Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening heeft verstrekkende gevolgen voor elke bibliotheek en ondersteuningsinstelling.

SPN, Koninklijke Bibliotheek en de VOB hebben de handen ineen geslagen. Met in 2017 regionale bewustwordingsessies, gaan we in 2018 meer praktische hulpmiddelen en informatie aanbieden om tijdig toegerust te zijn voor de komst van de AVG.

AVG documenten verzameld en toegankelijk - nov 2018

De Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI's) werken nauw samen op het gebied van privacy en AVG. Rijnbrink Groep verzamelt alle content op dit gebied op haar Privacy Portal dat nu ook is opengesteld voor alle openbare bibliotheken. Meld je kosteloos aan en maak gebruik van hun kennis, documenten en ervaringen!

Werving tijdelijke werkgroep governance AVG - juli 2018

Met de komst van de AVG was het nodig om een aantal (juridische) afspraken tussen de openbare bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek aan te passen. In de Regeling KB en Lokale Bibliotheken is de verdeling van verantwoordelijkheden op grond van de AVG beschreven. De KB en de VOB delen de visie dat het van groot belang is om de governance verder uit te werken en te concretiseren. 

De VOB wil daartoe een tijdelijke werkgroep instellen die onder coördinatie van de verenigingscommissie Digitaal komt. Meer informatie leest u in 'Werving tijdelijke werkgroep governance AVG'.

Aanpassingen voorwaarden KB en AVG - juli 2018

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waren er aanpassingen nodig in voorwaarden Koninklijke Bibliotheek (KB). Er vindt namelijk uitwisseling plaats tussen de ICT-systemen van openbare bibliotheken en ICT-systemen van de KB. De VOB heeft onder andere de drie documenten 'Verwerkersovereenkomst KB en uw bibliotheek', 'Regeling KB en bibliotheken' en 'Algemene Voorwaarden KB en bibliotheken' laten toetsen.
Meer hierover leest u in de brief 'Aanpassingen voorwaarden KB en AVG' van de VOB. Meer informatie op MetdeKB.nl.

Documenten AVG informatiebijeenkomsten KB, SPN, VOB - mei 2018

Tijdens drie AVG informatiebijeenkomsten informeerden de Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken medewerkers van openbare bibliotheken over de – onder invloed van de AVG veranderende – rollen betreffende de digitale basisdiensten van de KB. Bekijk hier de presentatie.

De vragen en antwoorden zijn samengebracht in een Q&A te lezen op metdekb.nl en in het document 'Vragen en antwoorden AVG informatiebijeenkomsten'.

Meer informatie over de aanpassing privacyverklaring bibliotheken vind je op metdekb.nl.

Model privacyverklaring voor werkgevers - 15 mei

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de werkgever onder meer de verplichting om werknemers tijdig informatie te verschaffen over de verwerking van diens persoonsgegevens. Deze informatieplicht bestaat ook al in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar wordt vanaf 25 mei a.s. in de AVG aanzienlijk uitgebreid.

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft een uitgebreid model privacyverklaring opgesteld voor uw werknemers en sollicitanten. U dient zelf na te gaan of deze aansluit bij de situatie binnen uw organisatie. Zo nodig moet u de verklaring bijstellen. 

Download het model in .pdf of .docx.

Informatiebijeenkomsten AVG - 16 april

De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) lichten de inventarisatie van de rolduiding en de nieuwe juridische stukken graag toe aan de bibliotheken. Daarom organiseren we op voorlichtingsbijeenkomsten op 26 april, 14 mei en 18 mei. Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden vind je in onze agenda.

Contactgegevens ondersteuning digitale veiligheid en gegevensbescherming - apr 2018

In het document 'Contactgegevens POI's ondersteuning digitale veiligheid en gegevensbescherming' staan de contactgegevens en de bijbehorende doorverwijspagina voor ondersteuning op digitale veiligheid en gegevensbescherming van de desbetreffende Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). Het document is nog niet compleet, neem voor vragen contact op met de desbetreffend POI.

Functionaris gegevensbescherming, handreiking en dienstenaanbod poi's - apr 2018

Bibliotheken zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen van de AVG. Als organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn bibliotheken dus zelf aan zet om de nieuwe privacywetgeving goed te borgen in de organisatie. In het document 'Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)' van april 2018 vindt u meer informatie over de functionaris gegevensbescherming, handreiking 'bibliotheek en privacy en het dienstenaanbod van POI's.

Ledenvoordeel: cyberverzekering - apr 2018

Concordia de keizer heeft speciaal voor onze leden een aantrekkelijke cyberverzekering die financiële schade vergoedt en ontzorgt. Meer informatie en contactpersonen op onze pagina Ledenvoordeel | Cyberverzekering.

Voortgang AVG: nieuwe rollen en nieuwe documentatie - mrt, 2018

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei a.s. wordt gehandhaafd, hebben de Koninklijke Bibliotheek (KB), De Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) de rollen van de betrokken partijen in het kader van de digitale basisdiensten geïnventariseerd.

De uitkomst van de inventarisatie van de KB betekent dat de onderliggende afspraken en documentatie moet worden aangepast. Meer hierover is te lezen in het document 'Voortgang AVG' of op metdekb.nl.

De VOB zal de wijzigingen juridisch laten toetsen om u, de leden van advies te dienen in deze.

Regiobijeenkomsten Informatiebeveiliging en Privacy - apr 2017

De VOB, KB en SPN hebben in het voorjaar vier regiobijeenkomsten georganiseerd rondom informatiebeveiliging en privacy. Tijdens de bijeenkomsten werden bibliotheken onder andere geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van slecht beveiligde persoonsgegevens, de complexe wetgeving rondom informatiebeveiliging en privacy en de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders.n Bekijk de presentaties van alle sprekers en de handouts die meer inzicht, handvatten en oplossingen bieden om informatiebeveiliging en privacy stevig neer te zetten in uw bibliotheekorganisatie bij SPN.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 15 november 2018