosten' opgesteld. Met de handreiking kunnen bibliotheken kostentoedeling verwerken in hun administratie. Dat levert inzicht inde kosten van de activiteiten. In de handreiking is ook een actualisering van het huidige rekeningschema opgenomen.

De werkgroep effectmeting heeft in de eerste fase eveneens een Handreiking opgesteld: 'Uitvoeren van effectmeting'. De Handreiking biedt een methode om als bibliotheek zelfstandig de effecten te meten van een activiteit.

In de tweede fase zijn proefprojecten uitgevoerd waarbij daadwerkelijk effectmeting werd uitgevoerd of kostentoedeling toegepast. Behalve veel ervaring heeft deze voor kostentoedeling opgeleverd: een Methode 'Kostprijsberekening voor bibliotheken'. Daarmee kunnen bibliotheken ook buiten hun administratie op en eenvoudige wijze de prijs van een activiteit berekenen.

Voor effectmeting hebben de proefprojecten geleid tot een vereenvoudigde Methode 'Lokale effectmeting van bibliotheken'. De lessen uit de proefprojecten zijn hierin verwerkt.

BiSC heeft er voor gezorgd dat bovendien voor iedere stap in de methode voor effectmeting hulpmiddelen voor 'Lokale effectmeting' zijn ontwikkeld. Daarnaast is de methode omgewerkt naar een training die aan bibliotheken kan worden aangeboden die die effectmeting willen gaan uitvoeren.

Met dank aan

Onze dank gaat uit naar stuurgroep 'Meervoudig verantwoorden' met Francien van Bohemen, Jos Debeij, Peter van Eijk en Hans van Velzen en de projectgroep 'Meervoudig verantwoorden' met Eric de Haan, Astrid Vrolijk, Mariet Wolterbeek, Henk van Son, Herman Horst en Wim Schouten.
Ook bedanken wij de deelnemende bibliotheken voor hun inzet op dit terrein. Deelnemende bibliotheken aan de proeftuin 'Kostentoedeling'; Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Bibliotheek Hoorn en Bibliotheek Rotterdam. Deelnemende bibliotheken aan de proeftuin 'Lokale effectmeting'; Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Bibliotheek Het Groene Hart, Cultura, Bibliotheek Eemland, Bibliotheek Idea, Bibliotheek Lek & IJssel, Bibliotheek Midden-Brabant, OBA, Stadkamer en Bibliotheek Z-O-U-T. Speciale dank aan projectleiders Peter van Eijk en Edwin van der Zalm.

Bestaande Rekeningschema - 2008

In 2008 publiceerde de VOB de brochure 'de Vergelijkende bibliotheek'. In deze publicatie staan namelijk vier componenten centraal:

  • het Rekeningschema Openbare Bibliotheken;
  • een model voor Kostentoerekening;
  • het Branche Informatie Systeem en;
  • de Benchmark.
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2019