Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee

Rekeningschema

Het Rekeningschema wordt vernieuwd door ontwikkelingen als de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse gegevenslevering.

De VOB heeft, na goed overleg met de deelnemers in de landelijke werkgroep Gegevenslevering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gekozen voor een projectmatige aanpak.

"Strategische keuzen en verantwoording van bestede middelen en bereikte effecten" - juli 2016

Deze week aan het woord: Edwin van der Zalm, nieuwe projectleider proeftuinen Nieuw Rekeningschema.

Voor de tweede fase van het project Nieuw Rekeningschema stellen wij u voor aan Edwin van der Zalm. Edwin begeleidt de proeftuin waarin een achttal bibliotheken pioniert met het concept nieuw rekeningschema.

Lees hier het hele interview.

Nog een proeftuin - juni 2016

Ook Bibliotheek Helmond-Peel gaat proefdraaien met het Nieuwe Rekeningschema.

Proeftuin start - mei 2016

In deze fase van het project gaan een aantal bibliotheken met het concept Nieuw Rekeningschema schaduw draaien.

De bibliotheken die deelnemen, zijn:

 • Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen;
 • Stadkamer Zwolle;
 • Bibliotheek Midden-Brabant;
 • OBA;
 • Bibliotheek Z-O-U-T;
 • Cultura Ede;
 • En Biblionet Groningen met specifieke aandacht voor de Bibliotheek op school.

De Koninklijke Bibliotheek ondersteunt de pilot vanuit haar onderzoekstaak en met inzet van het BibliotheekOnderzoeksPlatform (BOP).

"Er moet een model komen om een vertaling te maken van kostenplaatsen naar wettelijke functies" - mei 2016

Deze week aan het woord: Bas Pool, deelnemer werkgroep Nieuw Rekeningschema en werkzaam bij Bibliotheek AanZet. Lees hier het gehele interview.

"Bereid je voor op cruciale gesprekken over effectweging en -meting" - apr 2016

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het project zullen we de komende tijd betrokkenen interviewen.
Deze week is Peter van Eijk, projectleider Nieuw Rekeningschema, aan het woord: "[...] cruciale gesprekken over effectweging en -meting." Lees hier het gehele interview.

Proeftuinen - apr 2016

De volgende fase binnen het project is het schaduwdraaien met dat nieuwe concept in de praktijk. Binnen het project heet dat de proeftuin. Op dit moment worden bibliotheken gevraagd om mee te gaan doen. Deze fase loopt van 15 april - rond 1 november. De projectplanning mikt op besluitvorming in de ledenvergadering van december 2016.

Vernieuwd model - mrt 2016

In 2015 is er een werkgroep gestart die een beschrijving in hoofdlijnen oplevert voor het vernieuwde model. In 2016 start de implementatie met een proeftuin bij verschillende (aantal) bibliotheekorganisaties. Uitgangspunten van het vernieuwde Rekeningschema:

 • Het nieuwe rekeningschema werkt als lokaal sturingsinstrument;
 • Benchmarkmogelijkheden;
 • Doorontwikkeling van planning en controle;
 • Inspelen op nieuwe informatiebehoeften van opdrachtgevers;
 • Branchegegevens op geaggregeerd niveau is mogelijk;
 • Startpunt is het bestaande rekeningschema uit 2008.

Organisatie - nov 2015

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep en een werkgroep.
In de stuurgroep hebben zitting Francien van Bohemen (VOB), Jos Debeij (KB) en Hans van Velzen (onafhankelijk lid).
In de werkgroep nemen deel Mari Nelissen (bestuursvoorzitter Noordoost Brabantse Bibliotheken), Jelle Kooistra (manager bedrijfsvoering Stadkamer), Bas Pool (controller Bibliotheek AanZet), Peter Ribberink (controller Rijnbrink), Nan van Schendel (directeur bibliotheek Gouda), Frederique Westra (directeur bibliotheek Raalte) en Bonne Westdorp (directeur Idea Cultuur).
De projectleiding is in handen van Peter van Eijk (PBF innovatie).  

Rekeningschema wordt vernieuwd - nov 2015

Het project 'Nieuw Rekeningschema' startte in de herfst van 2015 door bestaande rekeningschema's uit de praktijk samen te brengen in een nieuw concept rekeningschema.

Een belangrijk aandachtspunt voor het Rekeningschema is de samenhang met de andere componenten die aangepast dienen te worden, zoals de formulering van nieuwe prestatie indicatoren voor benchmarking.
Het beoogd resultaat in deze eerste fase van het project is een rapportage met een focus op twee onderwerpen:

 • een nieuw conceptueel model Rekeningschema Openbare Bibliotheken;
 • een beschrijving in hoofdlijnen van de volgende fase: de implementatie in 2016 met een proeftuin bij verschillende bibliotheekorganisaties.
Schema Nieuw Rekeningschema
Bestaande Rekeningschema

In 2008 publiceerde de VOB de brochure 'de Vergelijkende bibliotheek'. In deze publicatie staan namelijk vier componenten centraal:

 • het Rekeningschema Openbare Bibliotheken;
 • een model voor Kostentoerekening;
 • het Branche Informatie Systeem en;
 • de Benchmark.
Click here to tip a friend about this page!Printen
Laatst bijgewerkt op: 08 november 2016