Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Samenwerking met gemeenten

De VOB  heeft nieuw modelconvenant voor samenwerking gemeenten met de bibliotheek uitgebracht in 2013 in samenwerking met de Bibliotheek Midden-Brabant, Bibliotheek Rivierenland en Stadhouders Advocaten.

De afgelopen periode hebben meerdere leden van de VOB bezwaarprocedures aangespannen in het kader van aangekondigde bezuinigingen.
De juridische adviseurs die de leden daarin bijstonden, constateerden met enige regelmaat dat er geen adequate afspraken (meer) waren tussen bibliotheek en gemeente(n). Ook de bestuurlijke afspraken die in april 2013 werden gemaakt door Rijk, provincies en gemeenten gaan uit van een nieuw kader voor het bibliotheekwerk op gemeentelijk niveau.

Bezegeling regionale samenwerking

Waar de bestuurlijke afspraken aandacht vragen voor de regionale samenwerking in geval een gemeente zich uit de samenwerking wil terugtrekken, wordt in het modelconvenant de regionale samenwerking bezegeld. En er wordt een voorschot genomen op eventuele uitval van gemeenten.
Nieuw aan het model is dat er ook afspraken worden gemaakt voor het moment dat de verbintenis niet vanzelfsprekend meer is. We zien dit nieuwe modelconvenant als een instrument om met constructieve afspraken gemeenten gezamenlijk te verbinden aan de bibliotheek. En zo meer continuïteit te brengen in de bedrijfsvoering van bibliotheken.

Workshop 10 oktober 2013

Clemens Mesker maakte op de workshop de vergelijking met samenwonen en een samenlevingscontract. Bibliotheken en gemeenten steken hun energie het liefst in het inrichten van het huis. Dat is ook het leukste om te doen. Maar wat moet er gebeuren als de liefde bekoelt?
Gaby Lafeber, directeur van de Bibliotheek Rivierenland vertelde haar ervaringen aan de hand van do's and don'ts, en Henriette de Kok van de Bibliotheek Midden-Brabant vertelde over de totstandkoming van een gezamenlijke visie.
Wilt u de presentaties bekijken? Log rechtsboven in.

Convenant

De VOB heeft nauw samengewerkt met de Bibliotheek Midden-Brabant, Bibliotheek Rivierenland en Stadhouders Advocaten om dit nieuwe modelconvenant te maken. Zodat bibliotheken een hulpmiddel hebben om subsidie-afspraken met gemeenten vast te leggen.
De VOB overlegt op dit moment met de Vereniging van Neerlandse Gemeenten (VNG) over het wederzijds inzetten van een modelconvenant. De VNG hanteert nu nog als model voor de gemeenten het convenant van de bibliotheek Rivierenland. Dit convenant was eveneens uitgangspunt voor het nieuwe model.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017