Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Subsidieregelingen

Hier vindt u een overzicht van subsidieregelingen die openbare bibliotheken kunnen gebruiken voor projecten.

ESF 2014-2020 'Duurzame Inzetbaarheid'

logo ESF E 2014 -2017

In oktober start een nieuwe Europees Sociaal Fonds (ESF)-procedure dit keer voor individuele organisaties. Het ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid door projecten van individuele organisaties te ondersteunen om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van max. 20.000 euro.

Toewijzing subsidie ESF zestien bibliotheken

Zeker 16 bibliotheken hebben een subsidietoewijzing ontvangen van het Europees Sociaal Fonds om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in hun organisatie te bevorderen. Het gaat om de toewijzingen uit het aanvraagtijdvak 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014. Wilt u weten welke bibliotheken? Kijk bij Stichting BibliotheekWerk.

Overzicht EU subsidiemogelijkheden

logo Public Libraries 2020

The Reading & Writing Foundation (onderdeel van Stichting Lezen en Schrijven) heeft in het kader van Public Libraries 2020 een overzicht uitgebracht van het ruime aanbod van subsidiemogelijkheden binnen de Europese Unie.
Kijk voor meer informatie en het overzicht 'Review of EU Funding Opportunities' op publiclibraries2020.eu.

Extra fondsen voor 'Cultuur verbindt'

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt 4 jaar lang jaarlijks 1,7 miljoen euro beschikbaar aan de zes cultuurfondsen voor samenwerking met andere sectoren zoals welzijn, zorg en sport.
Op 8 juli 2014 geeft minister Bussemaker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking van de visie. Ze gaat onder andere in op de samenwerking van openbare bibliotheken met culturele instellingen en het onderwijs (p. 17).

Subsidieregeling praktijkleren

De 'Subsidieregeling praktijkleren' treedt op 1 januari 2014 in werking. De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.
Op de pagina 'Kom ik in aanmerking' van Agentschap NL leest u meer over de voorwaarden.

Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 04 september 2017