Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Toezicht

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen.

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector.
Het bestuur van de VOB hanteert de Code (huishoudelijk reglement, artikel 4) en adviseert onze branche om de code ook toe te passen.

Voortgang wetsvoorstel - mrt 2018

Sinds het najaar 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet verder behandeld. Wij verwachten dat het nog even gaat duren voordat het wetsvoorstel verder in behandeling wordt genomen.

Wet bestuur en toezicht - aug 2016

In juni 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de Tweede Kamer behandeld. Veel van onze leden zijn stichtingen, ook een vorm van een rechtspersoon. Als de wet wordt aangenomen, kan het nodig zijn dat uw stichting onder andere statuten en reglementen door moet gaan lichten. Wij houden u op de hoogte.

Bijeenkomst Governance in de ondernemende bibliotheek - 2015

Een ondernemende houding vraagt ook veel van toezicht en bestuur. De bijeenkomst 'Governance in de ondernemende bibliotheek' op 30 okotber 2015 trok veel aandacht van toezichthouders en directies.

De inleiders hebben hun presentaties beschikbaar gesteld:

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur (GCC) is de opvolger van de al langer bestaande en veel gehanteerde Code Cultural Governance.
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De 9 principes van de code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen. 'Toepassing van het principe in de praktijk' kan men op verschillende wijzen lezen: 'zo hoort het', 'zo doen goede geleide organisaties dit' of 'dit zijn goede praktijkvoorbeelden'. Het is aan toezichthouders en bestuurders: pas toe of leg uit.

'Inzicht in Toezicht'

De VOB heeft in 2006 de publicatie 'Inzicht in Toezicht; cultural governance in openbare bibliotheken' uitgebracht. Met aanbevelingen voor het deskundig besturen van bibliotheekinstellingen. De publicatie is gebaseerd op (voorgaande) Code Cultural Governance.

Manifest

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) heeft het het manifest 'Manifesto on transparency; good governance and freedom from corruption' in 2008 uitgebracht. Transparantie is de basis voor good governance om zo corruptie tegen te kunnen gaan.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 07 november 2018