Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Vennootsschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, de vennootschappen.

Wetsvoorstel Vbp-plicht overheidsondernemingen

Het ministerie van Financiën heeft het wetsvoorstel modernisiering Vennootschapsbelasting-plicht overheidsondernemingen aangeboden aan de Tweede Kamer op 16 september 2014. De effecten voor de openbare Bibliotheken lijken mee te vallen.
Eerder heeft de VOB bericht dat de wetswijziging negatieve gevolgen kan hebben voor bibliotheken en voor de gehele cultuursector. Daarom heeft de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC), ook namens de VOB, op 11 mei 2014 een reactie gegeven op de internetconsultatie. De reactie bepleit een vrijstelling voor culturele instellingen van de voorgestelde belastingplicht vennootschapsverplichting.

Vpb

In het huidige wijzigingsvoorstel blijven openbare leeszalen en bibliotheken van Vennootschapsbelasting (Vpb) vrijgesteld zoals in de huidige wet onder artikel 5 met paragraaf g uit de huidige Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is beschreven:

1. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur onder daarbij te stellen voorwaarden van de belasting vrij te stellen:

g. lichamen welker werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand houden van openbare leeszalen en bibliotheken.

Omdat multifunctionele organisaties wellicht buiten artikel 5.1.g. vallen, houdt de VOB het wetgevingstraject nauwlettend in de gaten. Via de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur en via VNO-NCW en MKB-Nederland zet de VOB in op Vpb-vrijstelling voor openbare bibliotheken.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 14 oktober 2014