Eigen verantwoordelijkheid bibliotheken
Sommige gemeenten maken zich zorgen dat met name kinderen in openbare bibliotheken worden blootgesteld aan websites met porno, geweld of extremistische ideologieën. In dit verband wordt wel overwogen een bibliotheek te verplichten om internetfilters te gebruiken, om zo de toegang tot ongewenste sites te blokkeren. Openbare Bibliotheken hebben de taak om alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. Bibliotheken hebben een eigen verantwoordelijkheid als onafhankelijk instituut om er voor te zorgen dat jong en oud veilig toegang heeft tot internet in de bibliotheek. Prof. mr. Tom Barkhuysen, advocaat te Amsterdam bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, concludeert in zijn juridisch advies dat het niet rechtmatig is wanneer gemeenten aan openbare bibliotheken een verplichting kunnen opleggen om een internetfilter te gebruiken.